Lees over monumenten in Zaanstad en meer
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  Het laatste nieuws over erfgoed in Zaanstad Lees online
Erfgoed
We wensen u een fijne zomer!
14 juli 2022
 
 
Open Monumentendag
De 36e editie van Open Monumentendag vindt plaats op zaterdag 10 september 2022 met als thema duurzaamheid. En ook dit jaar doet gemeente Zaanstad weer mee! Dit jaar geeft de Open Monumentendag speciale aandacht aan het thema duurzaamheid. Bent u eigenaar van een verduurzaamd monument? Of bent u op dit moment bezig om uw monument te verduurzamen? De organisatie zoekt nog eigenaren en/of bewoners die hun ervaringen willen delen. Denk aan overstappen op het gebruik van nieuwe energiebronnen, isolatie, ventilatie, verhoging van comfort en verwarmen van monumenten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar miranda.vanoostrom@zaans.nl.
Meer over de Open Monumentendag
 
 
Platform Kerkenvisie
Zaanstad heeft samen met partners een Kerkenvisie gemaakt om iets te doen aan de (dreigende) leegstand van kerken. In de Zaanse Kerkenvisie is het kerkenpaspoort te vinden. Als kerkeigenaar kunt u deze gebruiken om te zien wat de waarde van een kerk is en aan welke waarden we in de toekomst willen vasthouden. Er zijn nu twee Platformbijeenkomsten geweest over onder andere hoe het kerkenpaspoort werkt. Initiatiefnemers die een kerkenpaspoort willen opstellen in 2022 kunnen een bijdrage aanvragen van €1000. Deze bijdrage kunt u bijvoorbeeld gebruiken om iemand in te huren die meedenkt over de toekomst van het gebouw. In het najaar willen we ook weer een bijeenkomst organiseren. Wilt u hierover meedenken of gewoon een keer aanschuiven? Stuur een mail naar kerkenvisiezaanstreek@zaanstad.nl.
Meer over de Kerkenvisie
 
 
Subsidie voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland
In 2022 is er opnieuw 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. De subsidieregeling is bedoeld voor rijksmonumenten zoals kerken, molens, boerderijen en buitenplaatsen. Restauraties in combinatie met verduurzamings-maatregelen komen eerder in aanmerking voor de subsidie. Eigenaren kunnen vanaf 30 mei tot en met 1 augustus 2022 subsidie aanvragen.
Meer over de subsidie
 
 
Herontwikkeling Ardaghlocatie, mét aandacht voor erfgoed
67 woningen, waarvan 30% sociale huurappartementen. Dat zijn de plannen voor de transformatie van de voormalige Ardaghlocatie in Zaandijk. Mét aandacht voor het erfgoed. Want bewoners en erfgoedverenigingen kwamen met suggesties voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Zo komt de herinnering aan bijvoorbeeld de smederij van Pielkenrood terug in de nieuwe gebouwen. Ook gaan we de  historische ‘strokenverkaveling’ met waterlopen en paden herstellen. Achter de Zaandijkerkerk kon men vroeger via een brug de sloot oversteken om via het Langepad naar ‘het buurtje achter de kerk’ te komen. Deze cultuurhistorisch waardevolle verbinding wordt hersteld. Het Langepad komt terug als verbinding tussen de kerk en de Domineestuin.
Meer over de Ardaghlocatie
 
 
Interview: architect Paul Carree over verduurzaming Papenpadkerk in Zaandam
Paul Carree is een architect met een grote fascinatie voor stedelijke complexiteit. Hij is eigenaar van het bureau Carree Architecten BNA die diverse grote projecten heeft voltooid. Eén van de projecten waar Paul een grote rol in heeft is het verduurzamen van de kerk op het Papenpad in Zaandam. De Papenpadkerk is een Oud-katholieke kerk uit circa 1695. Deze kerken werden gedoogd, maar mochten niet in het zicht zichtbaar zijn. Daarom is het een schuurkerk: een houten omhulsel waar een kerk in zit. De Zaanstreek kent meerdere schuilkerken, meestal Doopsgezinde Vermaningen. Wat deze kerk bijzonder maakt is het meer uitbundige kerkinterieur.
Lees het hele interview
 
 
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed
Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.
Meer over de subsidie
 
 
Interview met Peter Tange van Vereniging Zaans Erfgoed
Zaanstad groeit. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Maar de ruimte binnen onze stadsgrenzen is beperkt. Hoe gaan we daarmee om? Vraagstukken over de openbare ruimte worden steeds ingewikkelder en kunnen alleen in samenhang met elkaar worden opgelost. De Vereniging Zaans Erfgoed staat op de bres voor het rijke Zaanse verleden en zet zich in voor behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed en het verbreiden van kennis hierover. Waarom de historie zo belangrijk is, juist ook voor de toekomst, legt Peter Tange voorzitter van de vereniging uit in een interview.
Lees het hele interview
Zaanstad