Lees online
Nieuwsbrief no. 10 juli 2021 | Newsletter no. 10 July 2021
v  

For English please scroll down


Nieuws van het Versnellingsplan

Het eerste halfjaar van 2021 zit erop! Dit sloten we in juni af met de Maand van AI in het onderwijs - een samenwerking tussen het Versnellingsplan, de Special Interest Group AI in Education, SURF en de Nederlandse AI Coalitie. Tijdens deze maand organiseerden we webinars, een hackathon en een blogreeks. Allemaal in het teken van het inzetten van AI in het onderwijs. Benieuwd naar de highlights? Die lees je in ons artikel >

Op 24 juni 2021 heeft de stuurgroep akkoord gegeven om de Vraagbaak Online Onderwijs voort te zetten tot einde Versnellingsplan en deze te hernoemen tot Vraagbaak Onderwijsinnovatie met ICT. Ook kunnen we melden dat de zone Edtech half juli een doorstart maakt als werkgroep onder leiding van Jelle Kok (projectleider) en Nienke Stumpel (communitymanager). Zij gaan gezamenlijk kijken naar welke behoeftes er zijn en aan de hand daarvan een nieuw plan maken voor de werkgroep. Heb je interesse om deel te nemen aan de werkgroep om Edtech naar een hoger niveau te tillen? Meld je dan aan via edtech@versnellingsplan.nl. Lees hier meer >

Altijd direct op de hoogte van het laatste Versnellingsplannieuws? Volg het Versnellingsplan op Twitter en LinkedIn!


Column: het Versnellingsplan als laboratorium

"Het Versnellingsplan is een prachtig laboratorium voor het hoger onderwijs. Het Versnellingsplan zie ik dan ook als uitdrukking van de voortdurende worsteling om met ons onderwijs bij de tijd te blijven" schrijft Huib de Jong, kwartiermaker open (digitale) leermaterialen, in zijn column. Hierin reflecteert hij op zijn ervaring binnen het koersteam, waarin hij meedenkt over de regie op open (digitale) leermaterialen. Lees de column hier >


Nieuws uit de zones: producten en resultaten

Zone Flexibilisering: Pilot ‘Microcredentials in het Hoger Onderwijs’ van start  
Hoger onderwijsinstellingen die hun Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aanbod willen versterken, kunnen zich vanaf 1 juli 2021 inschrijven voor de pilot Microcredentials in het hoger onderwijs. De pilot is een initiatief van de zone Flexibilisering en loopt vanaf 1 oktober 2021 tot eind 2023. Lees meer over de pilot microcredentials op onze website >

Ambities landelijk initiatief open leermaterialen van het Koersteam 
Het Koersteam heeft de eerste stappen gezet om een efficiënter en toegankelijker systeem te ontwikkelen voor digitale leermaterialen, waarbij de regie bij onderwijsinstellingen ligt. Lees meer over de resultaten van het onderzoek naar de huidige stand van zaken in het Rapport Digitale leermaterialen in het hoger onderwijs >

Zone Human capital: Roadmap Op weg met digitalisering in het onderwijs 
De digitalisering binnen het (hoger)onderwijs hangt nauw samen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om deze relatie te belichten heeft de zone Human capital de Roadmap Op weg met digitalisering ontwikkeld. Je kunt de Roadmap gebruiken om informatie uit arbeidsmarktonderzoek te vertalen naar (nieuw) onderwijs.

Zone studiedata: maak kans op een een DataCamp licentie 
De zone Studiedata geeft licenties weg van Datacamp. Deze licenties maken onderdeel uit van een pilot om in de toekomst DataCamp landelijk aan te bieden. Werk je met studiedata of heb je hier interesse in en ben je werkzaam bij een hoger onderwijsinstelling? Meld je dan aan voor een jaar lang gratis cursussen via DataCamp >

Zone Docentprofessionalisering: de ICT-bewegingssensor brengt het onderwijs in beweging 
De integrale ICT-bewegingssensor van de zone Docentprofessionalisering is een instrument om te analyseren hoe het ervoor staat met de onderwijsinnovatie met ICT binnen de universiteit of hogeschool. Universiteit Twente en Avans Hogeschool probeerden hem uit. “Met de bewegingssensor maak je als het ware een haarscherpe foto en dat is zeer waardevol.” Lees het hele artikel >

Zone Digitale leermaterialen: Kies wijzer je digitaal leermateriaal! 
Stel: je bent docent binnen het hoger onderwijs en wil peer feedback organiseren binnen je cursus – ofwel studenten aanzetten tot het evalueren. Welk type leermateriaal sluit het beste bij deze activiteit aan? Daarvoor ontwikkelde de zone Digitale leermaterialen een tool: Kies wijzer je digitaal leermateriaal! Ga aan de slag en kies wijzer >

Zone Evidence-informed: aan de slag met de Template voor instrumenten 
Gebruik je binnen je hoger onderwijsinstelling instrumenten voor evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT? Beschrijf deze dan in het template van de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT. Denk aan vragenlijsten of tests om de effecten (valide en betrouwbaar) te meten. De zone wil deze instrumenten uiteindelijk ter inspiratie delen. 

Werkgroep Toetsen op afstand: uitkomsten vragenlijsten voor docenten en examencommissies 
Sinds het begin van de coronapandemie kreeg online toetsing prioriteit. Daarom zette de werkgroep Toetsen of afstand dit voorjaar een enquête uit, onder examencommissies én docenten. Van beide vragenlijsten zijn de resultaten bekend, en die vind je hier >

Werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden: infographic goede voorbeelden  
Wat komt er kijken bij het (deels) digitaal aanleren van praktijkvaardigheden? En wat gebeurt er al binnen de instellingen en wat nog niet? De werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden zocht het voor je uit. Bekijk de resultaten in de infographic >


Nieuws van partners

Vraagbaak online onderwijs - webinar Aan de slag met effectieve docentprofessionalisering 
Op 25 juni 2021 vond het webinar ‘Aan de slag met effectieve docentprofessionalisering’ plaats waarin er meer werd verteld over de Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering, ontwikkeld door de Zone Docentprofessionalisering. We deelden ook twee voorbeelden van professionalisering binnen hogeronderwijsinstellingen. Lees de samenvatting of bekijk de opname van het webinar >

Save the date: Jaarcongres Vereniging Hogescholen - 12 april 2022

Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen vindt plaats op 12 april 2022 in het Congrescentrum 1931 Den Bosch.

SURF: Goed inzicht in (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermde leermaterialen een stap dichterbij
Het onderwijs wil het (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermde leermaterialen goed regelen. SURF ontwikkelt samen met instellingen een tool om daarbij te helpen: de CopyRIGHT-tool. In mei hield SURF de eerste pilot. Deze is goed verlopen, maar waar zitten nog uitdagingen? SURF vroeg het aan Cees van Gent (VU), Peter Noort (UT) en Nike Moons (SURF). Lees de blogpost hier >


Op de hoogte blijven

Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn! Nieuwsbrief nummer 11 verschijnt in september 2021.
 
Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl

 

English version

The first half of 2021 is over! We finished off in June with the AI in Education Month - a collaboration between the Acceleration Plan, the Special Interest Group AI in Education, SURF and the Dutch AI Coalition. During this month we organized webinars, hackathons and a blog series. All about the use of AI in education. Curious about this month's highlights? You can read it in our article >

Furthermore, we can report that starting from mid-July, the former EdTech zone will start as a working group led by Jelle Kok (project leader) and Nienke Stumpel (community manager). They will jointly work on a plan for the working group, building on the results achieved in the EdTech zone. Read more about it here >

Do you wish to continuously stay informed about the latest news from the Acceleration Plan? Follow us on Twitter or LinkedIn


Column: the Acceleration Plan as laboratory

"The Acceleration Plan is a wonderful laboratory for higher education. I see the Acceleration Plan as an expression of the constant struggle to keep our education up to date," Huib de Jong writes in his column. He reflects on his experience within the Accelerating together zone, in which he is involved in thiking about the management educational resources. Read the column here >


Products and publications

Flexible education: Pilot 'Microcredentials in Higher Education' kicks off   
Starting July 1, 2021, Dutch higher education institutions that want to strengthen their Lifelong Learning (LLO) offerings can register for the 'Microcredentials in Higher Education' pilot. The pilot is an initiative of the Flexible education zone and will run from October 1, 2021 until the end of 2023. Read more about the microcredentials pilot on the Acceleration Plan website >

Strenghtening digital human capital
The Better connection to the job market zone has a new name: Strengthening digital human capital. With this, the zone wants to emphasise its goal. The zone focuses on developing and strengthening digital skills in order to train students to become sought-after professionals and to allow professionals to develop themselves. Read more about it here >

Professional development: Field labs available in English
In the past years the Professional development zone has created several field labs for experimenting with professional development activities for lecturers. The field labs on Digital Peer Feedback, Learning Analytics, Formative Assessment, and Blended Education are now available in English. You can find them here >

Zone Education data: Get a chance to win a one DataCamp license! 
The Education data zone is giving away Datacamp licences. These licenses are part of a pilot to offer DataCamp nationwide in the future. Do you work with education data or are you interested in this and do you work at a higher education institution? Then sign up for a year of free courses through DataCamp >

Learn more about digital educational resources, copyright and access 
Every training course uses digital educational resources. But what do we actually mean by this? Who holds the copyright and how can lecturers and students gain access to these resources? That and more can be heard in the new animation of the zone Towards digital (open) educational resources >


News from partners

Save the date: Annual Conference VH - April 12, 2022
The annual conference of The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences will take place on April 12, 2022 at Congrescentrum 1931 in Den Bosch.


Stay up-to-date!

Would you like to stay up-to-date with the Acceleration Plan more regularly? Follow us on Twitter and LinkedIn. The next newsletter, number 11 will be published in September 2021.

Unsubscribe
You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration Plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter? Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.