Meertaligheid als kans
Het PACT Poelenburg Peldersveld lanceert het handboek ‘Kinderen die meertalig opgroeien’. Het handboek moet professionals helpen om ouders beter te adviseren over meertalig opvoeden. Het handboek is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en heeft als doel dat meertalige kinderen optimaal taalvaardig worden en zo het Nederlands goed leren.

Recente wetenschappelijke inzichten over meertalig opgroeien en taalontwikkeling vormen de basis voor een nieuw handboek voor professionals: “Kinderen die meertalig opgroeien”. Dit handboek is bedoeld voor alle professionals die in hun werk te maken hebben met ouders/verzorgers van (jonge) kinderen die meertalig opgroeien. Het boek brengt de boodschap dat meertaligheid niet problematisch is, maar juist kansen biedt voor kinderen om beter Nederlands te leren. Het geeft aan hoe ouders dit het beste kunnen stimuleren. Het handboek is ontstaan vanuit de opdracht van het PACT Poelenburg Peldersveld. Het handboek is door een logopedist van Agora en één van de GGD geschreven. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen twee partnerorganisaties.

Er zijn 8 adviezen (zie kader) geformuleerd voor ouders, die direct kunnen worden toegepast in de praktijk. Professionals delen deze adviezen met ouders/verzorgers, die daardoor hun kinderen, die in een meertalige omgeving opgroeien, beter in hun taalontwikkeling kunnen ondersteunen. De adviezen zijn gemakkelijk te begrijpen en zijn voorzien van een korte uitleg. Elk advies kent ook een meer uitgebreide uitleg voor ouders, die zo is geschreven dat zij het direct kunnen toepassen. Verder zijn er verwijzingen opgenomen naar andere bronnen (boekjes, filmpjes) die voor ouders en/of professionals interessant zijn. De inzichten en tips die in dit handboek zijn ook heel goed te gebruiken door bijvoorbeeld vrijwilligers die met ouders van jonge kinderen werken, bijvoorbeeld als taalcoach of als voorlezer thuis.

Het handboek is gratis beschikbaar als pdf op www.pactpp.nl/handboekmeertaligheid

Binnenkort start het PACT een campagne om het handboek en de 8 adviezen groots onder de aandacht te brengen bij alle ouders in Zaanstad.