Lees o.a. over de talkshow Financiering en Organisatie en betere samenwerking politie en zorg bij personen met verward gedrag Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2021
Geestelijke gezondheid

 
Terugblik talkshow Financiering en organisatie
Wie werkt aan een integrale aanpak van de hulp en ondersteuning aan mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, komt voor stevige uitdagingen te staan. In verschillende paneldiscussies ging het over hoe je die uitdagingen kan overwinnen.
Kijk de volledige talkshow of rubrieken terug
Twitter Facebook LinkedIn
Betere samenwerking politie en zorg bij personen met verward gedrag
Bauke Koekkoek en Joris van ’t Hoff vertellen meer
Bij het trainen van beroepsvaardigheden van politiemensen is het thema omgaan met personen met verward gedrag belangrijk. In een interview vertellen Bauke Koekkoek en Joris van 't Hoff waarom situaties met kwetsbare personen lastig kunnen zijn voor agenten. Maar ook wat ze binnen de politieopleiding hierover leren en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op dat gebied.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Beweging in kwetsbaarheid
Werken vanuit vertrouwen helpt mensen weer op weg
Hoe zorgen we ervoor dat mensen in kwetsbare posities weer echt kunnen aansluiten? We vroegen tafelgasten Frank van der Schee, Ralf Embrechts en Catelijne Akkermans.
Lees het 3-dubbel-interview
Twitter Facebook LinkedIn
  
Dit kun je verwachten van talkshow #6
Deze laatste talkshow van Beweging in Kwetsbaarheid brengt alle voorgaande thema’s bij elkaar. We kijken met behulp van de geleerde lessen vooruit. Hoe realiseren we met elkaar een meer inclusieve samenleving? Sprekers zijn o.a Prinses Laurentien, Artie van Tuijn, Floortje Scheepers en Gerdien Rabbers.
Mis het niet! (24 juni, 16.00u)
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuws
Structurele financiering opgezet voor Respijthuis Frits
Voor het Respijthuis Frits is succesvol structurele financiering opgezet, nadat de financiering van ZonMw afloopt. Nu dragen de gemeente Tilburg en gemeente Breda samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ hier structureel zorg voor vanuit reguliere middelen.
Lees meer hierover
Twitter Facebook LinkedIn
   
Naar meer acceptatie in de buurt
Van oogcontact ontwijken tot met een boog om je heen lopen. Het overkomt (ex)dak- en thuislozen maar al te vaak. Het is dan lastig – zo niet onmogelijk – om je onderdeel van een wijk te voelen en te werken aan je herstel. Stigma, onbegrip en onwetendheid zijn vaak de boosdoener. Door heel Nederland starten verschillende kleinschalige initiatieven die daar wat aan gaan doen.
Lees over de initiatieven
Twitter Facebook LinkedIn
   
Oproep MIND cliënt-referentenpanel
MIND is op zoek naar nieuwe leden voor hun cliënt-referentenpanel. Het gaat om cliënten of naasten met ervaringskennis en affiniteit met onderzoek. De panelleden beoordelen onderzoeksaanvragen die bij ZonMw zijn ingediend. Daarmee kun je dus onderzoek stimuleren dat gaat over wat cliënten en naasten belangrijk vinden! Je krijgt een vergoeding die passend is voor je inzet. Als referent dien je wel de basistraining ‘Beoordelen van Onderzoeksvoorstellen’ bij PGOsupport te volgen (en bij voorkeur ook de introductiecursus ‘Participatie in wetenschappelijk onderzoek’). Deze trainingen worden meerdere keren per jaar aangeboden door PGOsupport. Belangstelling? Neem contact op met Moniek Reckman via moniek.Reckman@wijzijnmind.nl of 06 3022 7745.
Ook in het nieuws
Perspectief voor jongeren in 112 gemeenten door MDT
Zorgstandaarden optimaal aan laten sluiten bij de praktijk
Wat goed is voor het hart, is goed voor het brein
Ervaringen van corporaties over het samenwerken met zorgorganisaties en gemeenten
Projectresultaten
Projectleidersbijeenkomst Inbedding, borging verbinding
Hoe organiseer je een goed werkende aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag in de regio? Projectleiders wisselden op 20 mei kennis en ervaringen uit om hun aanpak te verscherpen.  
Lees het verslag met inzichten en tips
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evaluatie Actieprogramma Verward Gedrag
Het Actieprogramma Verward Gedrag wordt geëvalueerd door een externe partij, ESHPM. Het doel van deze centrale evaluatie is om inzicht te krijgen in welke goede ontwikkelingen in de regio’s tot stand zijn gekomen en in hoeverre deze ontwikkelingen zijn geborgd en verspreid. De tussentijdse resultaten zijn nu bekend.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
   
