Axon 

Farma IZA Masterclass

Praktische kijk op het Integraal Zorgakkoord

-Hoe past dit akkoord in mijn werk-


Na deze training ben je inhoudelijk goed op de hoogte van de pijlers waarop het zorgakkoord is gebouwd en weet je praktisch welke facetten van het zorgakkoord belangrijk zijn voor invulling van jouw eigen werk.

Het ministerie van VWS werkt vanuit een zorgagenda waarin hoofdlijnen worden bepaald die de focus bepalen voor een periode van 4 tot 5 jaar. Na de hoofdlijnakkoorden die de periode 2018-2022 bestreken is nu het Integraal Zorgakkoord (IZA) opgesteld die de agenda vormt voor de aankomende 5 jaar (2023-2027).

De focus van dit akkoord ligt op de zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, waarbij waar relevant ook de langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), inzet op publieke gezondheid en het bredere sociaal domein wordt betrokken.

Wat komt er aan bod?

We doorlopen de diverse hoofdstukken in het IZA en bespreken de relevantie ervan voor jouw dagelijkse werk. Uiteraard komt de voortgang van alle plannen ter sprake en de invulling ervan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de vertaalslag naar het eigen werk duidelijk.

Het is beter op een rijdende trein te stappen dan een eigen spoornet aan te leggen’.

Open training:

  • Locatie: Axon, De Brand 10-19, Amersfoort
  • Doelgroep: medewerkers farmaceutische bedrijven
  • Kosten: € 295,- ex BTW (per persoon)
  • Datum: 23 mei 2024
  • Tijd: 15.00 – 17.00 uur

 *
 *
 *
 *
 *
 *
012-3456789
06-12345678
 *
naam@bedrijf.nl
 *

Klaar? Klik dan op 'Verzenden'

U kunt de deelnamebevestiging en factuur per e-mail tegemoetzien.
 
Axon
Volg ons
   Linkedin