Nederlands Instituut van Psychologen
Enquête Passende Zorg
juni 2023
 
Enquête Passende Zorg
Binnen de GGZ gaat het steeds vaker over Passende Zorg. Aanleiding voor de sectie GGZ om een drieluik te organiseren over dit thema, met de aftrap op vrijdag 8 september in Utrecht. Voorafgaand aan het drieluik inventariseert de sectie GGZ graag in hoeverre jij, als psycholoog werkzaam binnen de GGZ, bekend bent met Passende Zorg.  

Zou je daarom voor ons een paar vragen over Passende Zorg willen invullen? Alvast hartelijk dank!  
 
In hoeverre ben jij bekend met passende zorg?  
 *
 *
 *
 *

Passende zorg is de dingen goed doen, maar ook de goede dingen doen. In de praktijk betekent dit enerzijds het implementeren van passende zorg, maar ook het de-implementeren van niet passende zorg.  
 *
 *
 *

Innovatie
 *

Wie past er op jou
 *
 *
 *
 *
 *
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst, we waarderen dit enorm!  

Vind je dit onderwerp interessant? Bezoek dan ons drieluik over passende zorg. Meer informatie en aanmelden kan via:

Met collegiale groet, 
Frank, Annemarie, Jeroen, Serge, Senne, Marieke, Eline, Loek en Annick 
Sectie GGZ NIP 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2023 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin   Instagram