Lees o.a. over betere afstemming eerstelijnszorg ggz nodig en het interview 'Dé ervaringsdeskundige bestaat niet'
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees o.a. over betere afstemming eerstelijnszorg ggz nodig en het interview 'Dé ervaringsdeskundige bestaat niet' Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2022
Geestelijke gezondheid

 
Uitgelicht
Extra budget voor Zorg voor Vluchtelingen
20 juni Wereldvluchtelingendag
Er is extra budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ZonMw-programma Zorg voor Vluchtelingen. Met dit aanvullende budget wordt onder andere ingezet op signalering van knelpunten en ervaringsdeskundigheid.
Bekijk het nieuwsbericht
Lees over eerdere projectresultaten
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe impuls persoonsgerichte dementiezorg op Cariben
Onderzoeksprogramma Dementie
Zorgprofessionals en mantelzorgers van mensen met dementie op de Caribische eilanden hebben te weinig kennis en vaardigheden over hoe je persoonsgerichte zorg vormgeeft. Bovendien heerst er nog een taboe op dementie. Het actieonderzoek ‘Vergeet MIJ niet’ probeert hier verandering in te brengen.
Lees meer over het actieonderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
'Dé ervaringsdeskundige bestaat niet’
Interviewreeks over ervaringsdeskundigen
Ook binnen de jeugdhulp wordt steeds meer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid in de begeleiding van cliënten. Mariënne Verhoef en Nellieke de Koning, bestuurders van jeugdhulporganisatie Levvel, vertellen hoe dit vorm krijgt in hun organisatie.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Betere aansluiting eerstelijns ggz
Praktijkgerichte subsidieoproep 'Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz'
De hulpvraag naar ggz is toegenomen, maar de capaciteit van de zorg niet. In samenspraak met het ggz-veld is dit probleem als uitgangspunt genomen bij het bepalen van de invulling van de praktijkgerichte subsidieoproep van het Onderzoeksprogramma ggz.
Lees de toelichting over het hoe en waarom van deze oproep
Ga direct naar de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Software om beroerterisico te voorspellen in de spreekkamer
Arts-onderzoeker Hine van Os ontwikkelde software die huisartsen helpt bij het opsporen van vrouwen met risico op een beroerte. ‘We werken toe naar een gepersonaliseerde, seksespecifieke aanpak.’
Lees meer over de resultaten van het onderzoek van Hine van Os
Twitter Facebook LinkedIn
Toepassen van neuropsychobiologische kennis voor het voorkomen van (jeugd)criminaliteit
De afgelopen jaren zijn we veel te weten gekomen over het (adolescenten)brein. Ook de kennis over neurobiologische factoren van antisociaal gedrag bij jongeren is sterk gegroeid. De toepassing van deze kennis is van groot belang voor de preventie van (jeugd)criminaliteit en de interventies die daarvoor ingezet worden.
Lees meer over dit project
Twitter Facebook LinkedIn
  
Handreiking samenwerken met het informeel netwerk
Professionals ervaren vaak een groot appel om direct te moeten gaan helpen als gezinnen in crisissituaties verkeren en als de veiligheid van kinderen in het geding is. Hoe daar mee om te gaan? De handreiking Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen geeft duidelijke handvatten.
Ga naar de handreiking
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuwe projecten
Gevolgen van coronapandemie voor specifieke groepen
Wat zijn de gevolgen van COVID-19 op zorguitkomsten van patiënten die specialistische psychiatrische hulp nodig hebben en kinderen met een chronische ziekte?
Bekijk de 2 projecten die dit onderzoeken
Twitter Facebook LinkedIn
  
Samen bouwen aan Mentale Gezondheidscentra
Programma Actieonderzoek Innovatieve zorg
In het project Samen bouwen aan Mentale Gezondheidscentra wordt actieonderzoek uitgevoerd naar de doorontwikkeling en verbetering van een wijkgerichte ggz vanuit een duurzame coalitie tussen GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ.
Lees meer over dit project
Twitter Facebook LinkedIn
  
