Terugblik 2021 en vooruitblik 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp: Nieuw Zaans Klimaat: terugblik 2021  Lees online
Nieuw Zaans Klimaat
Waar staan we nu en hoe gaan we verder?
21 december 2021
In maart presenteerden we het Klimaatakkoord 2.0. Een overzicht van alles wat er in de stad gebeurt om Zaanstad te verduurzamen. Maar we kregen met de doorrekening van CE Delft , en het toekomstbeeld dat Marjan Minnesma schetste, ook duidelijk voorgeschoteld dat we er nog lang niet zijn. Daarom wilden we u, zo halverwege tussen Klimaatakkoord 2.0 en Klimaatakkoord 3.0, een beeld geven van waar we nu staan. Wat we als stad doen. Wij als gemeente, maar ook jij als inwoner en/of ondernemer van Zaanstad. Ter informatie, maar vooral ter inspiratie. Om samen verder te komen, aan de slag te gaan, ons Zaanstad te verduurzamen. Help je mee?

Annette Baerveldt,
Wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire economie

Team Duurzaamheid wenst je fijne feestdagen en een gezond, gelukkig én duurzaam 2022!
 
 
 
Participatie, terugblik 2021
Om als stad te verduurzamen is niet alleen de overheid aan zet, het is alle hens aan dek. Bedrijven verduurzamen de bedrijfsprocessen, woningcorporaties gaan aan de slag met het vastgoed en Zaanse inwoners zorgen voor duurzame woningen en een groene leefomgeving. Met het Zaanse Klimaatakkoord geven we vorm aan de participatie. We beschreven welke initiatieven zijn opgestart. En welke afspraken nodig zijn om onze doelen te bereiken. Want de gemeente kan dit niet alleen.
Lees verder
 
 
Aanpassen aan een veranderend klimaat
Als gevolg van de toename van CO² verandert ons klimaat. Ook in Zaanstad merken we dat het weer extremer wordt. Het wordt gemiddeld warmer en er zijn vaker hittegolven. Er zijn meer hevige regenbuien én er zijn meer en langere droogteperiodes. Dat heeft effect op onze leefomgeving. We zullen de stad, maar ook onze eigen woningen en bedrijven zo moeten inrichten dat we beter bestand zijn tegen droogte, hitte en wateroverlast. Het afgelopen jaar zijn daar zowel door de gemeente als door Zaanse inwoners belangrijke stappen in gezet.
Lees verder
 
 
Ondernemer Ruud Meijns over de energietransitie
Ruud Meijns is vestigingsleider bij installatiebedrijf M&O Techniek in Wormer, dat onderdeel is van de Van Losser Installatiegroep. Ruud neemt deel aan de werkgroep Energie Transitie van de Green Business Club Zaanstad. Hij verduurzaamde het pand van M&O Techniek jaren geleden al. Sinds 2010 heeft het pand energielabel A. Hoe kunnen andere bedrijven ook verduurzamen? Daar kon Ruud ons wel wat over vertellen.
Lees verder
 
 
Gericht doorpakken met partijen in de stad
Er lopend diverse verduurzamingstrajecten in de stad om inwoners en organisaties verder te verduurzamen (zie Zaans Klimaatakkoord 2.0). Daarnaast is met de raad afgesproken dat de gemeente vervolgafspraken maakt met verschillende partijen in de stad om de opgave met elkaar verder te brengen. We lichten een aantal van deze trajecten uit.
Lees verder
 
 
Circulair ondernemen met Hetty van HET
Gemiddeld kopen we in Nederland per persoon 50 nieuwe kledingstukken per jaar. Tweedehands kleding kopen kan daarom een flinke milieuwinst opleveren. Je kunt kleding een tweede leven geven door het te hergebruiken. Door tweedehands kleding te kopen, hoeft er geen nieuwe kleding gemaakt te worden. Als je kiest voor tweedehands kleding in plaats van nieuw, bespaar je grondstoffen, energie en zorg je voor minder afval. ‘Tweedehands kleding is duurzamer en vaak veel unieker’, vertelt Hetty, eigenaar van eersteklas tweedehands kledingwinkel HET aan de Westzijde in Zaandam.
Lees verder
 
 
CO2-uitstoot van de stad
Hoeveel CO2-besparing leveren al die duurzame maatregelen en initiatieven in Zaanstad nu eigenlijk op? In het Zaans Klimaatakkoord 2.0 is een eerste doorrekening gemaakt van een aantal maatregelen en initiatieven om de CO2-uitstoot in Zaanstad te reduceren. Voorbeelden van maatregelen die zijn doorgerekend zijn de Transitievisie Warmte (het aardgasvrij maken van wijken), label C verplichting voor kantoren (meer energiezuinige kantoorgebouwen) en zero-emissiezone voor stadslogistiek (het instellen van een gebied waar geen voertuigen op fossiele brandstof welkom zijn).
Lees verder
Zaanstad