Jonge, veelbelovende onderzoekers mogen grensverleggend onderzoek uitvoeren | Onderzoeksprogramma Dementie van start gegaan Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, augustus 2021
Geestelijke gezondheid

 
ZonMw biedt jonge onderzoekers kans op grensverleggend onderzoek in de ggz
Veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals voeren de komende jaren innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek uit. Van angstbehandeling bij LVB tot inzet van Virtual Reality bij stemmen horen, maar ook onderzoek waarin specifiek aandacht is voor sekse- en genderverschillen in de ggz.
Lees meer over de onderzoeken
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidierondes Actieprogramma Grip op Onbegrip opengesteld
De eerste subsidiemogelijkheden staan open van het Actieprogramma Grip op Onbegrip. De oproepen richten zich op kenniswerkplaatsen gericht op mensen met 'onbegrepen' gedrag en samenwerkingsverbanden zorg en veiligheid voor complexe casussen.
Lees meer via de link
Twitter Facebook LinkedIn
Onderzoeksprogramma Dementie van start
In opdracht van het ministerie van VWS financieren we komende 10 jaar onderzoeken om de mechanismen van dementie verder te ontrafelen en therapieën te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren.
Lees meer Over het onderzoeksprogramma
Twitter Facebook LinkedIn
Beweging in kwetsbaarheid
Podcast Blik op de toekomst
De laatste podcast uit deze reeks
Een gesprek met Floortje Scheepers en Soenil Kanhai over beweging in kwetsbaarheid met een blik op de toekomst.
Beluister de podcast
Twitter Facebook LinkedIn
Aftermovie Beweging in kwetsbaarheid
Terugblik op de talkshowreeks
In de maandelijkse talkshow werd aan de hand van een maandelijks thema gesproken over de beweging naar meer sociale inclusie van mensen met een kwetsbaarheid.
Bekijk de compilatievideo
Twitter Facebook LinkedIn
  
Laten zien wat niet verborgen hoeft te blijven
Napraten met de tafelgasten - het laatste interview uit deze reeks
‘Meewerken aan Koplopers heeft me het gevoel gegeven dat ik niet alleen maar die ‘kwetsbare jongere’ ben. Er werd altijd over mij gesproken, over mij besloten. Maar nu kreeg ik zelf de regie’, zegt Rosan van der Zee.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
  
Projectresultaten
Arbeidsmogelijkheden bij psychische kwetsbaarheid
Hoe bevorder je een integrale aanpak waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleid worden naar werk? Maak wezenlijk contact en zet het perspectief van de cliënt centraal.
Lees het interview met projectleider Ard van Oosten
Twitter Facebook LinkedIn
Steunfiguur als laagdrempelig en vanzelfsprekend aanbod in het jeugddomein
Hoe kan er beter naar kinderen geluisterd worden wanneer er (mogelijk) sprake is van kindermishandeling? In het Verenigd Koninkrijk bleek een onafhankelijke steunfiguur kinderen te helpen.
Lees meer over het onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
  
Opvoedvaardigheden bijbrengen via live coaching
Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) wordt vaak ingezet om het gevoel van onmacht bij ouders te verminderen en daarmee kindermishandeling te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat positieve bekrachtiging en modeling effectieve manieren van coachen zijn om te gebruiken tijdens PCIT.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Wat doet corona met gezinnen?
Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de coronacrisis geen of zelfs een positief effect heeft op de meeste gezinnen en relaties. Ook bleek dat de omvang van geregistreerd huiselijk geweld niet groter is geworden. Een kleine groep ervaart wel extra problematiek.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
  
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Amma Asante: ‘De ramen en deuren moeten open’
Professionalisering van ervaringsdeskundigen
‘Ruimte en een veilig klimaat bieden aan ervaringsdeskundigen om zichzelf te mogen en kunnen zijn, is heel belangrijk. Het idee dat er alleen wordt geluisterd bij een bepaalde manier van presenteren, moet voorkomen worden. Juist het eigene vormt de kracht.’
Lees het interview met Amma
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe kwaliteitsstandaard Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen
Zorgprofessionals krijgen door een werkkaart én kernaanbevelingen in de nieuwe kwaliteitsstandaard Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen direct toepasbare handvatten voor op de werkvloer'
Lees het interview met lector Robbert Gobbens
Twitter Facebook LinkedIn
  
‘Wetenschappers moeten het aandurven om nieuwe grenzen op te zoeken’
Bewustzijn over de rol van sekse- en genderverschillen in gezondheidsonderzoek is verstevigd. Toch maken ze nog geen structureel onderdeel uit van onderzoek. Hoe kunnen we dat in de toekomst wél voor elkaar krijgen?
Lees het dubbelinterview
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
 
Evenementen
Webinar Onderzoeksprogramma Dementie
Op 22 september 2021 van 15.00 tot 17.00 uur vindt een (gratis) webinar plaats over het nieuwe onderzoeksprogramma Dementie. Tijdens het webinar krijgt u meer informatie over het nieuwe programma en de eerste subsidiemogelijkheid. Daarna is er de gelegenheid om vragen te stellen.
meer info en aanmelding 
Twitter Facebook LinkedIn
Informatiebijeenkomsten subsidieoproepen Grip op Onbegrip
2&16
SEP
 
Deze bijeenkomsten vinden online plaats
Congres Mensen met verward gedrag
16
SEP
 
09.00, Reehorst Ede
Masterclass Jongerenparticipatie in Onderzoek
17
SEP
 
09.30 - 14.00, Digitaal
Congres mentaal fit, maak jij het verschil?
 20 september 2021, 13.00-16.00
 Online
Mentale fitheid betekent dat er in je hoofd balans is tussen belasting en belastbaarheid. Er wordt op alle fronten veel aangeboden om die mentale fitheid te bevorderen. Maar, wat als de balans verstoord is? Wat kun jij dan doen om het verschil te maken? Daarover vertellen we je graag meer op 20 september tijdens het online congres.
Lees meer en meld je aan
Masterclass Jongerenparticipatie in Onderzoek
08
OKT
 
09.30 - 14.00, Digitaal
Subsidie
Deadline: 31 augustus 2021, 14.00 uur
Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek
Deadline: 31 augustus 2021
Innovatieve projecten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie (externe oproep)
Deadline: 7 september 2021, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2023, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
Deadline: 9 september 2021, 14.00 uur
Dementie Fellowships 2021
Deadline: 14 september 2021, 14.00 uur
Social Trials Dementie – Uitbreiding middels training
Deadline: 21 september 2021, 14.00 uur
Actieonderzoek dementiezorg Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden
Deadline: 2 november 2021, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma Vidi 2021
Deadline: 30 november 2021, 14.00 uur
Subsidieoproep Rubicon 2021-2/3
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Deadline: 14 december 2021, 14.00 uur
NWA: Jeugd en digitalisering – identiteitsontwikkeling, relaties en kansen(on)gelijkheid
Deadline: 20 januari 2022, 14.00 uur
NWA: Grip op jeugdcriminaliteit
Deadline: 22 maart 2022, 14.00 uur
Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube