Databanken over het veranderende winkellandschap  
LocatUs
Bestel Leegstandsrapport 2022


Het rapport winkelleegstand wordt geleverd in pdf-formaat en bestaat uit 48 blz. vol tabellen, grafieken en kaarten. Het rapport bevat:

- Landelijke leegstandscijfers per 1 januari 2022, per winkelgebiedstype, segment of per provincie.
- Landelijke ontwikkelingen leegstand in de tijd, tweejaarlijks: 2022, 2020, 2018, 2016, 2014
- Indeling naar duur van leegstand: frictie, langdurig en structureel.
- Vergelijking van de leegstand tussen gemeenten uit dezelfde grootteklasse en het Nederlands leegstandsgemiddelde, met aantal verkooppunten, in % / per 1000 inwoners en wvo / in %.

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Offices Locatus:
Locatus 
www.locatus.com
info@locatus.com

+31 (0)85 760 3283 (NL)
+32 (0)2 267 2800 (BE)