Subsidieoproep Drug Rediscovery Ronde 7 open en Suzanne Cannegieter en Banne Nemeth over antibiotica bij onderbeengips
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Subsidieoproep Drug Rediscovery Ronde 7 open en Suzanne Cannegieter en Banne Nemeth over antistolling na kijkoperatie van de knie of bij onderbeengips Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
December 2023
Subsidieoproep Drug Rediscovery Ronde 7 open
GGG-subsidienieuws
Binnen het GGG-programma is de Drug Rediscovery Ronde 7 opengesteld. De deadline voor indienen is 12 maart 2024. Voor deze subsidieronde is een speciale informatiepagina gemaakt met video's over de ronde en extra informatie over participatie, implementatie en bronnen voor support.
Bekijk de Informatiepagina
Ga direct naar de subsidieoproep
Stand van zaken GGG-subsidierondes
  • In Open Ronde 13 hebben 20 indieners een positief advies ontvangen voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. De deadline hiervoor is 5 maart 2024, 14.00 uur.
  • In de Implementatie Ronde 2 en Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1 is de deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag (op uitnodiging) op 23 januari 2024, 14.00 uur.
  • In de subsidieronde Personalised Medicine Farmacogenetica kunnen projectideeën worden ingediend tot 9 januari 2024, 14.00 uur. 
Naast de lopende subsidierondes verwachten we in 2024 nog GGG-subsidierondes voor:
  • STIP Ronde 5b: Q2 2024 (uitgesteld) 
  • Open Ronde 14 (juni/juli 2024, onder voorbehoud)
Bekijk de planning van de komende subsidierondes en een overzicht van de lopende subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten
Studies naar antistolling opstap naar gepersonaliseerd antitrombotisch beleid
Interview met Suzanne Cannegieter en Banne Nemeth
Na een kijkoperatie van de knie of bij onderbeengips kregen patiënten standaard preventief antistollingsmiddelen toegediend om trombose te voorkomen. Uit studies onder leiding van het LUMC bleek dat dit geen zin heeft. Met een speciale ZonMw-subsidie worden de resultaten geïmplementeerd. Hoe staat het ervoor?
Bekijk het implementatie-project 1711020011
Bekijk het GGG-project 171102001
Bekijk het GGG-project 171102024
Lees het interview
Projectresultaten
Effect rivastigmine na interictaal delier nog onduidelijk  
Projectnummer 848015012
In de Recall-studie is onderzocht of rivastigmine geheugenproblemen (met name het ‘interictale delier’) kan verminderen. Door het lage inclusie-aantal is het effect van rivastigmine onvoldoende duidelijk. Wel kan men op basis van de gegenereerde dataset goed inzicht verkrijgen in subtypes van cognitieve bijwerkingen en risicofactoren. Een aantal resultaten en data zal nog worden uitgewerkt en geanalyseerd.
Projectleider: Dr. D. Rhebergen MD, GGZ inGeest
TDM gestuurde antibiotica effectief bij minder ernstig zieke IC-patiënten  
Projectnummer 848017008
De DOLPHIN studie heeft laten zien dat het niet effectief is om bij alle patiënten op de IC een persoonlijke antibioticadosis met Therapeutic Drug Monitoring (TDM) te geven. Patiënten met minder ernstige ziekte of een TDM-interventie binnen 24 uur hadden echter wel baat bij TDM: de ligduur op de IC nam af.
Projectleider: Prof. dr. B.C.P. Koch, Erasmus MC
Nieuws
Medicatiebeoordeling: Het goede gesprek voor minder medicijngebruik
GGG-project in het nieuws
Kwetsbare ouderen slikken vaak veel medicijnen. Pijnstillers, medicijnen tegen plasklachten, bloedverdunners, pillen tegen botontkalking, maagbeschermers, bloeddrukverlagers enzovoort. 
Vijf apothekers gingen bij ouderen met medicatie op rol aan de slag met medicatiebeoordelingen met als doel het minderen of stoppen van medicijnen.
Lees het artikel
Bekijk het GGG-project1014021910504
Start onderzoek naar snellere ontwenning van beademing met levosimendan
GGG-project in het nieuws
Hoogleraar Intensive Care Leo Heunks gaat onderzoeken of mensen dankzij levosimendan, dat de ademspier sterker kan maken, weer sneller zelfstandig kunnen ademen. 
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project 10140262210003 (in het overzicht)
Drug Rediscovery onderzoek naar de effectiviteit van Rituximab bij systemische sclerose
GGG-project in het nieuws
Reumatoloog Madelon Vonk gaat een studie leiden naar de effectiviteit van het middel Rituximab bij systemische sclerose. Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten met hele vroege ziekte en grote kans op progressie kunnen worden geïdentificeerd. 
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project 10140262210002
Beter voorschrijven door farmacotherapie-eindtoets?
GGG-project in het nieuws
 