Behandeladvies visueel beperkte mensen met posttraumatische stress
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Wereldvluchtelingendag
De beste zorg en ondersteuning voor vluchtelingen
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Een goed moment om stil te staan bij de noodzaak van een cultuursensitieve aanpak voor de juiste zorg en ondersteuning aan vluchtelingen. 3 projecten laten zien hoe zij dat hebben aangepakt en welke resultaten er zijn bereikt.
Lees meer over de resultaten
Meer over zorg en ondersteuning voor vluchtelingen
Twitter Facebook LinkedIn
Interview met Lisanne Hogema
programmamanager Actieprogramma Verward Gedrag
Meer weten over wijk-GGD'ers of welke stappen er zijn gezet met ons Actieprogramma Verward Gedrag? Deze onderwerpen, en meer, komen terug in het artikel van De Eerstelijns. Het artikel is gemaakt op basis van een interview met onze programmamanager Lisanne Hogema.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
  
Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid heeft ook een ‘flexibele schil’
De vaste kern ervaringsdeskundigen van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid kan nu ook hulp inroepen van andere inhoudelijke experts, te weten de ‘flexibele schil’.
Lees meer hierover
Twitter Facebook LinkedIn
Digitaal magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’
leren en verbeteren in de werkplaatsen jeugd
Hoe bied je gepaste hulp bij ADHD en druk gedrag? Aan welke ondersteuning hebben mbo-studenten met psychosociale problemen behoefte en hoe voorzie je hierin? Wat zijn succesfactoren in het bejegenen van risicojongeren? En: hoe zet je als onderwijsprofessional de begeleid-leren-toolkit in om met de leerling te inventariseren welke steun helpt bij psychische problemen.
Bekijk het magazine
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
 
Evenementen
Talkshows Beweging in kwetsbaarheid
Tijdens 6 talkshows nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen over inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.
  1. Kennis en Inzicht – Dit weten we | Kijk deze talkshow terug!
  2. Leefwereld centraal – Om hen gaat het | Kijk deze talkshow terug!
  3. Bestaanszekerheid – Dit is de basis | Kijk deze talkshow terug!
  4. Professionals en Onderwijs – Ondersteuning werkveld | Kijk deze talkshow terug!
  5. Financiering en organisatie – Slim organiseren | Kijk deze talkshow terug!
  6. Beweging in kwetsbaarheid – Blik op de toekomst | 24 juni, 16.00-17.30 uur
Meer info en inschrijving
Subsidie
Vooraankondiging subsidieronde praktijkprojecten
In juli 2021 wordt vanuit het Onderzoeksprogramma ggz een subsidieronde opengesteld voor praktijkgericht onderzoek in de ggz. Subsidieaanvragen kunnen zich richten op het thema wachttijden in de ggz of het thema maatschappelijk en/of persoonlijk herstel met of na psychische problemen. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 200.000,- worden aangevraagd met een maximale looptijd van 2 jaar. Houd onze programmapagina, nieuwsbrief en subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over deze subsidieronde.
Bekijk de programmapagina van het Onderzoeksprogramma ggz
Ga naar de ZonMw subsidiekalender
Deadline: 1 juli 2021, 14.00 uur
Leernetwerken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Deadline: 31 augustus 2021, 14.00 uur
Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek
Externe subsidieoproep
Innovatieve projecten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie - Stichting Suffugium en KJP.

Deadline: 31 augustus 2021
Meer informatie
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Deadline: 22 maart 2022, 14.00 uur
Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube