Nieuw onderzoek naar effectiviteit behandelinterventies in de ggz | Artie van Tuijn over ervaringsdeskundigheid | Eerste projecten Grip op Onbegrip gestart
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuw onderzoek naar behandelinterventies in de ggz | Artie van Tuijn over ervaringsdeskundigheid | Eerste projecten Grip op Onbegrip gehonoreerd Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2022
Geestelijke gezondheid

 
Vliegende start voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip
Van elkaar leren en verbeteren, en samenwerken in de wijk en regio: dat is de insteek van het nieuwe programma. Programmamanager Lisanne Hogema vertelt over de focus van het programma, over de nieuw gestarte projecten en over wat nog komen gaat.
Lees over nieuw gestarte projecten en komende subsidierondes
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe onderzoeken naar effectiviteit van behandelinterventies in de ggz
Onderzoeksprogramma ggz
In 5 nieuwe projecten op het gebied van verslavingszorg, eetstoornissen en gedragsproblemen wordt de (kosten)effectiviteit onderzocht van therapieën, behandelingen of interventies.
Lees meer over de onderzoeken
Twitter Facebook LinkedIn
“De gemene deler is dat ze tussen wal en schip vallen.”
Artikel in Trouw
 
In een recent artikel in Trouw gaat het over 'verward gedrag'. Voormalig commissielid van het Actieprogramma Verward Gedrag Martin Sitalsing en projectleider van de eindevaluatie van datzelfde programma Violet Petit-Steeghs komen aan het woord. Binnenkort verschijnt deze evaluatie door de Erasmus Universiteit. Het vervolgprogramma Grip op Onbegrip bouwt voort op de geleerde lessen. En richt zich op samen leren en versterken van samenwerking tussen het zorg- en veiligheids- en sociaal domein.
Lees het artikel in Trouw
Voortgang evaluatie Erasmus Universiteit
Meer over Grip op Onbegrip
Twitter Facebook LinkedIn
  
Keta kan 'revolutionair' middel zijn tegen depressie
Project Goed Gebruik Geneesmiddelen in het nieuws
Psychedelica, zoals MDMA, ketamine en psilocybine, zijn bezig aan een opmars als medicijnen tegen een posttraumatische stressstoornis of depressie. De medische wereld is enthousiast, maar waarschuwt ook voor een te snelle en ondoordachte invoering op de markt.

Vanuit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen loopt een onderzoek op de afdeling psychiatrie van het UMCG naar het gebruik van orale ketamine bij patiënten die onvoldoende baat hebben gehad bij regulier beschikbare antidepressieve behandelingen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Twitter Facebook LinkedIn
   
Projectresultaten
‘De problemen in mijn rugzak bieden me ook kansen’
Interviewreeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid
Het TINO Traject richt zich niet op de problemen, maar juist op de kwaliteiten die voormalig dak- en thuisloze jongeren dánkzij hun verleden hebben ontwikkeld. De klimwand als metafoor voor het leven helpt daarbij.
Lees hoe jongeren de weg naar boven beklimmen
Twitter Facebook LinkedIn
Werken aan herstel met jongeren na een delict
Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag
Professionals werkten in dit project samen met wetenschappers, jongeren, hun ouders en netwerk en slachtoffers aan een betere jeugdreclassering. Opbrengst is een website voor professionals uit de gehele (strafrecht)keten vol met informatie, praktische tips en handvatten om herstelgericht te werken.
Bekijk de website met kennis, tips en tools
Bekijk de projectpagina
Twitter Facebook LinkedIn
Herkennen van middelengebruik of psychische klachten bij vluchtelingen
E-learning voor intermediairs en semi-professionals
In deze nieuwe gratis e-learning leren deelnemers over het tijdig herkennen van middelengebruik en psychische klachten bij vluchtelingen, maar ook hoe je laagdrempelig het gesprek hierover aangaat en hoe je kunt doorverwijzen naar passende zorg.
Meer over de e-learning en aanmelden
Bekijk de projectpagina
Twitter Facebook LinkedIn
 
‘Een fijne buurt kan echt het verschil maken’
Interviewreeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid
Bewustwordingssessies brengen wijkbewoners en hun voormalig dakloze nieuwe buren dichter bij elkaar. Niet alleen de vooroordelen van de buurt, maar het zelfstigma van de nieuwe bewoner staat verbinding vaak in de weg.
Lees wat helpt voor een zachte landing in de wijk
Twitter Facebook LinkedIn
Meer onderzoek en aandacht nodig naar oorzaken en behandeling van vermoeidheid
Kennissynthese Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en ZonMw
Er moet meer gebeuren om (ernstige) vermoeidheidsklachten aan te pakken. Naar schatting kampen miljoenen Nederlanders in meerdere of mindere mate met vermoeidheid. Tot nu toe is er geen effectieve behandeling voorhanden. Dat blijkt uit een kennissynthese die is uitgevoerd door de Maastricht University.
Lees meer hierover
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuwe projecten
Kan mindfulness voorkomen dat milde klachten bij jongeren uitmonden in ernstigere psychische problemen?
Jongeren met internaliserende problemen, zoals angst, piekeren en somberheid, hebben een verhoogde kans om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Guusje Collin onderzoekt of vroege interventie kan voorkomen dat internaliserende problemen in jongeren ontaarden in bijvoorbeeld een depressie of psychose.
Lees het interview
Bekijk het project
Twitter Facebook LinkedIn
  
Psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker heeft
In gezinnen waarin een ouder kanker heeft, ontwikkelt een aanzienlijk deel van deze ouders en hun kinderen psychische klachten zoals depressieve- of traumatische stressklachten. Marthe Egberts ontwikkelt en evalueert in haar onderzoek een screeningsinstrument waarbij kort na de kankerdiagnose de psychosociale risico’s bij gezinnen in kaart kunnen worden gebracht.
Lees het interview
Bekijk het project
Twitter Facebook LinkedIn
  