 
Het opnemen van de eindtoets voor farmacotherapie in het geneeskundecurriculum vergroot de voorschrijfkennis van jonge artsen. Dat stelt de onderwijswerkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.
Lees het nieuwsbericht (inlog noodzakelijk)
Bekijk het GGG-project 83600095004
Terugblik DCRF-symposium
'Nationale Dialoog Klinisch Onderzoek'
Op 4 december vond het DCRF-symposium plaats waar de stand van klinisch onderzoek in Nederland en de beoogde ontwikkelingen vanuit diverse invalshoeken werd besproken. Het symposium vormde de opmaat naar het Nationale Actie Plan Klinisch Onderzoek dat in april 2024 wordt gelanceerd.
Lees meer over het symposium
Kijk de presentaties terug
Toekomstbestendig toetsingssysteem voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is complex
Evaluatie Medisch Wetenschappelijk onderzoek met mensen
Op 29 november is het 4e evaluatieonderzoek van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de evaluatie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) overhandigd aan de Eerste en Tweede Kamer. Uit de evaluatie blijkt dat het toetsingssysteem zich steeds moeilijker laat aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. 
Lees het nieuwsbericht
ZE&GG
arts-onderzoekerdag
Met netwerkmogelijkheden
Op donderdag 18 januari organiseert het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) een netwerkmiddag voor arts-onderzoekers. In inhoudelijke sessies gaat het onder andere over best data practice, de werkdruk voor arts-onderzoekers, het betrekken van patiënten bij (de opzet van) onderzoek en komen de uitdagingen van zorgevaluatieonderzoek aan bod. Een belangrijk doel van de dag is het uitwisselen van ervaringen met andere arts-onderzoekers.
Aanmelden
Impuls
De tweede editie van het ZonMw-magazine Impuls staat volledig in het teken van Passende zorg met onder meer een dialoog tussen Jet Bussemaker en Bart Meijman, en vanuit het GGG-programma is er een interview met commissielid Fred Schobben.
Lees het magazine
Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen
Het Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen biedt inzicht in welke fase van de vergoedingsprocedure dure, nieuwe geneesmiddelen zich bevinden die zijn toegelaten tot de Nederlandse markt. Het dashboard bevat omschrijvingen van ziektebeelden en biedt detailinformatie over de doorlooptijden. 
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het Dashboard
Eerste 3 rapporten deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid gepresenteerd
ZonMw-programma Regulatoire Pandemische Paraatheid
Onlangs zijn aan VWS de resultaten van de 3 onderzoeksthema’s Farmacovigilantie, RMT's en ATMP's binnen het deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid gepresenteerd. Het 4e rapport over Drug Repurposing volgt nog.
Lees het nieuwsbericht
9 januari: Dag van Verantwoord Medicijngebruik 
Thema: Demedicalisering
Sinds 2020 staat 9 januari bekend als de Dag van Verantwoord Medicijngebruik (DvVM). In 2024 staat deze dag in het teken van Demedicalisering. Het IVM doet een oproep voor het periodiek voeren van een APK (Alle Pillen Kloppen)-gesprek. 
steun dit initiatief
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB)-NL
Per 1 december 2023 is het programma HDAB-NL gestart. Dit programma gaat de technische functionaliteiten voor een nog aan te wijzen coördinerende Health Data Acces Body (HDAB) ontwikkelen. Een HDAB borgt de veilige toegang tot gezondheidsgegevens voor onderzoek, innovatie en beleid. Dit programma helpt Nederland voor te bereiden op de aanstaande European Health Data Space (EHDS) Verordening.
Lees het nieuwsbericht
IVM Coronanieuws
In het Coronanieuws van 1 december was onder meer aandacht voor medicamenteuze behandelingen, antidepressiva en andere (genees)middelen als mogelijke behandeling bij post-covid.
Bekijk het Coronanieuws
Blijf op de hoogte
Volg ons voor het laatste nieuws ook op ons LinkedIn kanaal: 
ZonMw: Geneesmiddelen
Ook in het nieuws
Zorginstituut: aanvullende behandeling borstkanker heeft geen meerwaarde
Isala registreert als eerste ziekenhuis in Nederland een generiek geneesmiddel
Netwerk Patiënteninformatie (NPI) bestaat 5 jaar
Nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen: 373 geneesmiddelen voor 449 verschillende indicaties
Off-label-doseringen ADHD-medicatie zijn weinig effectief (inlog noodzakelijk)
Veelbelovende nieuwe celtherapie moet afstoten donornier tegengaan
13 nieuwe medicijnen naar sluis
Veelbelovende ontdekking voor verbeteren van immuuntherapie bekroond
Praktijkvoorbeelden en achtergrond
‘Een bijna leek moet het voorstel begrijpen’
Interview met Fred Schobben in Impuls
Fred Schobben is sinds 2016 lid van verschillende commissies binnen het GGG-programma. Wat maakt dat hij deze rol al zo lang vervult en welke adviezen heeft hij voor aanvragers en nieuwe beoordelaars?
Lees het interview
Waarom innovatie van richtlijnontwikkeling nodig is
Blog Nynke Swart
Klinische richtlijnen helpen zorgverlener en patiënt bij de keuze voor een behandeling. Het is daarbij belangrijk dat richtlijnen actueel zijn en goed toepasbaar zijn in de praktijk. In deze blog vertelt Nynke Swart, postdoc-onderzoeker bij het Amsterdam UMC, waarom daar innovatie voor nodig is en hoe dat wordt aangepakt.
Lees het blog
Podcast #3: Hoe ontstaat er een gezond verdienmodel voor drug repurposing?
FAST: Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development
In een 4-delige podcastserie wordt de drug repurposing route uitgelicht. In deze aflevering lichten Huib Kooijman van Finitor Consultancy, Hans Waals, directeur van Tiofarma B.V., en Saco de Visser, wetenschappelijk directeur van FAST, toe hoe een gezonde businesscase eruit zou moeten zien voor Nederland.
Luister naar de podcast
‘Durf voorop te lopen'
Interview met Mirjam van 't Veld
Mirjam van ’t Veld is sinds kort lid van het onafhankelijke Adviescollege van de Code van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). De code kan een belangrijke bijdragen leveren om de dialoog met de samenleving te ondersteunen, aldus Van ’t Veld.
Lees het interview
Agenda
Save the date GGG-congres 2024:
donderdag 11 april
1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
Noteer alvast in uw agenda
ZE&GG arts-onderzoekerdag
18
jan
 
