Bekijk en lees de terugblik op de conferentie
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Aansluiting vo-hbo Rotterdam
‘Niet lulle maar poetse’ in de samenwerking vo-ho regio Rotterdam! |  online versie
Aansluiting vo-hbo Rotterdam
Samen werken aan een betere aansluiting
Terugblik op de conferentie van 25 januari 2024
Beste collega,

Op 25 januari vond de eerste conferentie van dit school-/studiejaar in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ dan eindelijk plaats. De conferentie van november jl. moesten we verplaatsen naar januari wegens weersomstandigheden. Het thema was: Vo-ho: Waarom moeilijk doen als het samen kan 2.0? We kijken terug op een goed bezochte en inspirerende middag.
Met deze terugblik geven we een weergave van de conferentie en delen we het materiaal en de opbrengsten van de experimenten van de WERKplaats Aansluiting vo-ho. In onderstaand filmpje krijg je een impressie.
Wij versturen deze terugblik naar alle contactpersonen binnen het vo-ho netwerk. Voel je vrij deze te delen met je collega’s.

Graag zien we je weer bij de conferentie op 26 maart van 14.00-17.00 uur!

Wil je meer informatie? Mail ons via: samenwerkingvo-ho@hr.nl, dan nemen we contact met je op.

‘Geef eerst expliciete instructies met ondertiteling’ 
Om te leren heb je een goed gevulde gereedschapskist nodig
  Veel leerlingen en studenten missen gereedschappen om informatie effectief te verwerken. Meer ‘ondertiteling’ helpt, geeft lector Patrick Sins aan. Benoem expliciet de leerstrategie bij een opdracht, vertel wanneer je die strategie gebruikt en waarom het handig is en demonstreer hoe je het uitvoert.> Lees het hele artikel
Ruimte voor nieuwe experimenten WERKplaats vo-ho
Maak gebruik van financiële middelen
  De WERKplaats Aansluiting vo-ho van het samenwerkingsverband vo-ho wordt het komende studiejaar voortgezet.  Daarbij krijgen scholen en opleidingen in de regio Rijnmond tijd en ondersteuning om aan innovatieve ontwikkelingen te werken en zelf veel te leren. Deze experimenten zijn gericht op een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs en andersom. 
> Lees het hele artikel
Digitaal platform is live 
Kennisbank voor vo en ho
  Het samenwerkingsverband vo-ho heeft een nieuw digitaal platform. Met dit platform werken we toe naar een gezamenlijke kennisbank waar voortgezet en hoger onderwijs op een gemakkelijke manier materialen met elkaar delen en inspiratie opdoen. Hier vind je veel praktische ideeën en concrete voorbeelden. De opbrengsten van de WERKplaats worden hier ook gedeeld. De url van de website is hetzelfde gebleven, namelijk https://www.aansluiting-voho010.nl
Roadmap interventies voor een goede landing in het hoger onderwijs
Initiatieven in de fasen van oriëntatie, keuze, introductie en 1e 100 dagen
  De overstap naar het hoger onderwijs (ho) is een cruciaal moment in de loopbaan van een leerling/student. Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle landing? Deze roadmap biedt een overzicht van bestaande initiatieven in de fasen van landing: oriëntatie, keuze, introductie en eerste 100 dagen. Dit instrument kan gebruikt worden om leerlingen en/of studenten te begeleiden in de studieloopbaan. 
Experiment: Profielwerkstukken op hoger niveau 
Heldere structuur voor het onderzoeksplan
  Hoe krijg je de profielwerkstukken in het voortgezet onderwijs naar een hoger niveau? Lowi Sturrus (docent natuurkunde en NLT op het Farel College) vertelde in een van de deelsessies hoe leerlingen meer handvatten krijgen om hun onderzoeken gestructureerd uit te voeren.


> Lees het hele artikel
Experiment: Quickscan vaardigheden gaat nieuwe ronde in 
Welke vaardigheden krijgen aandacht en welke niet?
  Hoe weet je welke vaardigheden leerlingen meekrijgen bij diverse vakken en wat er nog ontbreekt? De QuickScan Vaardigheden bevat vragenlijsten voor leerlingen, docenten en beleidsmakers, zodat scholen meer inzicht krijgen hoe vaardigheden worden aangeboden. 


> Lees het hele artikel
Experiment: Praktisch aan de slag met PGP!
Praktijkgericht programma havo (groot)
  Het praktijkgerichte vak HavoP (groot) is een nieuw schoolexamenvak dat aansluit bij de behoefte van havisten om theorie en praktijk te combineren en de relevantie te zien door kennis in de praktijk toe te passen. Samenwerking met het bedrijfsleven en het hbo ligt voor de hand. Portus Groene Hart geeft binnen het experiment samen met het hbo invulling aan het programma PGP-T (techniekprofiel) en PGP-M (maatschappijprofiel). De modulehandleiding komt binnenkort beschikbaar via het platform vo-ho.
> Zie de presentatie
Experiment: Formuleren kun je leren  
Taalontwikkelend lesgeven (TOL) 
  Uit eigen onderzoek onder leerlingen en docenten blijkt dat leerlingen van het Einstein Lyceum niet altijd begrijpen wat de docent bedoelt met de uitleg. Dat woordenschatontwikkeling, tekstbegrip en het formuleren van goede zinnen aandacht verdient. Na een teamtraining taalontwikkelend lesgeven gaan leerlingen en docenten aan de slag met schrijfkaders bij toetsen. Dit experiment leidt tot een nieuwe TOL-training over formuleren en toetsvragen. Marina Admiraal, taalonderwijsadviseur bij Hogeschool Rotterdam, gaf een toelichting op de opbrengsten en deelde een breed pakket aan taalontwikkelende werkvormen lezen, schrijven, spreken, luisteren en woordenschatverwerving.
> Zie de presentatie
Experiment: Van zij naar wij. Van praten over naar praten met de leerling 
Motivatie van leerlingen (en docenten) verbeteren
  In de missie en visie van het DevelsteinCollege staat beschreven dat leerlingen meer de regie krijgen over hun eigen leerproces, waarbij de leerlingen steeds zelfstandiger leren te werken en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun eigen prestaties. Maar hoe krijg je leerlingen zover? Na literatuuronderzoek en een leerlingenquête algemene tevredenheid, leerlingenenquête leergedrag en leerlingenparlement zijn aanbevelingen gedaan die de basis vormden voor het aanvragen van het experiment. Docenten zijn gaan experimenteren met motivatieverhogende interventies op gebied van autonomie, competentie en relatie. 
> Zie de presentatie


“Ik denk niet dat we zonder de WERKplaats zover zouden zijn geweest als waar we nu staan”. 

Lowi Sturrus, Farel College

 
Agenda
Noteer alvast de volgende data voor studiejaar 2023-2024 en 2024-2025.
26
mrt '24
 
Conferentie vo-ho
17
sep
'24
 
Managers-/teamleidersbijeenkomst
Online: 16.00-17.00 uur
12
nov
'24
 
Conferentie vo-ho
Fysiek: 14.00-17.00 uur
27
mrt
'25
 
Conferentie vo-ho
Fysiek: 14.00-17.00 uur
Samenwerkingsverband vo-ho
Ellis Wertenbroek en Carla Spek (Programmaleiders)

Wil je reageren of heb je een vraag over deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de redactie. Stuur een mail naar samenwerkingvo-ho@hr.nl.
Actueel Nieuws vanuit het Samenwerkingsverband vo-ho
Lid worden van de Linkedin-groep vo-ho? Klik hier
Afmelden  |  Website