Nieuwsflits MIND - juli 2021 | bekijk online
 

Midden IN Delfland is een lerend en levend innovatienetwerk waarin melkveehouders, Midden-Delflanders en stedelingen samen werken aan een betekenisvolle toekomst voor het gebied. We delen de laatste ontwikkelingen in onze nieuwsflits, met in deze editie:

 
 

Extra hulp voor kringloopboeren bij verduurzaming

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat meedoen met het financiële beloningssysteem voor kringloopboeren in Midden-Delfland. Boeren die zich inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit, ontvangen daarvoor ook een vergoeding van het waterschap.

    LEES MEER    
 
 

Resultaten kringloopboerenseizoen 2020-2021

Sinds 2008 doen een groeiende groep melkveehouders in Midden-Delfland hun best om ieder jaar weer betere resultaten te behalen op het gebied van duurzaamheid. Centraal staat het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen op de bedrijven en in het gebied om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. Bekijk de resultaten van het afgelopen seizoen.

    LEES MEER    
 
 

Kansrijk voor u? 
Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van LNV

Onlangs heeft het ministerie van LNV het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw gelanceerd. Dit programma bestaat uit verschillende regelingen en fondsen, waaronder het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Dit biedt voor agrarische ondernemers in Midden-Delfland eventueel interessante kansen en mogelijkheden. Neem daarom vooral een kijkje op de website platform kringlooplandbouw!

    LEES MEER    
 
 

De boer op met (h)eerlijke producten

Een drone die meer dan 15 kilo aan streekproducten vervoert vanaf het platteland van Midden-Delfland naar de drukke straten van Delft. Coöperatie Heerlijk van Dichtbij, Rabobank en gemeente Midden-Delfland vragen met deze gezamenlijke actie aandacht voor de kwaliteit van streekproducten en het belang van duurzame distributie van het platteland naar de stad.

    LEES MEER    
 
 

Heerlijk van Dichtbij claimt de kortste weg naar streekproducten te zijn en zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om dit voor elkaar te krijgen. De megadrone in het filmpje dat de coöperatie samen met Rabobank en gemeente Midden-Delfland maakte, staat symbool voor deze ambitie.

    BEKIJK HET FILMPJE OP YOUTUBE    
 
 

Expositie 'Duurzaam en gezond van eigen grond'

In het bezoekerscentrum en de gerestaureerde wagenschuur op de Levende Buitenplaats bij Op Hodenpijl (Tramkade 25b, Schipluiden) vind je deze zomer de expositie ‘Duurzaam en gezond van eigen grond’. Allerlei vormen van duurzame landbouw komen hier aan bod. De expositie is te zien tot en met Open Monumentendag op 11 en 12 september. 

    LEES MEER    
 
 

Kaasmeesters van start dankzij subsidie Groenfonds

Inwoners van de stad laten meegenieten van zuivel en vlees van Midden-Delflandse bodem is één van de missies van Groenfonds Midden-Delfland. Want wat je van dichtbij haalt, is smaakvoller én duurzamer. Een mooi voorbeeld is het initiatief 'Delflandse Kaasmeesters' van Corné van Leeuwen en Paul Oosthoek. Onder andere dankzij de opstartsubsidie van het Groenfonds, konden zij starten met de productie en verkoop van hun ambachtelijke kaas.

    LEES MEER    
 
 

AANBOD: Maatwerkadvies voor bedrijfsovername

Omdat bedrijfsopvolging heel belangrijk is voor de toekomst van Midden-Delfland én omdat het vaak ingewikkelde processen zijn, wil MIND jonge potentiële bedrijfsopvolgers en overdragers helpen door het aanbieden van een maatwerkadvies. Ben je als jonge ondernemer van plan een bedrijf over te nemen, of ben je beoogd bedrijfsopvolger van (een van) je ouders? Meld je dan met beide partijen bij ons aan voor een maatwerkadvies bedrijfsovername.

    LEES MEER    
 
 

Leidraad Bodemdaling Midden-Delfland

LTO Noord afdeling Delflands Groen, Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland en gemeente Midden-Delfland hebben in mei de website www.bodemdalingdelfland.nl gelanceerd. Dit is een gebiedsspecifieke handleiding gericht op grondgebruikers, overheden en andere betrokkenen in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. De website maakt op perceelniveau inzichtelijk welke maatregelen bestaan om bodemdaling te remmen.

    LEES MEER    
 
 
www.middenindelfland.net
privacy   contact  afmelden