Visie fijn wonen: andere mix van woningen in een fijne leefomgeving
De Visie Fijn Wonen van PACT Poelenburg en Peldersveld is in de maak. De visie gaat over wonen én woonomgeving. De plek waar je fi jn, gezond en veilig woont, werkt, sport, speelt en ontmoet. De aanpak leidt in twintig jaar tot meer verschillende woningen voor veel verschillende mensen. Waar meer te doen is, ook in het groen, en met een beter winkelaanbod. En dat allemaal met het oog op de bewoners en hun kinderen: dat zij opgroeien op een plek waar je evenveel kansen krijgt als ergens anders.

In Poelenburg en Peldersveld wonen te veel mensen bij elkaar die het moeilijk hebben. Armoede en werkloosheid leiden tot criminaliteit, drugsoverlast en woonfraude. Omdat een heel groot deel van het woningaanbod betaalbaar is, wonen er veel mensen met een laag inkomen. Verdien je meer, dan kun je niet binnen de wijk doorstromen naar een huis dat beter past. Willen we iets doen aan versterking van de wijken, dan moet er dus iets gebeuren aan het woningbestand. De visie is een uitwerking van de afspraken in het PACT, waarin onder meer staat:
  • 1000 woningen erbij
  • Van ruim 60% naar circa 40% sociale woningbouw
  • Meer diversiteit in woningen en bewoners

Inmiddels zijn drie kernwaarden geformuleerd: Samen Leven, Uitnodigend Groen en Water en Wonen naar Wens. Deze drie kernwaarden vormen de leidraad voor de korte en lange termijnverbeteringen in wonen en woonomgeving.

Voor bewoners en hun kinderen
Uitvoering van Visie Fijn Wonen zal zichtbare en positieve verandering geven. En mogelijk ook onzekerheid bij bewoners. Daarom werken we ook aan PACT Woonzekerheden, waarin staat waar bewoners op kunnen rekenen. Er blijft plek voor iedereen, want het PACT is bedoeld voor de huidige bewoners en hun kinderen. Dat betekent dat we ook problemen en kansen aanpakken die er nú zijn. We bestrijden woonfraude, waarbij mensen illegaal in woningen verblijven. En we hebben Poelenburg Beach aangelegd, de speel- en ontmoetingsplek aan de Watering. Die kwam als favoriet uit de bewoners enquête.

In gesprek en aan de slag
Sinds begin september is het projectbureau Fijn Wonen, van de drie woningcorporaties en de gemeente, iedere donderdag in de wijk, in de Lobelia. We willen graag met bewoners in gesprek, maar ook samen aan de slag, het is per slot van rekening hún plek. Loop eens binnen!