Vernieuwing Peperstraat en meer...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  Nieuws over de ontwikkelingen in MAAK.Centrum Oost Lees online
MAAK.Centrum Oost
Vernieuwing Peperstraat en meer...
11 april 2022
 
 
Voortgang vernieuwing Peperstraat
De afgelopen tijd zijn we, na de positieve zienswijze van de gemeenteraad, druk bezig geweest om het plan voor de vernieuwing van de Peperstraat verder uit te werken. Op basis van het Ruimtelijk Programma van Eisen worden diverse onderwerpen gedetailleerder uitgewerkt. Dit zodat het plan technisch uitgevoerd kan worden. De ontwikkeling van de Peperstraat vindt plaats in twee fases. De ontwikkelaar (en verhuurder van de woningen) is met de herhuisvesting voor de huurders van de eerste fase gestart. De meeste huurders van de eerste fase hebben nu ook al de stadsvernieuwingsurgentie aangevraagd en ontvangen.
Meer over de vernieuwing van de Peperstraat
 
 
Participatie Peperstraat
De ontwikkelaar organiseert de participatie rondom het project Peperstraat. De gemeente is hier uitgebreid bij betrokken. Er zijn al een paar bijeenkomsten geweest en er staan er nog een aantal gepland. Zo zijn er naast de algemene bijeenkomsten, ook huisbezoeken afgelegd en is het Peperstraatoverleg opgestart. 
Meer weten
 
 
Komende bijeenkomsten Peperstraat
De komende periode organiseert de ontwikkelaar een aantal bijeenkomsten met verschillende groepen die in en rondom de Peperstraat wonen. Daarnaast komen er nog bijeenkomsten over specifieke thema‚Äôs, zoals verkeer en parkeren. De ontwikkelaar heeft een tijdlijn gemaakt van de stappen voor de herontwikkeling van de Peperstraat. Alle overleggen staan hier ook bij. Deze kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de ontwikkelaar over de vernieuwing van de Peperstraat.
www.vernieuwingpeperstraat.nl
 
 
Adviesgroep participatie Centrum Oost
De ontwikkelaar van de Peperstraat is bezig met het participatietraject rondom het project Peperstraat. De gemeente werkt aan verbetering van de participatie voor het hele gebied Centrum Oost. Voor MAAK.Centrum Oost zijn we bezig met het oprichten van een adviesgroep, genaamd Adviesgroep participatie Centrum Oost. In die groep zullen college, gemeenteraad en mensen uit de omgeving vertegenwoordigd zijn. Met name op de participatieaanpak zullen de leden met een kritische bril het proces bijsturen en aanvullen waar nodig. Over de precieze invulling van de adviesgroep wordt nog nader overlegd. Hier hoort u later meer over.
 
 
Strategiefase voor  MAAK.Centrum Oost
Zaanstad werkt in alle MAAK gebieden met de APS-methode. Die staat voor de volgorde waarin we te werk gaan: van het doen van een grondige Analyse, naar het gezamenlijk formuleren van een Perspectief naar het bedenken van een kansrijke route: de Strategie. In 2018 hebben we voor Centrum-Oost de analyse afgerond en in 2019 het Perspectief. Dit jaar willen we verder werken aan de Strategie. Dit proces is één van de onderwerpen die we aan de Adviesgroep participatie Centrum Oost willen voorleggen.
Lees meer over de Analyse en het Perspectief MAAK.Centrum Oost
Zaanstad