Ontwikkelingen MAAK.Centrum Oost
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  Nieuws uit MAAK.Centrum Oost Lees online
MAAK.Centrum Oost
Vernieuwing Peperstraat en meer nieuws
23 december 2021
Haalbaarheids-onderzoek Peperstraat
De gemeenteraad van Zaanstad stemt in met het Ruimtelijk Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de Peperstraat. Dat betekent dat de nieuwbouw van 530-550 woningen in de Peperstraat doorgaat. De 122 huidige woningen worden gesloopt. Dit besluit betekent voor ruim tachtig huishoudens dat zij tijdelijk of voorgoed naar een andere woning moeten verhuizen. Dat is ingrijpend. Maar de extra woningen die ervoor terugkomen zijn hard nodig.
Meer over de Peperstraat
Participatie-aanpak Peperstraat
Nu de gemeenteraad het besluit over de Peperstraat heeft genomen, gaat de ontwikkelaar de huurders helpen om vervangende woonruimte te vinden. De gemeente gaat ook in gesprek met de omwonenden en ondernemers van de buurt. Op dit moment werken we aan een participatie-aanpak voor heel Centrum Oost én in specifiek voor de vernieuwing van de Peperstraat. In de brief aan de gemeenteraad kunt u alvast hierover lezen. In januari kunnen we u verder informeren.
Informatie-bijeenkomst Peperstraat
In januari 2022 is er een digitale informatie-bijeenkomst voor de huurders van fase 1, de huurders van fase 2 en voor bewoners en ondernemers uit de buurt van de Peperstraat. Alle betrokkenen krijgen hiervoor een persoonlijke brief. Tijdens de bijeenkomst zijn er presentaties over de plannen. Er is ook ruimte om vragen te stellen en mogelijke zorgen te uiten.
 
 
Prins Hendrikkade
De kade van de Voorzaan - langs de Burchtkade en de Prins Hendrikkade - is oud en neemt in sterkte af. Daarom komt er in 2023 een nieuwe kadeconstructie. De omwonenden en andere belanghebbenden hadden geen eisen. Daarom heeft de gemeente zelf de eisen en voorwaarden opgesteld voor een goede nieuwe kadeconstructie. De ideale constructie blijkt helaas te veel geld te kosten. Ook alternatieve constructies zijn te duur. Daarom kijken we nu welke eisen en wensen we tenminste mee kunnen nemen.
Lees verder
 
 
Zuiddijk
De afgelopen maanden waren er opnieuw (online) bijeenkomsten over de Zuiddijk. Met bewoners en ondernemers spraken we over de aanpak van ondermijning (criminele activiteiten in de wijk) en over de leefbaarheid en de toekomst van het gebied. Zo heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten doen op de Zuiddijk. Als we deze resultaten hebben, delen we ze met de bewoners en ondernemers. Er komt in ieder geval een smiley-bord op de Zuiddijk ter hoogte van huisnummer 300. Later verplaatsen we het bord naar nummer 91, vlakbij de DekaMarkt. Hiermee stimuleren we automobilisten om zich aan de snelheid te houden.
Lees verder
 
 
Strategie MAAK.CentrumOost
In 2022 gaat de gemeente verder werken aan de Strategie voor MAAK.CentrumOost. Deze Strategie is een vervolg op het Perspectief dat in 2019 is vastgesteld. In de Strategie beschrijven we hoe we de plannen uit het Perspectief gaan realiseren: wat doen we, met wie en in welke volgorde?

Ook de Strategie stellen we op in samenwerking met betrokkenen. Dat kunnen maatschappelijke partners zijn, maar ook ondernemers, betrokken buurtbewoners of ontwikkelaars. Begin volgend jaar laten we u weten op welke manier we het precies aan pakken.
Zaanstad