Nederlands Instituut van Psychologen
 
 
 
Boekrecensie ‘Handboek Klinische Ouderenpsychologie’ 
door van Lies van Assche & Luv van de Ven, 2022
De afgelopen jaren is de aandacht voor de mentale gezondheid van ouderen enorm toegenomen. De uitdagingen, problemen en behoeften van ouderen vragen om uitgebreide kennis van klinische ouderenpsychologie zoals de presentatie van (neuro)psychiatrische stoornissen, psychische problemen en het diagnostische proces, maar ook bekwaamheid in het (gespreks)contact met ouderen en behandeling (bijvoorbeeld cognitieve revalidatie en psychotherapie). Het nieuwe Handboek Klinische Ouderenpsychologie van Lies van Assche & Luc van de Ven (allebei verbonden aan de dienst ouderenpsychiatrie van het UP KU Leuven) is een compleet naslagwerk voor (klinisch) psychologen en studenten die zich willen richten op het werken met ouderen. 

Het boek behandelt symptomen, diagnostiek, behandeling, ondersteuningsvormen met specifieke aandacht voor theoretische kaders, gesprekscontact, samenwerking met andere disciplines en de partnerrelatie en seksualiteit. Ook worden  specifieke uitdagingen aangestipt zoals therapie op afstand, genderidentiteit, ouderen met een andere culturele en religieuze achtergrond en ‘lastige’ familie. Het benoemen van de belangrijkste vragen per hoofdstuk en samenvattingen van de belangrijkste kernpunten per hoofdstuk, maken het boek prettig leesbaar. Dit handboek biedt concrete handvatten voor psychologen/studenten met interesse in de klinische ouderenpsychologie. Voor psychologen die al gespecialiseerd zijn in de ouderenpsychologie is het een fijn naslagwerk (vooral als je op zoek bent naar theoretische kaders), maar biedt het voor behandeling in de klinische praktijk waarschijnlijk weinig nieuwe inzichten.
Bestel het boek bij uitgever Gompel en Scavina  
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2024 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin