naktuinbouw
Zorg voor een goede voorbereiding bij export van planten naar landen buiten Europa
 
Wilt u of uw klant planten exporteren naar 'derde landen'?
Let vooraf goed op de geldende eisen die het betreffende land stelt. Landen stellen specifieke eisen, waarmee u al voor of tijdens de teelt rekening moet houden. Dit zijn vaak eisen voor laboratoriumonderzoek of extra partij en/of veldinspecties.

Weet vroegtijdig voor welke markt(en) u teelt
Vanuit wetgeving of herhalende invoervergunningen stelt de NVWA landeneisen (voor derde landen) op. Exporteurs kunnen de landeneisen inzien op de website van Naktuinbouw. In deze landeneisen staan de eisen die het ontvangende land stelt aan de binnenkomende producten.

Soms is registratie voor kwekers/leveranciers of producten in Exportregisters nodig
Bereid u hier vroegtijdig op voor. Want het nemen van monsters, het toetsen en afgeven van de uitslag, of het registreren in een register kost tijd.

Bij het opgeven van de partijaangifte via mijnNaktuinbouw kunt u aangeven dat u in een register wilt worden opgenomen. Dan worden de inspecties ingepland en uitgevoerd. Indien mogelijk gebeurt dit gecombineerd met de reguliere werkzaamheden. Van belang is dat u de perceelsaangifte heeft gedaan.

Hoe u zich aanmeldt voor een register leest u in de handleiding voor Partijaangifte Naktuinbouw

Meer informatie over specifieke landeneisen per land vindt u bij Naktuinbouw onder exportregisters of op de website van NVWA bij landeneisen.

Een volledig overzicht met exportregisters vindt u op de website van NVWA

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met uw keurmeester of mail uw vraag aan ons Team Administratie Keuringen
naktuinbouw
Website
Contact
Facebook   Twitter   Linkedin   Instagram