Axon 

MASTERCLASS ZIEKENHUIZEN;

Succesvol draaien aan de juiste knoppen

Financiering, organisatie en besluitvorming

DBC/DOT, kostprijzen, financiële kengetallen, contractering, stakeholdermanagement en meer…


De ziekenhuiswereld is complex en continu in beweging. Axon leert je in één middag alles wat je moet weten over de indeling en organisatie van ziekenhuizen en ZBC’s, de rol van de overheid bij de bekostiging van de ziekenhuiszorg, het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars en de behandelvergoeding vanuit het DOT-traject en de DBC-zorgproducten. Verder staan we stil bij de spelers in dit veld en de verschillende belangen die een rol spelen.
 
Doel van deze sessie is om je in heldere taal meer inzicht in en grip op de ziekenhuiswereld te geven. Krachtenvelden worden benoemd en vertaald naar praktische handvatten voor farma en medtech bedrijven. Dit helpt je om actueel en relevant aan te sluiten op de agenda van belangrijke stakeholders. Het helpt je bij het vinden van haakjes en gedeelde belangen. Inzichten die je ondersteunen bij succesvol samenwerken en creëren van partnerships met de belangrijke spelers in en rond het ziekenhuis.

Wat komt aan de orde? 

 • De uitdagende maatschappelijke rol van het ziekenhuis nu en in de toekomst;
 • Overheidsbeleid en sturing van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg;
 • Het huishoudboekje van het ziekenhuis; inkomsten/uitgaven en investeringen;
  • DBC en DOT, administratiedruk en financiële afhandeling
  • Rol van de overheid en dynamiek rond zorginkoop door zorgverzekeraars
  • Spanning tussen lange termijn investeringen en korte termijn afspraken
 • Organisatievormen, interne samenwerking en concurrentie met andere ziekenhuizen en ZBC’s;
 • Belangen en agenda’s van verschillende stakeholders in en rond het ziekenhuis.

 
Locatie: Axon, De Brand 10-19, Amersfoort 
Tijd: 15.00 - 17.30 uur, aansluitend gezellige netwerkborrel
Kosten: € 325,- ex btw 

Meld je direct aan:
 donderdagmiddag 20 juni 2024 (vol!)
 donderdagmiddag 11 juli 2024 (extra bijeenkomst)

 donderdagmiddag 19 september 2024

Sessies vinden klassikaal plaats in groepen van maximaal 8 personen.

Dit programma is primair ontwikkeld voor mensen werkzaam bij Farma of MedTech bedrijven (bijvoorbeeld (Key) Accountmanagement, Strategic Partnership Management, Marketing en Market Access, Sales Directors, External Affairs, Business Unit Managers). 


 *
 *
 *
 *
 *
 *
012-3456789
06-12345678
 *
naam@bedrijf.nl
 *

Klaar? Klik dan op 'Verzenden'

U kunt de deelnamebevestiging en factuur per e-mail tegemoetzien.
 
Axon
Volg ons
  Linkedin   Twitter