Vernieuwd Toetsingskader ROSA, complimenten voor AMIGO-aanpak (examens VO) en positionering Edustandaard
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online bekijken
  |  Afmelden
edustandaard
Nieuwsbrief juli 2022: Vernieuwd Toetsingskader ROSA, complimenten voor AMIGO-aanpak (examens VO) en positionering Edustandaard
Het team van Edustandaard wenst u een mooie vakantieperiode toe. Geniet van de zomer!
Toetsingskader voor veilige toepassingen in het onderwijs actueel en makkelijker in gebruik
Cyberdreigingen veranderen en nemen alleen maar toe: ook in het onderwijs. Het is van groot belang dat onderwijstoepassingen de juiste beveiligingsmaatregelen bevatten. Maak voor veilige toepassingen in het onderwijs daarom gebruik van het nieuwe Toetsingskader informatiebeveiliging en privacy (IBP) ROSA.
Het Toetsingskader is onderdeel van het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA. Een nieuwe versie (3.0) hiervan is in de Standaardisatieraad van 16 juni in beheer genomen. In het bijbehorende nieuwe Toetsingskader is de vorm voor het gebruiksgemak herzien en aangepast. In tegenstelling tot de voorgaande versie zijn de vragen voor classificatie nu samenbracht met de toetsing van maatregelen in het Toetsingskader (spreadsheet). Naast de vorm is ook de inhoud van het Toetsingskader verduidelijkt en aangescherpt. De vragen voor classificatie en de bijbehorende maatregelen per beveiligingsniveau zijn herzien. 

Meer leest u in dit artikel.
Uitwisselingen Centrale Examens VO verbeterd met AMIGO-aanpak
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wilde ruim drie jaar geleden de uitwisselingen voor de Centrale Examens VO verbeteren. Het CvTE benaderde Kennisnet om met behulp van de AMIGO-aanpak de hiervoor noodzakelijke afspraken te ontwikkelen. Een inspannend traject met DUO, leveranciers van leerlingadministratiesystemen in het VO (CITO, Somtoday en Magister) en het CvTE leidde tot het gewenste resultaat.
De nieuwe afspraak Centrale Examens VO is tijdig en succesvol geïmplementeerd door alle partijen. Uiteindelijk is de uitwisseling van de examenresultaten voor de VO-examens het afgelopen schooljaar 2021-2022 beter verlopen dan ooit tevoren. Dit was alleen mogelijk door de goede samenwerking van alle betrokken partijen. Zij maakten zich stuk voor stuk hard voor het nog beter ondersteunen van de scholen bij het examenproces.

Meer leest u in dit artikel, inclusief een toelichting van Benno Hogeboom (Magister).
Standaardisatieraad: positionering t.o.v. Edu-V in de leermiddelenketen en de andere groeifondsvoorstellen
De Standaardisatieraad van Edustandaard kwam op 16 juni 2022 weer bijeen. Op de agenda stond het project Revisie ROSA, waarvan ze de opdrachtgever is. Daarnaast sprak de Standaardisatieraad over de positionering van Edustandaard t.o.v. Edu-V in de leermiddelenketen en de andere groeifondsvoorstellen. Tot slot werd de update van de afspraak Certificeringsschema IBP ROSA v3.0 besproken.
Wat betreft de positionering streeft Edustandaard naar een duurzame relatie met Edu-V. Edu-V is het programma dat een nieuw afsprakenstelsel in de leermiddelenketen ontwikkelt. Edustandaard heeft als publiek-privaat platform een taakstelling voor verschillende toepassingsdomeinen in het onderwijs: van het PO t/m het HO. Een duurzame samenwerking met afstemming en transparante communicatie op bestuurlijk niveau over de ontwikkeling en het gebruik van standaarden, draagt bij aan de realisatie van een effectief afsprakenstelsel in de leermiddelenketen. Edu-V kan daarbij ‘op de schouders staan’ van Edustandaard: beproefde werkwijzen en structuur benutten, extra laten renderen en versnelling creëren. De Standaardisatieraad gaat hierover in gesprek met het bestuurlijk overleg van Edu-K.

Meer leest u in dit artikel.
Afspraak summatieve toetsresultaten vo ter review
De Edu-K werkgroep ‘vo resultaatuitwisseling’ heeft een afspraak opgesteld voor de uitwisseling van summatieve toetsresultaten in het voortgezet onderwijs. De afspraak maakt een koppeling mogelijk waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie kunnen worden overgebracht naar een resultaatverwerkend systeem (bijv. leerlingadministratiesysteem). Hierdoor hoeft de docent toetsresultaten als schoolcijfers of goed-voldoende-onvoldoende niet meer handmatig over te typen. De werkgroep legt de afspraak tot 22 augustus 2022 ter review voor aan belanghebbenden.
Met het maken van deze afspraak voor het uitwisselen van summatieve toetsresultaten wil de werkgroep een eerste stap zetten voor een betere resultaatuitwisseling in het voortgezet onderwijs. De afspraak is tot stand gekomen met behulp van de AMIGO-aanpak. De afspraak gaat zowel over de functionele als technische invulling van het uitwisselen van summatieve toetsresultaten in het voortgezet onderwijs.

Meer leest u in dit artikel.
Congres Linked Data & Knowledge Graphs (Platform Linked Data Nederland)
Het programma voor het congres Linked Data & Knowledge Graphs (dinsdag 27 september 2022 bij Beeld en Geluid te Hilversum) is bekend. Het programma staat in het teken van toepassingen.

Er is tijdens het congres aandacht voor waarschijnlijk de grootste linked data toepassing in Nederland, bij het Ministerie van Financiën. Maar er komen ook ontwikkelingen aan bod net over de grens in Vlaanderen. Daar zijn de ambities groot met de oprichting van het Vlaams Data Nutsbedrijf en de toepassing van de SOLID standaard voor data soevereiniteit. Verder neemt Sebastian Steinbuss van de International Data Spaces Association de deelnemers mee in de laatste stand van zaken van IDS, GAIA-X en de toepassing van linked data hierin.
Daarnaast zullen organisaties zoals TNO, Semmtech, Taxonic, Triply en ArchiXL de aanwezigen vertellen hoe ze concreet stappen kunnen zetten met het toepassen van linked data. En om die adoptie van linked data nog wat te versnellen, staan de standaarden van Linked Data op de (pas-toe) lijst van het Forum Standaardisatie. Larissa Zegveld (voorzitter Forum Standaardisatie/algemeen directeur Kennisnet, foto) zal daarbij stilstaan.

Klik hiernaast voor het voorlopige programma, met aanmeldlink.
Heeft u vragen over deze mail? Neem contact op met Bureau Edustandaard via info@edustandaard.nl. Meer informatie is te vinden op www.edustandaard.nl.
disclaimer | privacystatement | profiel wijzigen | afmelden