Inspraak voorkeursoplossing
project Guisweg
inspraak voorlopige voorkeursoplossing project guisweg
De inspraakperiode loopt van 15 september tot en met 1 november 2022. Via onderstaand formulier hieronder kunt u reageren op de gekozen voorlopige voorkeursoplossing, de variant met de zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg.

Het verwerken van alle reacties volgt in het najaar van 2022. Dit gebeurt in een Nota van Antwoord. Het projectteam zal per reactie kijken of en hoe de input kan worden meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve voorkeursalternatief. Na afronding van de Nota van antwoord wordt het definitief voorkeursalternatief opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de betrokken overheden. 
 
Vul hieronder uw gegevens in:
 *
 *
 *

Hieronder staan verschillende onderwerpen weergegeven: Fietstunnel, Provincialeweg, Aansluiting 2, Aansluiting 3, Verbindingsweg en Overig. U kunt op meerdere onderwerpen een reactie geven door in het veld uw opmerking(en) en/of vragen te plaatsen. 
Zaanstad