En: kom naar de ALV op 31 januari 2024!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
online lezen
Nederlands Instituut van Psychologen
Nieuwsbrief sectie Verslaving
15 december 2023
 
Overheidsbeleid en preventie
 
Om te bepalen aan welk toekomstig verslavingsonderzoek behoefte bestaat, heeft ZonMw een verkenning uit laten voeren naar breed gedragen onderzoeksprioriteiten. Je leest daarover verder in deze nieuwsbrief. Concluderend uit deze uitgebreide rapportage, is dat de impact van verslaving op maatschappij en volksgezondheid onverminderd groot is en dat de prevalentie van problematisch gebruik niet of nauwelijks daalt.

Dat laatste is ronduit teleurstellend, want al jaren geven wij als professionals aan dat er meer aandacht dient te zijn voor preventie en gericht overheidsbeleid. Uit de rapportage blijkt onder andere dat de behandelkloof (‘treatment gap’) bij verslaving onveranderd hoog is. Het overgrote deel van de mensen met een stoornis in middelengebruik zoekt in het geheel geen ondersteuning bij hun problematiek en meldt zich pas bij de ingang van de verslavingszorginstelling als de problematiek ernstig is toegenomen. Gericht beleid van de overheid en het inzetten op erkende zorginstellingen met een ‘lage drempel’ aan de voordeur, zou deze ‘treatment gap’ kunnen verkleinen.

Een andere zorg qua overheidsbeleid, is het feit dat de overheid experimenten met ´blurring´ wil gaan toestaan. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat een grotere beschikbaarheid van alcohol leidt tot het ontwikkelen van een stoornis in alcoholgebruik. Blurring verwijst naar het combineren van verschillende bedrijfsmodellen, zoals het samenvoegen van horeca en detailhandel. Bij blurring met alcohol wordt alcohol verstrekt en/of geschonken in bijvoorbeeld kledingwinkels of boekwinkels. Momenteel is blurring met alcohol verboden in Nederland, maar er wordt toenemend geëxperimenteerd met nieuwe varianten hierop. Als NIP proberen we op al deze terreinen aandacht te genereren en de politiek aan te zetten tot een verstandig beleid, waarin wetenschappelijke inzichten worden meegewogen.

Ook in 2024 zullen we dat weer gaan doen met jouw hulp. We wensen je alvast goede feestdagen toe!


Dr. Peter Greeven
Voorzitter sectie Verslavingspsychologie
In deze nieuwsbrief
 
 
Sluit digitaal aan bij onze ALV!
Dit is je kans om bij te dragen aan ons vakgebied en de koers van onze sectie Verslavingspsychologie! Jouw input vormt de basis van ons beleid en vergroot onze impact.

Kom, denk mee, en maak het verschil op 31 januari 2024. Maak kennis met onze bestuursleden, andere collega’s en laat horen wat je belangrijk vindt tijdens onze ALV.
Ik praat graag mee  
 
Webinar Schematherapie & Verslaving
Hoe en wanneer kan je schematherapie inzetten bij verslavingsproblematiek? Welke schema’s en modi komen vaak voor? En wat zijn belangrijke zaken om op te letten?

Nicolle van Mil praat je bij tijdens dit webinar dat na afloop van onze ALV op 31 januari plaatsvindt.
Meer info & aanmelden  
 
 
Artikelen/wetenschap
Factsheet over de netwerkaanpak van alcoholproblematiek
Vanuit de Werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) is de factsheet over de netwerkaanpak van alcoholproblematiek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gepubliceerd.

De factsheet beschrijft de verschillende stappen die op de klinische afdelingen en op de SEH-afdeling worden genomen om alcoholproblematiek bij patiënten te voorkomen, signaleren en te behandelen.
Lees de factsheet hier  
Onderzoeken en modellen
  • In het door de Nationaal Rapporteur Verslavingen opgestelde rapport ‘’Gokken met gezondheid’’ worden 20 adviezen gegeven om gokverslaving te voorkomen, behandelen en hoe de maatschappelijke schade te beperken. Lees het rapport hier.
  • Het NIPSA heeft een veelbelovend en praktisch model ontwikkeld over herstelkapitaal bij triple problematiek.
  • Uit recent onderzoek blijkt dat, bij patiënten die neurocognitief herstellen na een alcoholafhankelijkheid, roken neurocognitief herstel negatief beïnvloedt, en dat er verbanden zijn tussen neurocognitief herstel en volumeverandering in de hersenen.
Rapport kennissynthese verslaving aan middelen
ZonMw heeft opdracht gegeven tot een kennissynthese over verslaving aan middelen. De kennissynthese bevat een inventarisatie van kennis, kennishiaten en een prioritering van actuele onderzoeksvragen over verslaving aan de meest gebruikte middelen (alcohol, tabak, cannabis, cocaïne, opiaten en amfetamines). Hiervoor is gebruik gemaakt van literatuur en een inventarisatie onder onderzoekers, professionals, cliënten en naasten.

Concluderend wordt gesteld dat de impact van verslaving op maatschappij en volksgezondheid onverminderd groot is en dat de prevalentie van problematisch gebruik niet of nauwelijks daalt. Er bestaat een breed gedragen behoefte aan verdiepend en aanvullend onderzoek op vrijwel alle deelgebieden van verslaving, waaronder oorzaken en beloop, preventie, behandeling, en herstel en zorg. De auteurs bepleiten om een Nationaal Fonds Verslaving op te richten dat wetenschappelijk onderzoek financiert. Het rapport is 13 oktober door Merik Seven, directeur programma’s ZonMw, aangeboden aan Nationaal Rapporteur Verslavingen Arnt Schellekens.
Bekijk het rapport  
Uit het nieuws

 
Australië verbiedt vapes vanaf 2024 (november)

De Australische regering gaat de invoer en verkoop van vrij verkrijgbare vapeproducten, inclusief die zonder nicotine, helemaal verbieden. Vapes zijn volgens de nieuwe regels alleen nog op recept verkrijgbaar in apotheken. Hopelijk zullen er meer landen volgen. 
Lees het nieuwsbericht  
 
Informatie, links en tips
  • Het NIP congres van komend jaar zal op 7 juni 2024 plaatsvinden. Houd tegen die tijd de nieuwsbrief, website en socials in de gaten voor meer informatie over de invulling van het programma!
  • De ‘’Verslaafd aan verliezen’’ serie is begonnen, de eerste afleveringen staan online om terug te kijken.
  • Op donderdag 16 november vond de NISPA-dag plaats, de jaarlijkse kennisuitwisseling tussen en voor medewerkers van onze NISPA-instellingen (Novadic-Kentron, IrisZorg, Tactus, VNN, het Vincent van Gogh Instituut en het Leger des Heils). Ruim 300 mensen hebben met elkaar recente onderzoeksresultaten verkend, nieuwe inzichten gedeeld, en deelgenomen aan discussies en het uitwisselen van praktijkervaringen. Lees er hier meer over.
  • Vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) is een interactieve zakkaart gelanceerd. De zakkaart geeft een uitgebreid overzicht van de gezondheidsrisico’s op psychisch, sociaal en lichamelijk niveau. De zakkaart is te downloaden en binnenkort online te raadplegen.
 
Agenda
31
jan
Webinar Schematherapie & verslaving + ALV

21
MAA
Jaarlijks Psychodiagnostiek-congres NIP

07
JUN
Save the date - NIP Jaarcongres

21
JUl
International Congress of Psychology

Nieuwsbrief teruglezen
Leuk dat je onze nieuwsbrief hebt gelezen! Heb je de vorige nieuwsbrief gemist, of wil je deze graag nog een keer bekijken? Dat kan: 
Lees de nieuwsbrief van oktober 2023  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2023 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin   Instagram
*Let op: Je afmelding geldt voor álle NIP-berichten, dus ook sectie-nieuwsbrieven en mailings