Omgevingsdienst
Het programma
Meld u aan
OD on tour: het programma
Wat leuk dat u wilt meelopen tijdens OD on Tour. Op deze pagina vindt u ons aanbod dit jaar. Loopt u mee tijdens een energiecontrole? Of wilt u bijgepraat worden over Brzo-toezicht of agrarische vergunningverlening? Of gaat u een kijkje nemen in de meetwagen van onze onderzoekspecialisten? Hieronder ons aanbod per thema.

De inschrijftermijn loopt tot en met 16 september 2022

Meer informatie over OD on tour vindt u op omwb.nl/ontour
 

Binnenkijken bij Team Metingen en Onderzoek
In onze vestiging naast het Provinciehuis werken onze meetspecialisten. U vindt er bovendien onze meetwagens en meettechniek voor allerlei typen milieuonderzoek (geluid, licht, geur, trillingen, bodem).
Meld u aan:
- ma 26 september 10.00 - 12.30 uur
- ma 26 september 13.00 - 17.00 uur

Rondleiding
pluimveehouderij
U krijgt samen met een toezichthouder een rondleiding bij een pluimveehouderij die vooruitstrevend te werk gaat. Hij maakt onder meer gebruik van een warmte-krachtkoppeling (WKK) voor het opwekken van warmte.
Meld u aan:
- do 29 september 9.00 - 11.30 uur

Omgevingswet: praat mee over omgevingsplan en bruidsschat
Tijdens een workshop laten we zien wat de nut en noodzaak is van de nieuwe handreiking 'Milieu en het omgevingsplan'
Meld u aan:
- ma 26 september 15.00 - 18.00 uur
- wo 28 september 9.00 - 12.00 uur

Gebiedsgericht werken op industrieterrein Moerdijk
We laten u zien wat milieurisico's zijn in dit gebied vol bedrijvigheid en wat de rol van de omgevingsdienst is.
Meld u aan:
  - ma 26 september 13.00 - 16.00 uur
- di 27 september 13.00 - 16.00 uur

Afvalwaterbemonstering
U loopt met een meetspecialist mee tijdens het bemonsteren van afvalwater in Tilburg.
Meld u aan:
- di 27 september 15.00 - 17.00 uur

Energietoezicht
U krijgt uitleg over energiewet- en regelgeving en loopt mee met een inspectie in Etten-Leur.
Meld u aan:
- wo 28 september 13.30 - 16.00 uur

Agrarische data en het werkprogramma
Hoe bepaalt de OMWB waar het meest agrarisch toezicht nodig is? Data speelt een belangrijke rol in het werkprogramma!
Meld u aan:
- ma 26 september 10.00 - 11.30 uur
- di 27 september 10.00 - 11.30 uur

Presentatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
Gevaarlijke stoffen wil je uit het milieu houden. Welke stoffen zijn het? Hoe worden ze uitgestoten en hoe gaan we ermee om?Meld u aan:
- di 27 september, middag (tijdstip volgt) 
- wo 27 september, middag (tijdstip volgt)
- vr 30 september, middag (tijdstip volgt)

Brzo-toezicht
Brzo-bedrijven kenmerken zich door de opslag van gevaarlijke stoffen. Hoe gaan onze Brzo-toezichthouders te werk tijdens hun inspecties? Luister mee!
Meld u aan:
- do 29 september 12.00 - 14.00 uur

Transitie Bodem
De Omgevingswet komt eraan. Wat komt er op gemeentes af op het gebied van bodemwetgeving?
(deze activiteit is onder voorbehoud)
Meld u aan:
- do 29 september 10.00 - 12.00 uur

Ketenaanpak bij
afvalverwerker Attero
Met onze ketenaanpak controleren we de hele keten van een (afval)stof: van verwijderen en inzamelen tot hergebruiken of verbranden. We laten bij Attero zien hoe we samenwerken met andere omgevingsdiensten.
Meld u aan:
- do 29 september 13.00 - 15.30 uur

Workshop RO: 'Bouwen?
Eerst milieu beschouwen!'
De workshop geeft een inzicht in de dilemma’s en uitdagingen die bij woningbouwprojecten voorkomen op het gebied van milieu (geluid, externe veiligheid, stikstof, luchtkwaliteit, bodem, geur etc.) 
Meld u aan:
 - vr 30 september 10.00 - 11.00 uur

Wat komt er kijken bij een handhavingszaak?
We zijn te gast bij Staalstraat Brabant BV waar de OMWB met medewerkers van het bedrijf vertellen over hun ervaringen in een handhavingstraject.
Meld u aan:
- wo 28 september 9.30 - 11.30 uur

Het werk van de agrarisch vergunningverlener
De ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, onder meer rondom stikstofuitstoot, zorgen soms voor dilemma's bij onze vergunningverleners.
Meld u aan:
- di 27 september 12.00 - 14.00 uur

Strategie- en uitvoeringsspel
Big 8, the game!

Kruip in de huid van een wethouder, beleidsadviseur of business informatie analist. Stel je eigen doelen, maak een uitvoeringsprogramma en ervaar samen hoe je strategie en uitvoering bij elkaar brengt.
Meld u aan:
- wo 28 september 15.00 - 17.30 uur
- do 29 september 15.00 - 17.30 uur

OMWB en de duurzame leefomgeving
Circulaire economie, bodemenergiesystemen, energietoezicht. Op welke manieren kan de OMWB bijdragen aan een duurzame leefomgeving?
Meld u aan:
- ma 26 september 10.00 - 11.00 uur
- vr 30 september 10.00 - 11.00 uur

Toezicht in het buitengebied (vol)
SSiB (Samen Sterk in Brabant) bewaakt en verbetert de kwaliteit van het Brabantse buitengebied door toezicht en handhaving. Ga mee op pad met een groene boa.
Meld u aan:
- di 27 september 10.00 - 12.30 uur

Toezicht op zwemwater
(vol)

Ga mee en ontdek de hoeveelheid controlepunten die de toezichthouders van de collega-omgevingsdienst in Zuidoost-Brabant voor de zwemmers controleren.
Meld u aan:
- do 29 september 10.30 - 12.00 uur

Zichtbaar samen
werken aan een
schone, veilige
en duurzame
leefomgeving
Contact met OMWB on Tour
Bezoekadres
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
communicatie@omwb.nl
www.omwb.nl/ontour