13.30 - 17.00 uur,
Jaarbeurs Meet-Up Utrecht
Stakeholder meeting Innovative antimicrobial therapy development
30
jan
 
11.30 - 18.00 uur, Meetup Jaarbeurs Utrecht
REMEDI4ALL International Drug Repurposing Conference
6-7
mrt
 
9.00 - 17.30 uur, Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona 
 
Week van de Implementatie 2024
22 t/m 26 januari, online & op meerdere locaties
Een week lang de focus op implementatie met diverse activiteiten die implementatie experts organiseren voor collega’s en iedereen die werkt aan of geïnteresseerd is in implementatie. 
Blijf op de hoogte
Save the date: FIGON Dutch Medicines Days 2024
16-17
okt
 
Theater De Lievekamp, Oss
  
Subsidie
Personalised Medicine Farmacogenetica
Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Deze subsidieronde is erop gericht om onderzoeksvoorstellen te financieren die vergoeding en implementatie van reeds ontwikkelde en gevalideerde DNA-paspoorten zo dicht mogelijk bij de praktijk kunnen gaan brengen.
Deadline voor deze subsidieoproep is 9 januari 2024, 14.00 uur.
Bekijk de Informatiepagina
Naar de subsidieoproep
Drug Rediscovery Ronde 7
Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Deze subsidieronde is bestemd voor aanvragen gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd.
Deadline voor deze subsidieoproep is 12 maart 2024, 14.00 uur
Bekijk de Informatiepagina
naar de subsidieoproep
Deadline: 15 januari 2024, 14.00 uur
Kennisprogramma Pandemische Paraatheid: Stimuleringsimpuls voor Pandemische Paraatheid
Deadline: 30 januari 2024, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek: Nog meer implementatie van kennis en innovaties in de praktijk
Deadline: 8 februari 2024, 14.00 uur
Evaluatieonderzoek Zorgevaluatie & Gepast Gebruik: Pilot Versneld Evaluaeren – Wetenschappelijke Verenigingen
 
Deadline: 15 maart 2024, 14.00 uur
PSIDER – Netwerksubsidies
Vooraankondiging EP PerMed
Lees meer over dit programma
Vooraankondiging: subsidie voor implementatie leefstijl in de zorg 
Lees het nieuwsbericht
 
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat.
Resultaten van het programma tot nu toe zijn gepubliceerd in het magazine '10 jaar GGG'.
Contact
Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl
Lees meer over het onderwerp Geneesmiddelen

Programmapagina Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programmapagina
Personalised Medicine
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube