Fijne dagen en tot volgend jaar!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsflits MIND - december 2021 | bekijk online
 


Fijne dagen!

2021 zit er weer bijna op. Een paar maanden geleden dachten we het ‘gewone’ leven weer te kunnen oppakken. Maar het corona-virus houdt ons toch nog in de greep. We kunnen niets anders doen dan goed rekening houden met elkaar en ervoor zorgen dat we het virus zo snel mogelijk onder de duim krijgen.

Binnen het programma Duurzaam Boer Blijven proberen we nog zoveel als mogelijk te organiseren. De studiegroepen van het basisprogramma kringlooplandbouw gaan door. We zullen in de wintermaanden zien wat de maatregelen zijn, en of de geplande grotere bijeenkomsten kunnen doorgaan. Zo niet, dan worden ze per video gehouden of schuiven ze op naar het voorjaar.

Wij wensen iedereen hele goede kerstdagen toe en heel veel geluk en gezondheid voor 2022. Zorg goed voor elkaar!
___

In deze editie van de Nieuwsflits:

 
 

Kringloopboerenseizoen 2021/2022 van start

Op 29 september ging het kringloopboerenseizoen 2021/2022 van start met een bijeenkomst voor alle boeren. De eerste ronde van de studiegroepen is inmiddels ook achter de rug. Het rantsoen van het vee stond hierbij centraal.

    LEES MEER    
 
 


Magazine over duurzaam boeren in Midden-Delfland 

Al dat grasland en water in Midden-Delfland, koeien en weidevogels, rust en ruimte in het hart van onze drukke metropool is uniek. En tegelijkertijd van essentieel belang voor de leefbaarheid van ruim 2 miljoen inwoners van de steden om ons heen. En dat gaat niet vanzelf. In een dichtbevolkte metropool beheren onze boeren het landschap. Elke dag zetten zij stappen om dat nog duurzamer te doen. Het eenmalige magazine Duurzaam Boer Blijven gaat over het succes van duurzame landbouw.

    BEKIJK HET MAGAZINE    

 

 
 


Meer financiële waardering voor kringloopboeren

De coalitie Rotterdam de boer op! gaat als 4e partij bijdragen aan ‘gestapeld belonen’, het financiële beloningssysteem voor de kringloopboeren in Midden-Delfland. Dit betekent dat boeren die zich extra inzetten voor het sluiten van bodem-, plant-, dier- en mestkringlopen op hun bedrijf, hiervoor een vergoeding krijgen.

    LEES MEER    

 

 
 

Investeren in kringlooplandbouw?

Op de website Platform Kringlooplandbouw van het ministerie van LNV staat veel informatie over de mogelijkheden voor doorontwikkeling van of omschakeling tot kringlooplandbouw. Heb je plannen en wil je meer weten over de juiste investeringen en goede financieringsmogelijkheden, dan kun je hier terecht.

 
 

REALISATIEPLAN VISIE LNV
De website is tevens het virtuele loket van het ‘Realisatieplan Visie LNV: op weg met nieuw perspectief. Je vindt er alles over regelingen en ondersteuning, lopende initiatieven en kringlooplandbouw. De link naar het Omschakelprogramma biedt heel concreet informatie over aantrekkelijke financiering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. De fondsbeheerder is het Nationaal Groenfonds.

 
 
 


Pilot KPI-gericht werken

Het programma Duurzaam Boer Blijven / Midden-Delfland is opgenomen in het pilotprogramma KPI-gericht werken van het ministerie van LNV. We kunnen binnen dit programma leren én kennis uitdragen.

 
 

Bijeenkomst met Nationaal Groenfonds

In 2022 gaan we veel meer aandacht besteden aan het investeren in duurzame landbouw op bedrijfsniveau. We organiseren onder meer een bijeenkomst met het Nationaal Groenfonds. Vanwege de corona-maatregelen is een datum nog niet te plannen.

    HOUD ME OP DE HOOGTE    
 
 
 


Wil je meer informatie over kringlooplandbouw?

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je beter inzicht in de bestaande informatie? Neem gerust contact op met Kees Boks van het projectteam Duurzaam Boer Blijven via 06 - 48 56 48 28 of bezoek de website van Platform Kringlooplandbouw.

 

 

 

 


Jonge boeren netwerk bij elkaar!

Op 11 november konden, na een jaar zonder bijeenkomsten, eindelijk weer van start. Tijdens een borrel bij Van Leeuwen Diervoeders dachten we na over de invulling van komend seizoen en stipten we het thema bedrijfsopvolging aan. LTO Delflands Groen voorzitter Arnold van Adrichem sprak een aantal woorden en deed expliciet een oproep voor jonge aanwas van bestuursleden. Daarnaast was het ouderwets gezellig bijpraten. 

> We bekijken in het nieuwe jaar of we weer kunnen samenkomen, begin 2022.

 

 
 
www.middenindelfland.net
privacy   contact  afmelden