*
Registratie Leiden-Delft-Erasmus lustrumbijeenkomst 26 oktober 2022
Tijdens deze lustrumbijeenkomst op woensdag 26 oktober vinden de Leiden-Delft-Erasmus dubbelbenoemingen plaats van de hoogleraren prof.dr. Thea Hilhorst en prof. dr. Peter Scholten (beiden Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. dr. Marlou Schrover en prof.dr. Olaf van Vliet (beiden Universiteit Leiden). Allen zijn verbonden aan het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity. Na een korte bijeenkomst sluiten we af met een netwerkborrel. U bent van harte welkom, we kijken uit naar uw komst!

Datum:
woensdag 26 oktober
Locatie:
Erasmus Paviljoen (serre/lounge)

Inloop vanaf 15.30 uur
Start programma om 16.00 uur.
 
 *
 *
 *
name@company.com
 *
 
Twitter   Youtube   Linkedin
Leiden Delft Erasmus
www.leiden-delft-erasmus.nl
info@leiden-delft-erasmus.nl
Universiteit Leiden
 
TU Delft
 
Erasmus University Rotterdam