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
“Iedereen wil en kan van betekenis zijn, als je maar de juiste snaar weet te raken”
Interviewreeks over ervaringsdeskundigen
Artie van Tuijn, adviseur basisnetwerk Beschermd Wonen en Begeleiding, is blij met de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als vak, maar plaatst ook kanttekeningen.
Lees meer in het interview
Twitter Facebook LinkedIn
CCV begeleidt 21 nieuwe gemeenten met invoering van een wijk-GGD’er
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Een wijk-GGD’er bezoekt mensen met onbegrepen gedrag om vroegtijdig te kunnen ingrijpen en verslechtering van hun situatie te voorkomen. Ze leveren daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de samenwerking tussen zorg en veiligheid in gemeenten”, vertelt Gisèle Bool, projectleider bij het CCV.
Lees meer over de rol van de wijk-GGD
Twitter Facebook LinkedIn
Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie
Wil jij in jouw gemeente werken aan een beter aanbod aan dagactiviteiten voor mensen met dementie? Zodat zij langer actief, gezond en in contact met anderen blijven? In deze inspiratiewijzer, met voorbeelden en praktische tools, lees je hoe je dit aan kunt pakken.
Lees meer over de inspiratiewijzer
Twitter Facebook LinkedIn
 
'Denk over de hekjes heen'
Afscheidsinterview met Jeroen Geurts
Na 5 jaar stopt Jeroen Geurts als voorzitter ZonMw en bestuurslid NWO. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen jaren? En welke boodschap geeft hij mee voor de toekomst?
Lees het afscheidsinterview
Twitter Facebook LinkedIn
 
Volg ons ook op Linkedin!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Naar de LinkedIn-pagina
Overig nieuws
Wijk- en buurtvoorzieningen met aandacht voor psychische kwetsbaarheid
Publicatie met bouwstenen en praktijkvoorbeelden
Platform31 maakte de publicatie ‘Werken aan herstel en stabiliteit’. Daarin bouwstenen die bijdragen aan het zelfstandig wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving, en die (op onderdelen) op wijk- en buurtniveau kunnen worden georganiseerd. 
Bekijk de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
Geautomatiseerd monitoren op procesindicatoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling nog toekomstvisie
VNG lanceert HUB privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein
Acute mentale hulp jeugd: regionale verschillen en veel knelpunten. Denk mee!
Hoe kunnen sociaal domein en ggz krachten bundelen rond mentale gezondheid?
Agenda
Save the date - Bijeenkomst verankering sekse en gender in onderzoek
In een bijeenkomst op dinsdagmiddag 8 maart 2022 wordt de nieuwe taakopdracht 'Gender en Gezondheid' en de openstaande subsidieoproep ‘Verankering van sekse en gender in onderzoek’, nader toegelicht.
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Life Sciences & Health Publiek-Private Samenwerking dag (LSH PPS dag) door ZonMw en Health~Holland
22 maart, 12.00 - 18.00 - Jaarbeurs Utrecht
Met sessies over publiek-private samenwerkingen gericht op de transitie in gezondheid & zorg. O.a. een sessie over ABOARD: een samenwerkingsverband met als doel om de ziekte van Alzheimer te stoppen voordat het start.
Meld je aan
Twitter Facebook LinkedIn
Week van de implementatie
24- 28
Jan
 

Dagelijks vinden er online activiteiten plaats.  

Implementatiespreekuur ZonMw
25
jan
 
13.00 - 16.30, Online
Themasessie Project preventieve ouderschapsondersteuning voor vluchtelingenouders
3
feb
 
14.00 - 16.00 uur, Online
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen '10 jaar onderweg!'
31 maart 2022
1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch
Dit congres staat in het teken van het 10-jarig bestaan van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. We kijken naar verleden, heden en toekomst. In subsessies een gevarieerd aanbod met resultaten uit onderzoeksprojecten, onder meer: Afbouwstrategieën: het perspectief van patiënt en zorgverlener en Ease the pain: verstandig voorschrijven van opioïden.
Bekijk het volledige programma
Meld je gratis aan
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie
Vooraankondiging subsidieronde fellowshipsubsidies
Eind januari kan er binnen het Onderzoeksprogramma ggz weer subsidie worden aangevraagd voor een fellowship. Dit is een persoonsgebonden subsidie voor onderzoekers en zorgprofessionals waarmee innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek wordt gestimuleerd. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd met een looptijd tussen de 3 en 5 jaar. Houd onze programmapagina, nieuwsbrief en subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over deze subsidieronde.
Bekijk de programmapagina van het Onderzoeksprogramma ggz
Ga naar de ZonMw subsidiekalender
Subsidieoproep JPND open
Deadline 1 maart 2022, 14.00 uur
De subsidieoproep van het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) staat open voor aanvragen over onderzoek naar de mechanismen van niet-farmacologische interventies. Het begrijpen van deze mechanismen kan bijdragen aan een persoonsgerichte behandeling voor mensen met een neurodegeneratieve aandoening, zoals Alzheimer en Parkinson.
Lees meer over de subsidieoproep
Deadline: 1 februari 2012, 14.00 uur
Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie
Deadline: 7 februari 2022, 14.00 uur
Doorontwikkeling Dashboard Sociale Impact Corona
Deadline: 1 maart 2022, 14.00 uur
Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions (JPND)
Deadline: 22 maart 2022, 14.00 uur
Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid
Deadline: 29 maart 2022, 14.00 uur
Rubicon 2022-1
Deadline: 23 juni 2022, 14.00 uur
Verankering van sekse en gender in onderzoek
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube