Onderwerp:  Update over de vernieuwing van de Peperstraat Lees online
Update Peperstraat
Nieuwsbrief MAAK.Centrum Oost
16 juli 2021
Update Peperstraat (juli 2021)
Op 16 juni 2021 hebben we aangekondigd dat we de besluitvorming over de herontwikkeling Peperstraat even stil leggen. We nemen komende weken de tijd voor gesprekken met de bewoners. Na deze persoonlijke gesprekken plannen we – na de zomervakantie - inloopspreekuren voor álle betrokkenen, zoals omwonenden en winkeliers. In deze nieuwsbrief vertellen we u er meer over.

Bewoners zijn uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
We hebben de bewoners van de panden van Accres Real Estate per brief uitgenodigd voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek. Petra Boom voert tussen half juli en half augustus 2021 deze gesprekken met de huidige huurders. Petra werkt al 19 jaar als onafhankelijk gesprekspartner en onderzoeker in het openbaar bestuur (de overheid). Ze hoopt zoveel mogelijk bewoners te spreken. Of zij nou wel of niet een uitgesproken mening hebben over het proces.

Eind augustus maakt Petra Boom een anoniem eindverslag met daarin alle belangen, zorgen en mogelijke oplossing die aan de orde zijn gekomen tijdens de gesprekken met de huurders. De gemeenteraad neemt dit verslag mee in de afweging. Er wordt dan ook gekeken aan welke persoonlijke vragen en aangedragen oplossingen de gemeente tegemoet kan komen.

Inloopspreekuren voor omwonenden na de zomervakantie
Naast de gesprekken met de huidige huurders, gaan we ook graag in gesprek met omwonenden en betrokkenen als winkeliers. Hiervoor organiseren we na de zomervakantie inloopspreekuren op de Peperstraat. We zijn dan aanwezig om uw vragen over de ontwikkeling te beantwoorden, te horen welke zorgen u nog heeft en u bij praten over de stand van zaken. Zodra we weten hoe we kunnen voldoen aan de coronamaatregelen zullen we u verder informeren en uitnodigen voor deze inloopspreekuren.

Planning en vooruitblik
  • Momenteel zijn de huurders in gesprek met Petra Boom. Eind augustus zijn de gesprekken afgerond en is het belangenoverzicht van Petra Boom klaar;
  • Na de zomervakantie zijn de inloopspreekuren voor omwonenden en andere betrokkenen;
  • Op 14 september gaat het belangenoverzicht met het haalbaarheidsonderzoek vernieuwing Peperstraat naar het college van Burgemeester en Wethouders;
  • Op 7 oktober is er Zaans Beraad. Daar komt het verslag samen met het haalbaarheidsonderzoek aan de orde. Hier is ook de mogelijkheid tot inspreken;
  • Op 14 oktober beslist de gemeenteraad over het haalbaarheidsonderzoek. Zij maken dan een belangenafweging op basis van alle informatie die dan op tafel ligt. Bij deze afweging worden persoonlijke belangen gewogen met de meer algemene belangen voor de samenleving. Ook de financiële haalbaarheid en aspecten als mobiliteit worden in het besluit mee genomen.
Meer informatie over de Peperstraat
Zaanstad