RKJ Verspreidings- en Implementatie Impuls & Subsidieoproepen Mentale Gezondheid
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
RKJ Verspreidings- en Implementatie Impuls & Subsidieoproepen Mentale Gezondheid Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Werkplaatsen Jeugdjournaal | mei 2023

Werkplaatsen Jeugdjournaal
Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd in de RKJ’s! In dit Werkplaatsen Jeugdjournaal vind je een overzicht van interessant nieuws voor, door en over de werkplaatsen.
In de spotlight
Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg
Er is een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. De betrokken organisaties leggen het met een positief advies ter goedkeuring voor aan hun achterban. De verwachting is dat de Hervormingsagenda vóór de zomer definitief is vastgesteld.
Lees meer over de Hervormingsagenda Jeugd
Meld je aan voor Jeugd in Onderzoek 2023
Op 21 september 2023 vindt Jeugd in Onderzoek plaats. Met als thema: Opgroeien en ondersteunen in de digitale wereld. Ook verschillende werkplaatsen zijn aanwezig. In de deelsessies delen zij hun inzichten en geven handvaten. Ben jij er ook bij?
Meld je aan
  
Hervorming in passend onderwijs en jeugdzorg vergroten problemen
Promotieonderzoek van bestuurswetenschapper Sharon Stellaard laat zien dát, en waarom het hervormingsbeleid problemen in passend onderwijs en jeugdzorg creëert, reproduceert en de uitvoering daarmee duurder en complexer maakt.
Lees meer over de bevindingen
Eva Mulder benoemd als bijzonder hoogleraar aan de UvA
Eva Mulder (directeur AW Risicojeugd) is benoemd als bijzonder hoogleraar Intensieve Pedagogische Ondersteuning van Gezinnen. Met deze leerstoel gaat ze onderzoeken wat er nodig is om interventies goed en op tijd in te zetten, en hoe ze door te ontwikkelen. 
Lees meer over de leerstoel
  
Subsidie
RKJ Verspreidings- en Implementatie Impuls
De RKJ’s hebben al veel kennis opgeleverd die bijdraagt aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. Met een Verspreidings- en Implementatie Impuls kunnen de RKJ’s hun projectresultaten toepassen en stimuleren in praktijk, opleidingen en/of beleid. Het indienen van een aanvraag kan tot 5 september 2023.
Bekijk de subsidiemogelijkheden
Subsidieoproepen Mentale gezondheid
Met de aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' zet het kabinet stappen voor het versterken van de mentale gezondheid in Nederland. De oproepen Implementatieonderzoek en Kennisinfrastructuur Mentale gezondheid zijn onderdeel van deze aanpak. De deadline voor indiening is verplaatst naar 11 juli 2023. 
Kennisinfrastructuur Mentale Gezondheid
Implementatieonderzoek Mentale Gezondheid
Alle subsidiemogelijkheden bij ZonMw
Ben je benieuwd naar alle openstaande subsidieoproepen? Bekijk ze op de website van ZonMw.
Nieuws uit de werkplaatsen
Kenniskaarten normaliseren
In het jeugdveld ligt een steeds grotere nadruk op normaliseren en de-medicaliseren. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe geven verschillende beroepsgroepen er invulling aan? De RKJ IJsselland vat het samen in verschillende kenniskaarten.
Bekijk de kenniskaarten
Training Leernetwerken in het Sociaal Domein
De Werkplaats Samen organiseert de training ‘Leernetwerken in het Sociaal Domein’. Voor trekkers en dragers van organisatie-overstijgende leernetwerken. In de training leer je onder andere op startniveau te werken met het framework.
Meer informatie
  
Hoe krijgen we leerlingen weer 'aan'? 
Na een veelbewogen coronatijd staat het welbevinden en de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs onder druk. In 2 online sessies van de RK Jeugd en Gezin Centraal gingen professionals hierover in gesprek.
Bekijk de infographic
Kennisvoucherproject in gemeente Heerenveen
Via ZonMw-kennisvouchers konden de AWTJ's hun kennisproducten breder toepassen. Een mooi voorbeeld is het kennisvoucherproject in de gemeente Heerenveen. Waar ze de Dialoogtafelmethodiek van de RKJ Friesland toepaste op verschillende casussen.
Lees meer over het project
  
Publicaties
Evaluatie van de wijkprogrammering
Via de wijkprogrammering probeert ST-RAW de gezondheid, veiligheid en talentontwikkeling van Rotterdamse jongeren te vergroten. Om daarmee uiteindelijk sociaaleconomische ongelijkheden te verminderen. In hoeverre draagt het programma bij aan deze doelen?
Lees de evaluatie
 
Werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken
Integraal samenwerken met een uitdagende doelgroep is in de praktijk vaak lastig. Om professionals hierbij te helpen, ontwikkelden de AW Risicojeugd, de Werkplaats SAMEN en jeugdonderzoekers de werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken.
Lees de werkwijzebeschrijving
 
Pilot Angst en Depressie
Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? De RKJ IJsselland werkte via een pilot met succes aan een antwoord op deze vraag.
Lees het rapport
Op de agenda
Bijeenkomst sekse en gender integreren in onderzoek
31
Mei
 
10.00 - 16.00 uur, NWO, Den Haag
Oogstdialoog: Doorbreken van boemerangbeleid in de jeugdzorg en het passend onderwijs 
14
Jun
 
09.30 - 11.00 uur, online via MS Teams
Masterclass 'Do's en don'ts van jongerenparticipatie in onderzoek' 
23
jun
 
10.00 - 17.00 uur, Social Impact Factory, Utrecht
Save the date: Symposium & oratie Jolanda Mathijssen
31
aug
 
13.00 - 17:00 uur, nader te bepalen
Voor de Jeugd Dag
11
sep
 
10.00 - 17.00 uur, Taets Art and Event Park, Zaandam
Jeugd in Onderzoek
21
sep
 
10.00 - 17.00 uur, 1931 Congrescentrum ’s Hertogenbosch, Den Bosch
Save the date: Blijvend leren in de regio
23
nov
 
10.00 - 17.00 uur, Winkel van Sinkel, Utrecht
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube