Duurzamer Zaanstad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  Werken aan een duurzamer Zaanstad Lees online
Nieuw Zaans Klimaat
15 november 2022
Gemeente Zaanstad heeft ook dit jaar het Zaans Klimaatakkoord opgesteld:  de stand van zaken en ontwikkelingen van onze duurzaamheidsopgave. Graag nodigen we je van harte uit voor de presentatie van de nieuwe versie van het Zaans Klimaatakkoord 2022. Dit is op maandagavond 12 december bij broedplaats De Hellema.
Wethouder René Tuijn (Duurzaamheid) en Wessel Breunesse (Klimaatadaptatie) belichten een aantal voorbeelden. De inspirerende spreekster Babette Porcelijn, schrijfster van het boek ‘De verborgen impact’, legt vervolgens de blinde vlekken in ons denken over duurzaamheid bloot. Benieuwd? Wees welkom!  

Klik hier voor meer informatie over het programma en om aan te melden! 
 
 
 
Even voorstellen:
Klimaatburgemeester Mieke Kerssens-Pels
Mieke Kerssens-Pels is een van de vier Klimaatburgemeesters in Zaanstad. Als Klimaatburgemeester gaat zij aan de slag om Zaanstad een stukje duurzamer te maken. Hoe ze deze rol gaat invullen, mag ze volledig zelf bepalen. Wij zijn benieuwd! Wie is Mieke en wat zijn haar plannen en idealen?
Lees het hele interview
 
 
Zaanstad evalueert afval scheiden: 36 kilo minder restafval per inwoner
Van 2017 tot 2021 ging Zaanstad wijk voor wijk over op een nieuwe manier van afval inzamelen. Dit leidde tot een daling van 36 kilo restafval per inwoner. Afval dat hergebruikt kan worden is een grondstof voor nieuwe producten. HVC haalt dit aan huis op of bij centrale plekken in de wijk. Zoals plastic verpakkingen, blik, drinkpakken, oud papier en gft- en etensresten.  
Meer weten
 
 
Autobanden oppompen, wat levert dat nou op?
Tijdens de Nationale Klimaatweek konden Zaankanters op woensdagmiddag gratis de bandenspanning hun auto laten controleren en oppompen in Zaandam en Wormerveer. Maar hoeveel bespaar je daar nu eigenlijk mee?

In totaal controleerden we 189 auto’s, waarvan er 169 auto's met onderspanning hadden. Door deze banden goed om te pompen hebben we 1.838 kilo CO2 kunnen besparen! Door het regelmatig checken van je bandenspanning bespaar je brandstof en CO2.
 
 
Nieuw circulair gebouw voor ZNMC
Het ontwerpbesluit voor het nieuwe onderkomen van het Zaans Natuur- en Milieucentrum (ZNMC) ligt ter inzage. Hiervoor werd het schoolgebouw De Octant in Assendelft afgebroken en opnieuw opgebouwd. Wethouder René Tuijn: 'Deze manier van bouwen past helemaal bij onze ambities voor een klimaatneutraal en circulair Zaanstad. Zoals het hergebruik van materialen, zonnepanelen, een groen dak, houten gevels en speciale aandacht voor vogels, vleermuizen en andere biodiversiteit.'
Meer over dit project
 
 
Motie uitroepen klimaat- en biodiversiteitscrisis
De gemeenteraad heeft op 8 november in meerderheid besloten om in Zaanstad de klimaatcrisis uit te roepen. De motie werd ingediend door Partij voor de Dieren, ROSA, GroenLinks , PvdA, SP, D66, ChristenUnie, en ondersteund door DENK. 
 
In de motie wordt opgeroepen om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te brengen, om duurzaamheid en ecologie als toetsingskader te stellen voor het eigen beleid en organisatie en om in de communicatie naar inwoners en bedrijven de urgentie van de klimaatcrisis duidelijker en structureler over te brengen. Zaanstad volgt hiermee andere steden als Utrecht, Amsterdam en Haarlem.

Daarnaast diende De Zaanse Klimaatcoalitie een petitie in voor het uitroepen van de ‘klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis’. Deze petitie werd in ontvangst genomen door wethouder René Tuijn.

Meer weten
 
 
Bijeenkomst over Zaanse houtbouw en de potentie van houtbouw
Op 14 december is er een bijeenkomst in de Bullekerk over houtbouw. De avond start met een eerbetoon aan de Zaanse architect Jaap Schipper (1915-2010). Schipper speelde een allesbepalende rol in de oprichting en bouw van de Zaanse Schans. Door zijn inzet is de Zaanse houtbouw zichtbaar gebleven en vandaag de dag een internationale trekpleister voor toeristen.
Aansluitend wordt de eerste Jaap Schipperlezing uitgesproken door Pablo van der Lugt en Atto Harsta. Beiden zijn experts op het gebied van moderne houtbouw en auteurs van de bestseller De Houtbouw Revolutie. Zij praten ons bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van houtproducten en duurzame houtbouw, met name op het gebied van ‘mass timber’, waarmee hout definitief op de kaart staat als duurzame en natuurlijke vervanger van bouwmaterialen als beton en staal.
Meer informatie en aanmelden
Zaanstad