Onderwerp:  Update vernieuwing Peperstraat Lees online
MAAK.Centrum Oost
Update vernieuwing Peperstraat
24 september 2021
 
 
Positief besluit van B&W over de Peperstraat
'ontwikkeling Peperstraat belangrijk voor toekomst zaanstad'
Op donderdag 23 september heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de Peperstraat. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om door te gaan met de ontwikkeling van 530-550 woningen op de Peperstraat. Dit houdt ook in dat het college aan de raad voorstelt om de huidige panden aan de Peperstraat te slopen.
Naast het bouwen van extra woningen gaan we dat deel van het centrum opknappen. Zo komt er meer groen. Ook komt er een parkeergarage, zodat auto’s minder te zien zijn in het straatbeeld. Hiermee komt er ook meer ruimte om van de Burcht een aantrekkelijk stadsplein te maken.
Lees verder
 
 
Verslag inloopspreekuren augustus
Op donderdag 26 en maandag 30 augustus zijn er inloopspreekuren geweest over de plannen voor de vernieuwing van de Peperstraat. De spreekuren op donderdag waren in de Peperstraat zelf, de spreekuren op maandag waren digitaal. Ongeveer 40 omwonenden, ondernemers en betrokkenen in het gebied zijn langs gekomen voor een gesprek. Ze konden de schetsplannen bekijken en in gesprek met de procesmanager, de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar. Er was ruimte voor vragen, het uiten van zorgen en het bespreken van ideeën. De input die we met de spreekuren hebben opgehaald, helpt het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad bij het maken van een goede belangenafweging.
Lees verder
Zaanstad