Eerst voorlichten, dan prikken
In Zaanstad zien we dat de opkomst bij het vaccineren lager is naarmate de leeftijd jonger is. Het verschil tussen jong en oud is in Poelenburg groter dan in andere wijken. De opkomst voor een eerste prik voor de groep 50-59 jaar lag eind augustus in Poelenburg bijvoorbeeld op 73%, terwijl dit onder de groep 18-34 jaar slechts 28% was en onder 12- tot 17-jarigen zelfs maar 20%. Gemiddeld voor Zaanstad is de opkomst onder 50- tot 59- jarigen 81%, voor 18- tot 34-jarigen 56% en voor 12- tot 17-jarigen is dit 49% (dit zijn alleen de cijfers van mensen die geprikt zijn door de GGD).

Betrouwbare informatie
Er doen veel fabels de ronde over het vaccineren. Het geven van betrouwbare informatie blijft heel belangrijk. De GGD zet veel acties in om de mensen te bereiken met betrouwbare informatie en met het laagdrempelig laten prikken. Prikbus in de buurt Er staat sinds half juli een prikbus op de Vermiljoenweg (actuele dagen/tijden op www.ggdzw.nl/prikbus) en elk weekend gaan GGD medewerkers de wijken in om mensen te informeren over de prikbus en om hun vragen te beantwoorden over vaccineren. Ook was de GGD aanwezig bij de opening van Poelenburg beach en stonden ze met een standje op het Darwinparkfestival op 4 september.

Voorlichting of informatie voor grote groepen? De GGD komt graag bij jouw organisatie langs
De GGD wil graag voorlichting geven voor groepen, dat kan zowel fysiek als online. Ook is er veel communicatiemateriaal beschikbaar in allerlei talen. Je kunt contact opnemen met de GGD via communicatie@ggdzw.nl als je verzoeken of vragen hebt over voorlichting of communicatiemiddelen.’