Mooie bijeenkomsten, gehonoreerde projecten en 25 jaar ZonMw
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, februari 2023
Doelmatigheids-Onderzoek
 
Congres Zorgevaluatie 1 juni 2023: programma bekend en inschrijving geopend!
Zorgevaluatie is een belangrijk onderdeel van passende zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin veel partijen samenwerken. Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we succesfactoren, maar ook de uitdagingen en hoe we deze samen kunnen oplossen. Wees welkom, discussieer mee en kom inspiratie opdoen bij de plenaire sessies en workshops.
Bekijk het programma en meld je aan
Save the date!! Online informatiebijeenkomst
13 juni 2023
DoelmatigheidsOnderzoek Open Ronde 2025
In de Open Ronde kunt u subsidie aanvragen voor financiering van onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Het gaat om zorg die nu of in de toekomst (kan gaan) behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (ZvW) of binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Zowel onderzoek naar bestaande zorg als onderzoek naar innovatieve zorg komt in aanmerking. Centraal staat de doelmatigheidswinst in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.
Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Ronde 2023 
Vragen van kennisagenda's voor medisch specialistische zorg

Het doel van deze subsidieoproep is om versnelling te geven aan het oplossen van kennisvragen op bestaande kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV’en) binnen de medisch specialistische zorg. De nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: hierbij valt te denken aan hoge gezondheidswinst, grote potentiële kostenbesparing en een groot volume. Indienen is mogelijk vanaf 28 februari 2023. De deadline is 18 april 2023, 14.00 uur.

Zoals in de subsidieoproep aangegeven hebben de wetenschappelijke verenigingen een centrale rol. Bij uw voorstel dient een steunverklaring van de betrokken wetenschappelijke vereniging(en) ingediend te worden. Wilt u een projectidee indienen? Neem dan in een vroeg stadium contact op met de WV(‘en).

Lees de subsidieoproep
Subsidieoproep HTA 
Waardebepaling van technologie is noodzakelijk om goede beslissingen te maken over de inzet ervan. In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen en verder valideren van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg, zoals welzijnsgerichte zorg binnen de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector en preventie. De deadline is 18 april 2023, 14.00 uur.
bekijk de oproep
IMP toekenningen passende zorg 
In de Ronde Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk is aan 8 projecten subsidie toegekend. 
Bekijk het overzicht
Gehonoreerde projecten BeNeFIT ronde2
In de Belgium-Netherlands Funding of International Trials (BeNeFIT) ronde 2, is aan 4 projecten subsidie toegekend.
Bekijk de het overzicht
Projectresultaten, praktijkvoorbeelden en achtergrond 
'ProtheseAcademie zet belang gebruikers voorop'
Interview Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
In de ProtheseAcademie (een Academische Werkplaats gefinancierd door ZonMw) werken partijen uit heel Nederland samen met patiënten aan het verbeteren van de kennis over het (thuis)gebruik van arm- en beenprothesen. Een van de eerste concrete opbrengsten vanuit deze Academische Werkplaats wordt een vraag- en antwoordbank.
Lees het interview
Hoe zorg je voor voldoende patiëntdeelname aan onderzoek?
Tools, geleerde lessen en praktijkervaringen
De inclusie van patiënten is soms lastig bij zorgevaluaties. Enkele tools van ZonMw en het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben als doel haalbare zorgevaluaties op te zetten en de inclusie te versnellen. De inclusieversneller is daar een voorbeeld van. Wat kunnen we leren van de inclusieversneller en wat zijn de ervaringen van projectleiders? 
Lees het artikel
‘Wees je bewust van verschillen’
Inspiratie voor beoordelaars van onderzoek
Door rekening te houden met verschillen tussen mensen, worden de resultaten van onderzoeken breder toepasbaar. Hoe houden beoordelaars rekening met diversiteitsaspecten? Vier van hen vertellen waar zij op letten bij het beoordelen van een subsidieaanvraag.
bekijk de video
Actueel
ZonMw bestaat 25 jaar
14 februari 2023, bestond ZonMw exact 25 jaar. 25 jaar werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Door kennisbehoeften te signaleren, kennis te helpen ontwikkelen en kennis te helpen benutten. Een mijlpaal waar we trots op zijn. Die we samen hebben bereikt, met al onze medewerkers en met alle belanghebbenden in het veld van gezondheid, zorg en welzijn. Want alleen samen maken we het verschil. Toen, nu en in de toekomst!
Lees het bericht
Aan de slag met aanbevelingen uit onderzoek naar ervaringen met subsidieaanvragen
In 2022 liet ZonMw onderzoek doen onder 3.000 subsidieaanvragers. Over het algemeen ervaren zij het aanvraagproces als positief. Er zijn ook aandachtspunten naar voren gekomen die in de loop van 2023 actief binnen ZonMw worden opgepakt. 
Lees meer over de belangrijkste uitkomsten
Uitkomstinformatie visueel aantrekkelijk en compact maken
Diverse zorgorganisaties ontwikkelden toepassingen om uitkomstinformatie aantrekkelijk en efficiënt weer te geven. Onderzoekers van het Erasmus MC onderzochten gebruikservaringen van zorgverleners en het effect van de toepassingen op patiëntervaringen, uitkomstverwachtingen en beslissingen.
Lees het artikel
Positief standpunt voor twee voorwaardelijke toelatingstrajecten
Autologe vettransplantatie (AFT) bij borstreconstructie na een totale borstverwijdering ter behandeling van borstkanker behoort vanaf 1 januari 2023 tot het basispakket. En vanaf 15 januari 2023 behoort ook de vergoeding voor de behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) voor mensen met een uitgezaaid melanoom tot het basispakket.
Lees het bericht
ZonMw subsidie voor UMCG-onderzoeker
Het UMCG gaat een omvangrijk Nederlands/Belgisch onderzoek leiden naar een nieuwe manier van behandelen van patiënten met een acuut herseninfarct. Het onderzoek is mogelijk door een subsidie vanuit het BeNeFit-programma van ZonMw / KCE ter grootte van in totaal €2,3 miljoen.
Lees meer over het onderzoek
Subsidie
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 5: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis (op uitnodiging
Deadline: 7 maart 2023 om 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2024, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies (op uitnodiging)
Deadline: 7 maart 2023 om 14.00 uur
Methodologie voor waardebepaling van technologieën ingezet binnen de niet-curatieve zorg
Deadline: 11 april 2023 om 14.00 uur
Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen – Complexe Interventies Ronde 4
Deadline: 18 april 2023 om 14.00 uur
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Ronde 2023 – Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg
Deadline: 18 april 2023 om 14.00 uur
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Subsidie aanvragen voor doelmatigheidsonderzoek?
Op onze website staat een actueel overzicht met de subsidiemogelijkheden voor doelmatigheidsonderzoek.
Bekijk het overzicht
Agenda
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023
30
mrt
 
09:30 - 18:00, 
Congrescentrum 's-Hertogenbosch 1931
Congres Zorgevaluatie FMS - ZE&GG - ZonMw
01
juni
 
09:00 - 17:00, Rijtuigenloods Amersfoort
European Implementation Event 2023
8-9
Juni
 
Save the date
Basel, Zwitserland
Volg je ons al op LinkedIn?
Je vindt op onze Showcase belangrijke ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden, subsidiemogelijkheden en onderzoek dat wij financieren. Zoals goede voorbeelden, tools, tips en tricks, onderzoeksmethodieken en behandelwijze(n) die het beste resultaat geven tegen aanvaardbare kosten. Zo werken we samen aan het versterken en delen van kennis met elkaar voor optimale zorg.
Deel, like en volg ons! 
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
direct inschrijven
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube