Leiden
Stadsnieuws
Roodenburg
Nieuwe planning inrichting Hoge Rijndijk

Om tot een zorgvuldige inrichting van de Hoge Rijndijk te komen zal het kaderbesluit rond de zomer 2022 aan het college van B&W worden voorgelegd. En niet zoals eerder is aangegeven al in februari 2022. Hierdoor is er tijd om gezamenlijk met bewoners en belanghebbenden tot een goed afgewogen ontwerp te komen.

De afgelopen tijd is enthousiast door de omgeving en andere belanghebbenden meegedacht over de inrichting van de Hoge Rijndijk. Alle input die daarbij is opgehaald, wordt meegenomen bij het verder optimaliseren van het definitieve schetsontwerp herinrichting Hoge Rijndijk. Tijdens dit proces is gebleken dat vooral het behouden en toevoegen van groen, ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en parkeerplaatsen een uitdaging is. Gezien de complexiteit om te komen tot een zorgvuldige inrichting van de Hoge Rijndijk zal het kaderbesluit pas rond de zomer 2022 aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. En niet zoals eerder is aangegeven al in februari 2022. Hierdoor is er tijd om gezamenlijk met bewoners en belanghebbenden tot een goed afgewogen ontwerp te komen.

De voorlopige planning is als volgt en zal ook aangepast worden op de gemeentelijke website en participatieplatform Doemee:

- Medio maart 2022 | Terugkoppelen van de resultaten en schetsontwerp

- Medio juni/juli 2022 | Besluitvorming door college van B&W

- Eind september/oktober | Besluitvorming door gemeenteraad

Facebook   Twitter   Instagram   Linkedin