Lees meer over lancering Manifest Hoofdzaken | Gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD’ers
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief met o.a. lancering Manifest Hoofdzaken & gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD’ers Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, september 2021
Geestelijke gezondheid

 
Lancering Manifest Hoofdzaken
Vandaag lanceren de Hersenstichting, MIND en ZonMw het Manifest Hoofdzaken in bijzijn van Hare Majesteit Koningin Máxima. In dit Manifest pleiten we voor het opzetten van een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- en/of psychische gezondheid.
Lees meer over het manifest 
Twitter Facebook LinkedIn
Gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD’ers
Interview met Sara Wester
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidde al 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. In het rapport De kracht van de wijk-GGD’er delen zij de geleerde lessen en inzichten. Sara Wester, onderzoeker/adviseur bij het CCV vertelt meer over het rapport en de uitkomsten.
 Lees hET INTERVIEW
Twitter Facebook LinkedIn
Actueel
Prijs voor expert Gender en Gezondheid
Antoinette Maassen van den Brink ontvangt de Corrie Hermann Prijs voor haar onderzoek naar de relatie tussen vrouwelijke hormonen en migraine. Daarmee levert ze een belangrijke bijdrage aan gender- en seksesensitief onderzoek voor medische zorg en gezondheid.
Lees meer in het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Onderzoeksagenda Suïcidepreventie 
De tweede Onderzoeksagenda Suïcidepreventie is aangeboden aan VWS. Met specifieke aandacht voor implementatiegericht onderzoek van kansrijke interventies en vroegsignalering. Daarbij wordt gepleit voor domein- en discipline-overstijgende samenwerking.
Bekijk de Onderzoeksagenda
Twitter Facebook LinkedIn
  
Parel voor oudertraining ScheidingsATLAS 
In deze korte training krijgen ouders steun, informatie en tools om beter met de scheiding om te kunnen gaan. Door het laagdrempelige en preventieve karakter van de training, het hiaat waarin de training voorziet en de impact die de training heeft op ouders, ontving ScheidingsATLAS een ZonMw-Parel.
Lees meer over deze parel
Twitter Facebook LinkedIn
  
Extern nieuws
Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor betrekken van Naasten
Hoe ondersteun je mensen die niet rond kunnen komen? Meld je aan voor de Challenge Armoede
Toolkits Samen beslissen voor patiënt en naaste in de ggz
  Zorginstituut Nederland neemt 8 kwaliteitsstandaarden voor de ggz op in het Register
Projectresultaten
Het is niet ‘de vrouwen zus, de mannen zo’
Interview met Judith Rosmalen en Hanneke Wijnhoven
Onderzoek doen naar sekse- en genderverschillen in gezondheid en zorg moet net zo gewoon worden als onderzoek doen naar verschillen in leeftijd of opleiding. Gerichte programma’s kunnen daar enorm bij helpen, ervaren onderzoekers Judith Rosmalen en Hanneke Wijnhoven.
Lees meer in het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Jongeren in gesloten jeugdzorg hebben vertrouwensband nodig
Ervaringen van jongeren en hulpverleners met suïcidaliteit
Jongeren die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen worden soms door de rechter in de gesloten jeugdzorg geplaatst. Hoe ervaren zij de zorg? En wat doet het met zorgverleners als jongeren zichzelf iets aandoen?
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
Lokale persoonsgebonden aanpak voor ‘probleemjongeren’
Ze zijn jong, kampen met allerlei problemen en zijn bekend bij politie en justitie. Vaak is er geen startkwalificatie, diploma of werk en wel schulden. Werk is voor ‘probleemjongeren’ een belangrijke factor om uit de problemen te komen én te blijven.
Lees meer over het project
Twitter Facebook LinkedIn
  
Functie POH-GGZ: succesfactoren en verbeterpunten
De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een belangrijke rol in de hulpverlening voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Hoe wordt de functie in de dagelijkse praktijk georganiseerd en uitgevoerd, wat zijn de ervaringen en resultaten van de hulpverlening?
Bekijk de factsheet
Lees meer over het project
Twitter Facebook LinkedIn
  
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
‘Ervaringsdeskundigen kunnen een brug vormen tussen werelden’
Interview met Jaap van Weeghel
Een beroepscode, een klachtenregeling, een landelijk curriculum en een register. De komende 2 jaar werkt een projectgroep hieraan voor het relatief nieuwe vak ‘ervaringsdeskundige’. Jaap van Weeghel, stuurgroeplid, kijkt uit naar professionalisering van deze beroepsgroep.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
  
Online vraagbaak Begrijp je medicijn vernieuwd
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft 'Begrijp je medicijn’: dé online wegwijzer over medicatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie vernieuwd. Voor professionals is Begrijp je medicijn een handig hulpmiddel in de spreekkamer. Bijvoorbeeld om gezamenlijke beslissingen over medicatie te onderbouwen, en voor een uitleg die jongeren en ouders makkelijk begrijpen.  
Lees meer over Begrijp je medicijn
Twitter Facebook LinkedIn
  
Volg ons op Linkedin!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
Evenementen
Talkshow over inclusie en 5 jaar VN-verdrag Handicap
16 november 13:00 - 15:00, Online / Beeld en Geluid Den Haag
Dit jaar is het 5 jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap is geratificeerd in Nederland. Daarom organiseert ZonMw een talkshow, waarin we terugblikken op 5 jaar VN-verdrag onder leiding van oud NOS-presentator Gijs Wanders.
Meer info en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
NVK GGZ dag
7 oktober 2021, online
 
NVK GGZ Dag is een congresdag van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) over kinderen en geestelijke gezondheid. Deze dag is bedoeld voor professionals in de jeugd-ggz en kindergeneeskunde en ontstaan vanuit de wens om nauwer samen te werken.
Meer informatie
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie
Subsidieoproepen ‘Mentale veerkracht in de wijk’ geopend
Een startsubsidie is beschikbaar voor nieuwe initiatieven en een uitvoeringssubsidie voor bestaande initiatieven. Aanvragen kunnen door Ggz-instellingen worden ingediend tot 19 oktober 2021, 14.00 uur.
Lees meer hierover
Vraag nu subsidie aan voor een wijk-GGD’er in uw gemeente
Wilt u ook een wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente of uw bestaande project voorzetten? Vraag dan vóór donderdag 4 november 2021, 14.00 uur subsidie aan.
Meer info over de oproep
Deadline: 14 oktober 2021, 14.00 uur
Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken
Deadline: 26 oktober 2021, 14.00 uur
Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag
Deadline: 4 november 2021, 14.00 uur
Implementatie zorgmodel DITSMI in ggz-instellingen
Deadline: 2 december 2021, 14.00 uur
Preventie in transitie: Complexiteit omarmen en veerkracht versterken
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Deadline: 14 december 2021, 14.00 uur
NWA: Jeugd en digitalisering – identiteitsontwikkeling, relaties en kansen(on)gelijkheid
Deadline: 20 januari 2022, 14.00 uur
NWA: Grip op jeugdcriminaliteit
Deadline: 22 maart 2022, 14.00 uur
Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube