JGZ kenniswaaier met de laatste innovaties en tools, nu beschikbaar! Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, april 2021
Jeugd


 
Uitgelicht
Kenniswaaier voor de JGZ
Als JGZ-professional uw vakmanschap versterken? Deze kenniswaaier en bijbehorende digitale publicatie biedt concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan met de laatste innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools.
Aan de slag met de kenniswaaier
Twitter Facebook LinkedIn
Podcast GHNT: onderzoek ondersteunt het leren
Onderzoek naar effectieve aanpakken van huiselijke geweld en kindermishandeling is bittere noodzaak, vertelt voorzitter van het ZonMw-onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis, Peter van Lieshout. Meer weten over dit onderzoek naar een nieuwe aanpak: intensieve casusregie?
Luister de podcast
Twitter Facebook LinkedIn
Samen werken aan een inclusieve samenleving
Iedereen heeft een unieke hersenontwikkeling en ieders eigen manier van denken heeft waarde. Programmaleider Kirstin Greaves-Lord vertelt hoe onderzoekers én ervaringsdeskundigen samen werken aan een inclusieve samenleving in de Academische Werkplaats Autisme.
Meer weten?
 
E-learning ‘Praten over eenzaamheid’
Veel jongeren ervaren eenzaamheid, zeker in deze tijd. Hoe signaleert u als professional eenzaamheid en hoe gaat u hierover met jongeren in gesprek? De module ‘Eenzaamheid onder kwetsbare jongeren’ is een van de 15 producten waarvoor u een kennisvoucher kunt aanvragen.
Hoe vraag ik deze kennisvoucher aan?
 
‘Laat zien en verbind wat er al is’
Wat kan ZonMw doen om jongerenparticipatie (nog) beter in te bedden? Onderzoekers en ervaringsdeskundigen dachten mee en gaven tips. Onze collega’s Jojanneke Hillmann en Jolanda Huizer vertellen wat we met de tips gaan doen.
Lees het interview
 
  
Nieuws
Wat weten kinderen van bewegen en gezond eten: een rapportage op een Hilversumse basisschool 
Als vrouwen winnen, betekent dat niet dat mannen verliezen
Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor Nederlandse ziekenhuizen 
MBO Burgerschap: een goed begin is het halve werk 
Projectresultaten
Eerste projectresultaten aanpak kindermishandeling
Hoe kan de effectiviteit van vroegtijdig preventief handelen vergroot worden om kindermishandeling te voorkomen? Het Consortium Vroegpreventieve interventies kindermishandeling presenteert de eerste resultaten uit hun onderzoek.
Meer over de resultaten
Samen met kraamgezin zorgbehoefte inschatten
Door de Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften methode (GIZ) kan de kraamzorg meer worden afgestemd op de behoefte van cliënten. Vooral de ouders blijken dit zeer te waarderen.
Meer over de methodiek
  
Pedagogisch medewerkers leren van jeugdhulpexperts
'Door Alert4you signaleren pedagogisch medewerkers niet alleen vroegtijdig ontwikkelingsproblemen bij kinderen, ze professionaliseren zich ook.' Wat zijn de effecten van een structurele samenwerking tussen jeugdhulp en kinderopvang?
Lees verder
Parel voor Samenwerking kind en wetenschappelijk
onderzoek
Verantwoord wetenschappelijk onderzoek bij kinderen beter mogelijk maken. Dat kan nu met ‘informed consent’, het monitoren van de belasting en een stripboek om alles uit te leggen. Deze middelen om kinderen goed te informeren over hun deelname aan onderzoek zijn te vinden op de website www.kindinonderzoek.nl.
Lees meer over het Parelproject
 
  
Nieuw onderzoek
Verbetering onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Nieuw onderzoek op dit thema richt zich onder andere op het empoweren van mannen in hun rol als jonge vader, verbeteren van de samenwerking tussen eerstelijns zorg en bij (het voorkomen van) ongewenste zwangerschappen.
Bekijk de samenwerkingsverbanden 
 
  
Wat werkt om huiselijk geweld te stoppen
Er wordt zowel landelijk als regionaal hard gewerkt aan het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een derde cohortstudie onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut wat werkt om het geweld te stoppen.
Lees meer over het onderzoek 
 
  
Evenementen
Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek
Wilt u graag meer jongeren betrekken bij uw onderzoek, maar weet u nog niet zo goed hoe u dat kunt doen? Op 17 september en 8 oktober organiseren we weer een masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek. U gaat hierin o.a. aan de slag met concrete vraagstukken uit uw eigen praktijk.
Meer informatie en aanmelden
European Implementation Event 2021
Op 27 en 28 mei 2021 vindt het European Implementation Event weer plaats. Ditmaal volledig digitaal. Meer weten over het vertalen en integreren van bevindingen uit onderzoek - ook voor de jeugd - in de dagelijkse praktijk?
meld u aan
Actualiteitencollege Family Finding
11
mei
 
13.00 - 14.00,
Digitaal
Netwerkbijeenkomst MDT
12
mei
 
12.00 - 14.00,
Digitaal
  
Bijeenkomst Leernetwerk Vaders
20
mei
09.30 - 11.00,
Digitaal
 
Netwerkbijeenkomst Kort en krachtig: verkorten van verblijf
27
mei
 
15.00 - 16.30,
Lindenberg in Nijmegen
  
Subsidie
MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk
(Maatschappelijke) organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen die een MDT-project (Maatschappelijke diensttijd) op willen zetten, dienen dit uiterlijk 30 april 2021, 12.00 uur met een vooraanmelding voor deze subsidieoproep kenbaar te maken. Wilt u weten hoe u dit kunt doen en binnen welke programmalijn uw plan past?
Bekijk uw mogelijkheden
Leernetwerk Participatief jeugdonderzoek
Onderzoekers met ervaring op het gebied van participatief jeugdonderzoek kunnen subsidie aanvragen om een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek te starten. Dit netwerk moet het gezamenlijk leren en reflecteren stimuleren en opgedane kennis en verzamelde creatieve voorbeelden over jongerenparticipatie gaan delen. Deadline 31 augustus 2021, 14.00 uur.
Meer over de subsidieoproep
Deadline: 18 mei 2021, 14.00 uur
Citizen Science voor Gezondheid en Zorg
Deadline: 20 mei 2021, 14.00 uur
Stimulering van de verbreding en verduurzaming van e-health bij lopende JZOJP Regio-impulsen
 
Deadline: 25 mei 2021, 14.00 uur
Innovaties in de jeugdsector
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube