‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Inspiratie voor een inclusieve onderwijsaanpak Lees online
ECIO
Nieuwsbrief
20 januari 2022
Leren zonder belemmering
Tips, handreikingen, inspiratie en activiteiten voor een inclusieve onderwijsaanpak
Met deze nieuwsbrief attendeert ECIO je over de recente ontwikkelingen en activiteiten voor toegankelijk onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag. De verschillende inclusiethema's en studentenwelzijn in het hoger onderwijs en waar mogelijk in het mbo staan hierbij centraal.
 
 

In deze nieuwsbrief:

Studentenwelzijn

  • Lancering Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn met als doel kennisdelen en inspireren van professionals
  • Kennisdelingssessie voor studenten over informatievoorziening, financiële ondersteuning en stigma & discriminatie

Inclusief onderwijs

  • Oproep | Knelpunten en alternatieven voor landelijke kennistoetsen hoger onderwijs
  • Implementeren doelen VN-verdrag voor inclusiever hoger onderwijs | Hoe pak je dat aan?
  • Handreiking voor aanpak van flexibel en inclusief hoger onderwijs (UDL)
  • Blended learning | Ondersteuning van mbo-studenten met mantelzorgtaken
  • Gids voor mbo-studenten met chronische aandoening van Stichting Zorgeloos naar School

Inclusief op stage / naar werk

  • Wie wint de Bridge of Fame Award 2022? (hoger onderwijs)
  • Inclusieve uitstroom van hoger onderwijs naar werk van studenten met een functiebeperking | Hoe pak je dat aan?

Agenda

  • Met mogelijkheden voor netwerken, ontmoeting en het vergroten van expertise op specifieke inclusiethema's in het hoger onderwijs en het mbo.
 
 
vijf jongeren met verschillende culturele achtergronden lachend naast elkaar met bomen op de achtergrond
Studentenwelzijn
 
 
Lancering Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn
 
Laat je inspireren met onderzoek, praktijkvoorbeelden, tools en handreikingen die op de kennisbank zijn samengebracht. Met keuze op thema, specifieke ondersteuningsvraag en soort initiatief vind je passende informatie die jou helpt bij het vorm geven aan studentenwelzijn. De kennisbank is een initiatief vanuit het hoger onderwijs, maar zeker ook het raadplegen waard vanuit andere onderwijssectoren. 
Lees meer ›
 
Ophalen studentervaringen over informatievoorziening, financiële ondersteuning en stigma & discriminatie
 
hoger onderwijs - mbo
Tijdens de meedenksessie op 2 februari a.s. willen we tips, adviezen en knelpunten ophalen bij studenten. Dit doen we met drie subsessies waarbij we dieper ingaan op informatievoorziening, financiële ondersteuning en stigma & discriminatie. Doel van deze bijeenkomst is het bieden van handreikingen voor het verbeteren van (toekomstig) onderwijsbeleid. Wijs ook jouw studenten op deze mogelijkheid!
Lees meer ›
 
twee studenten in de klas, tussenin leraar met baardje die wat aanwijst op tafel, op achtergrond met een laptop en andere student
Inclusief onderwijs
 
 
Oproep | Knelpunten en alternatieven voor landelijke kennistoetsen 
 
hoger onderwijs
Ervaar je knelpunten met de toegankelijkheid bij het gebruik van landelijke kennistoetsen? Heb je oplossingen, anders dan extra tijd, die in samenspraak met leveranciers zijn gemaakt? Met jouw ervaringen kunnen we samen verder werken aan inclusiever onderwijs. Wie zien je reactie graag tegemoet. 
Lees meer ›
 
Implementeren doelen VN-verdrag voor inclusiever onderwijs | Hoe pak je dat aan?
 