Patiënt-eigen celmodellen genereren
Onderzoeksprogramma Dementie
De mogelijkheid om menselijke, lichaamseigen neuronen van patiënten te kweken wekt momenteel hoge verwachtingen binnen het Alzheimer-onderzoeksveld. Het is echter nog onduidelijk welke methode om lichaamseigen neuronen te produceren het beste is. Renzo Riemens onderzoekt dit.
Lees over wat Renzo Riemens onderzoekt en waarom
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
De weg plaveien voor toekomst door aanleggen kennis- en data-infrastructuur
Samen met andere partijen bundelen we onze krachten in het initiatief Hoofdzaken. Cule Cucic, clusterhoofd Geestelijke Gezondheid van ZonMw gaat hierover in gesprek met Maarten Rottschäfer, hoofd samenwerkingsinitiatieven bij het domein Sociale en Geesteswetenschappen van NWO. Een gesprek met beiden over het belang van Hoofdzaken, de samenwerking en hoe ze de ambities waar willen maken.
Lees meer over Hoofdzaken
Twitter Facebook LinkedIn
 
Mentale gezondheid tijdens pandemie
Hoe gaan Nederlanders om met een langdurige pandemie zoals corona? Er zit namelijk een verschil tussen de effecten na een flitsramp (kortdurend, lokaal) en een langdurige crisis op ons mentaal welbevinden.
Zijn er oplossingen?
Twitter Facebook LinkedIn
  
Proefschrift | Nieuwe multiculturele taal- en geheugentesten voor dementie
Artikel | Eenzaamheid ook aandachtspunt bij jongeren
Publicatie | Werken aan bestaanszekerheid: ervaringsverhalen centraal
Tentoonstelling | komt een mens bij de dokter
  Artikel | Jongeren aan het woord over suïcidepreventie
Workshop | Datagedreven leren: verbinden van doelen en data 
Volg ons ook op Linkedin!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we interessante artikelen over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Naar de LinkedIn-pagina
Evenementen
Nazomerfestival Beschermd Thuis
wo 14 september 2022 - Orpheus, Apeldoorn
Gemeenten en samenwerkingspartners zoals zorgorganisaties, woningcorporaties en cliëntenvertegenwoordigers zijn al geruime tijd bezig met het realiseren van passende ondersteuning dicht bij huis. Bij dit festival is ruimte voor verdieping, verbinding en netwerken via workshops, presentaties, lezingen en gesprekken.
Lees meer en meld je aan
Jeugd in onderzoek- Thema Mentaal welbevinden en veerkracht
22
SEP
 
09.00 - 17.30, 1931 Congrescentrum 's Hertogenbosch
Congrestifal - Sociale basis (Movisie)
23
sep
 
10.00 - 16.00,  Krachtstation, Kanaleneiland Utrecht
Conferentie Werk, inkomen en gezondheid
27
sep
 
09.30 - 17.30, Muntgebouw Utrecht
Subsidie
Vooraankondiging 2 subsidierondes implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg
Eind juni kan er vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip weer subsidie worden aangevraagd voor Mentale veerkracht in de wijk. Deze subsidie is onderdeel van een grotere subsidieoproep gericht op implementatie van passende zorg. Gelijktijdig opent een subsidieronde gericht op fellows die kunnen worden opgeleid tot implementatie science practitioner.
Lees meer over deze subsidieoproepen
Ga naar de ZonMw subsidiekalender
Bekijk eerder toegekende projecten rondom Mentale veerkracht in de wijk
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkgericht onderzoek: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz
Vanuit het Onderzoeksprogramma ggz is subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de organisatie van zorg, zodat cliënten sneller op de juiste plaats de juiste hulp kunnen ontvangen.
Let op! Er kan alleen een subsidieaanvraag worden ingediend als vóór 4 juli 2022 een vooraanmelding is gedaan. De deadline van de subsidieaanvraag is 6 september 14.00 uur.
Bekijk de subsidieoproep
Deadline: 21 juni 2022, 14.00 uur
Projectideeën verpleging en verzorging: toepassen en onderbouwen van Evidence Based Practice essentiële zorg interventies
Deadline: 23 juni 2022, 14.00 uur
Verankering van sekse en gender in onderzoek
Deadline: 30 juni 2022, 14.00 uur
Implementatie zorgmodel DITSMI in ggz-instellingen
Deadline: 9 augustus 2022, 14.00 uur
Innovatieve interventies voor het versterken van de mentale vitaliteit van werknemers
Deadline: 27 september 2022, 14.00 uur
Vouchers Mentale vitaliteit van werkenden
Deadline: 1 oktober 2022, 14.00 uur
Vouchers Gewoon Bijzonder 2022
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube