Hilversum Mediastad
Omgevingsvisie
Nieuwsbrief juni 2022
Wethouder Voorink draagt stokje over
 
Na drie jaar werken aan de Omgevingsvisie draagt wethouder Voorink het stokje over. Lees hier het interview met de wethouder.
 
Hoe kijkt u terug op de afgelopen tijd en wat wilt u meegeven aan de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening?
“Aan de start van dit proces heb ik vaak gezegd: de Omgevingsvisie Hilversum 2040 moet meer impact hebben dan zijn voorganger, de Structuurvisie Hilversum 2030. Meer impact betekent voor mij meer draagvlak. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook bij inwoners en organisaties in Hilversum. We hebben er lang over gedaan om te bedenken hoe we dat voor elkaar zouden krijgen. Ik ben blij dat we vanaf september vorig jaar meer inhoudelijk gesprekken hebben gevoerd. Die gesprekken werden steeds energieker, heb ik gemerkt. Veel inwoners en organisaties hebben actief bijgedragen. Dat helpt om tot een breed gedragen Omgevingsvisie te komen.”

Wat heeft het college met de opbrengst uit de participatie gedaan?
“Om te beginnen legt het college onafhankelijk opgeschreven rapporten met de opbrengst van de participatie 1-op-1 voor aan de gemeenteraad. Dit is hoe inwoners en organisaties naar de toekomst van Hilversum kijken en deze ideeën hebben zij er bij. Het college heeft daar een notitie bij geschreven. Hierin staat hoe het college kijkt naar de opbrengst van de participatie en hoe we daar een Omgevingsvisie van kunnen schrijven. Het is het college opgevallen dat uit alle inbreng van inwoners en organisaties een duidelijke denkrichting is af te leiden. Dat lijkt me ook voor de gemeenteraad een prettig gegeven.”

De participatiefase is klaar, maar is nu ook het gesprek over de toekomst klaar?
“Zeker niet. Natuurlijk ronden we nu een stap af met een besluit door de gemeenteraad. Maar in het stadsgesprek en op andere bijeenkomsten heb ik ook goed gehoord: praat verder met ons over de toekomst! Zorg ervoor dat de gemeente, inwoners en organisaties elkaar kunnen blijven vinden. Dat geef ik zeker mee aan mijn opvolger.”
 
Hoe gaat het nu verder?
“Er komt eerst een politiek debat. Alle stukken liggen nu bij de gemeenteraad. Onze volksvertegenwoordigers zijn aan zet om de richting voor de toekomst van Hilversum vast te stellen, door alle inbreng politiek te wegen. De gemeenteraad heeft tijd ingeruimd om dat zorgvuldig te doen. Op 15 juni is het voor inwoners en organisaties mogelijk om bij de commissie in te spreken en op 22 juni vindt het eerste politieke debat plaats in de raadscommissie. Op 13 juli besluit de gemeenteraad definitief. Ik hoop dat velen het politieke debat gaan volgen!”
 
Wat gebeurt er daarna?
“Dan gaat mijn opvolger Karin Walters, samen met het nieuwe college, een eerste versie van de Omgevingsvisie schrijven. Het zal in september terug ‘de stad’ in gaan en uitleggen hoe van de inbreng van de samenleving en het politieke debat die eerste versie gemaakt is. Zo gaat het gesprek over de toekomst verder. Iedereen is vervolgens een aantal weken in de gelegenheid om op deze versie van de Omgevingsvisie te reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis daarvan maakt het college een definitieve Omgevingsvisie. De gemeenteraad gaat die vaststellen. Dat zal in 2023 zijn. Dat klinkt ver weg, maar het wordt nog hard werken om dat te halen.”
 
Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Ik blijf het proces natuurlijk volgen, maar dan als betrokken inwoner van Hilversum. Met dit verschil, ik weet hoeveel tijd en energie inwoners, organisaties, leden van de klankbordgroep, raadsleden en ambtenaren in dit proces stoppen om er een succes van te maken. Daar wil ik iedereen graag voor bedanken!”

 
Web   Facebook   Youtube   Twitter   Instagram   Linkedin
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door gemeente Hilversum
Aanmelden