hoger onderwijs
Met de ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag handicap wordt je begeleid en gefaciliteerd om jouw hoger onderwijsinstelling inclusiever te maken. Wil je als studentendecaan, studieadviseur, beleidsmedewerker of docent hierover meer weten? Sluit dan ook aan bij de informatiesessie op 27 januari a.s. 
Lees meer ›
 
Handreiking voor aanpak van flexibel en inclusief onderwijs (UDL)
 
hoger onderwijs
De handreiking ondersteunt je bij onderwijsontwerp dat rekeninghoudt met verschillende leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen. Zo creëer je onderwijs waarbij ruimte is voor elk studerend talent. Met minder ad-hoc aanpassingen en kosten en meer studiesucces voor alle studenten. Lees meer over de theorie, mogelijkheden en ervaringen van onderwijsprofessionals en studenten over toepassing van Universal Design for Learning (UDL).
Lees meer ›
 
Blended learning | Ondersteuning van mbo-studenten met mantelzorgtaken
 
mbo
Passende ondersteuning is nodig voor het succesvol doorlopen van de opleiding. Ruim 20% van de jongeren combineert opleiding met zorgverantwoordelijkheid thuis. Met twee fysieke bijeenkomsten, gecombineerd met e-learning helpen we je daarbij. Een initiatief van ECIO en MantelzorgNL.
Lees meer ›
 
Gids voor mbo-studenten met chronische aandoening van Stichting Zorgeloos naar school
 
mbo
Een gids met handvatten en praktische informatie rondom verschillende sleutelmomenten in het studieproces. Denk daarbij aan schoolkeuze, studiestart, stage en het zoeken naar werk. Met deze gids kunnen student, ouder en mbo-professional goed voorbereid met elkaar in gesprek over maatwerkoplossingen. De gids is een initiatief van Stichting Zorgeloos naar School en wordt in maart a.s. gelanceerd. Reserveer alvast een exemplaar!
Lees meer ›
 
drie mensen aan tafel, waarop verschillen paperassen liggen, in gesprek, vrouw staande naast de tafel spreidt haar handen naar beneden
Inclusief op stage / naar werk
 
 
Wie wint de Bridge of Fame Award 2022?
 
hoger onderwijs
Met de Bridge of Fame krijgen inspirerende initiatieven rondom samenwerking tussen partijen vanuit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt een podium. Een samenwerking voor duurzame arbeidstoeleiding van studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag. Ben je betrokken bij een dergelijke samenwerking of ken je een best practice? Doe mee en nomineer het initiatief vóór 14 februari a.s. De uitreiking vindt plaats op 21 april a.s. Noteer deze datum alvast in je agenda!
Lees meer ›
 
Inclusieve uitstroom naar werk van studenten met een functiebeperking | Hoe pak je dat aan?
 
hoger onderwijs
Wat zijn je verantwoordelijkheden als hoger onderwijsinstelling? Hoe faciliteer je een inclusieve overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt? Hoe beleg je dat op beleids- en individueel niveau? De handreiking 'inclusieve uitstroom naar werk' ondersteunt je daarbij. Ook ervaringsdeskundigheid van studenten en onderwijsprofessionals zijn in de handreiking opgenomen. 
Lees meer ›
 
Agenda
 

Bij de planning van de bijeenkomsten houden we rekening met de dan geldende RIVM-richtlijnen inzake het coronavirus. Bijeenkomsten kunnen worden verplaatst, geannuleerd of in een andere vorm worden gegeven, indien de situatie daarom vraagt. Afhankelijk van de situatie vind een bijeenkomst online, hybride of fysiek plaats.

Aansluiten bij de bijeenkomsten van de verschillende netwerken is mogelijk!
 
logo ECIO
Stationsplein 14
5211 AP 's-Hertogenbosch
+31(0)73-6800783
algemeen@ecio.nl

ECIO is onderdeel van CINOP
 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van ECIO en is gerealiseerd met financiering van het ministerie van OCW.
Aanmelden
Afmelden
Gegevens wijzigen
Twitter   Youtube