Werkplaatsen Jeugdjournaal september 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bekijk de RKJ-Factsheet & Film Boemerangbeleid beschikbaar Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Werkplaatsen Jeugdjournaal | September 2023

Werkplaatsen Jeugdjournaal
Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd in de RKJ’s! In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van interessant nieuws voor, door en over de werkplaatsen.
In de spotlight
RKJ-Factsheet en update website
Wat hebben de werkplaatsen de laatste 3 jaar opgebracht en welke impact genereren ze? Wat zijn hun doelen en waar staan ze nu? Bekijk het in de RKJ-factsheet en op werkplaatsenjeugd.nl.
Bekijk de factsheet
Bekijk de RKJ-website
Hervormingsagenda Jeugd definitief 
De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De betrokken organisaties hebben de afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg gemaakt en gaan ermee aan de slag.
Lees de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028
  
Meld je aan voor Jeugd in Onderzoek 2023
Op 21 september 2023 vindt Jeugd in Onderzoek plaats. Met als thema: Opgroeien en ondersteunen in de digitale wereld. Ook verschillende werkplaatsen zijn aanwezig. In de deelsessies delen zij hun inzichten en geven handvaten. Ben jij er ook bij?
Meld je aan
Film Boemerangbeleid beschikbaar
In de film over het promotieonderzoek van Sharon Stellaard vertellen mensen uit de praktijk, jongeren, professionals, managers en bestuurders hoe ze met Boemerangbeleid in de jeugdzorg te maken hebben gehad.
Bekijk de film Boemerangbeleid
Meer informatie over Boemerangbeleid
  
Nieuws uit de werkplaatsen
Terugblik: Conferentie kleinschaligheid
Tijdens de conferentie gingen relevante partijen in gesprek over kleinschaligheid in de Jeugdhulp. Om daarmee dichterbij liefdevolle en zo thuis mogelijke zorg en onderwijs op maat te komen voor elke jongere. De conferentie leverde belangrijke inzichten op.
Terugblik op de conferentie
Consortium Kleinschaligheid
Meerwaarde van de RKJ Noord-Veluwe
Wat is de meerwaarde van een kenniswerkplaats voor de regio? Daarover ging de RKJ Noord-Veluwe in gesprek met haar partners. De gesprekken leverden mooie inzichten op. Deze neemt de werkplaats mee in de afronding van deelprojecten en bij gesprekken over een vervolg.
Bekijk de inzichten
  
Richtlijn Toekomstgericht werken op komst
Om jongeren beter te ondersteunen rondom het volwassen worden, ontwikkelt het NJi samen met een aantal beroepsverenigingen de richtlijn Toekomstgericht werken. Verschillende onderzoekspartners van KeTJA-A zijn hier actief bij betrokken.
Lees meer over de richtlijn 
Terugblik: Kennisevent Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid is één van de meest besproken thema’s sinds de coronacrisis. In het kennisevent van Flevi’s stond daarom centraal wat bestaanszekerheid is en welke factoren het kunnen versterken of verzwakken.
Lees en beluister hier de terugblik
  
Publicaties
Redenen voor jeugdhulpgebruik
Wat zijn de redenen voor jeugdhulpgebruik? En welke sociodemografische kenmerken hangen hiermee samen? Dat onderzocht de werkplaats ST-RAW. Het onderzoek geeft inzicht in de profielen van zorggebruikers, hoewel er nog veel vragen overblijven.
Lees de publicatie
Jongeren in georganiseerde misdaad  
In de praktijk is veel kennis aanwezig over het voorkomen van betrokkenheid van jongeren bij zware criminaliteit en georganiseerde misdaad. In de wetenschappelijke literatuur is deze kennis echter niet vindbaar. De AW Risicojeugd bracht deze onvindbare kennis in kaart, samen met Garage020.
Lees en bekijk de bevindingen
  
Samenwerking tussen formele en informele hulpbronnen
Wat werkt in de samenwerking tussen formele en informele hulpbronnen rondom een gezin om professionele zorg af te bouwen? Die vraag stond centraal in leeratelier 4 van de RKJ Noord-Holland. De studie geeft 10 aanbevelingen voor de praktijk.
Lees het rapport
Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities
Jongeren die praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgen stromen minder vaak door naar vervolgonderwijs. Ze verlaten school, waarna het onduidelijk is waar ze naartoe gaan. KeTJA-A ging daarom na hoe deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden naar werk of vervolgopleidingen.
Bekijk de projectpagina
  
Op de agenda
Het geheim van jongerencommunity Triple ThreaT
Leer meer over de bevindingen van leeratelier 1 van de RKJ Noord-Holland tijdens het Actualiteitencollege op 12 oktober. Meer informatie of aanmelden? Mail naar kennisplatformep@inholland.nl.
Voor de Jeugd Dag
11
sep
 
10:00 - 17:00, Taets Art and Event Park, Zaandam
Jeugd in Onderzoek
21
SEP
 
10:00 - 17:00, Congrescentrum ’s Hertogenbosch, Den Bosch
Jongeren mentaal gezond online?!
26
sep
 
16:00 - 18:00, Utrecht
 
Symposium RKJ Noord-Holland 2020-2024
14
nov
 
12:30 - 16:30, Alkmaar
RKJ/NJi/ZonMw bijeenkomst: Blijvend leren en verbeteren in de regio 
23
nov
 
10:00 - 17:00, Winkel van Sinkel, Utrecht
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube