Onderwerp:  Duurzaam nieuws uit Zaanstad Lees online
Nieuw Zaans Klimaat
Duurzaam nieuws van juli
21 juli 2021
Zaanstad wil tussen 2030 en 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Ook werken we toe naar een circulaire stad met een gezonde leefomgeving. Dit doen we stap voor stap. Zo heeft gemeente Zaanstad een CO2-bewust cerfiticaat ontvangen voor niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Dit meetinstrument helpt ons om de gemeentelijke gebouwen verder te verduurzamen. Ook hebben we afgelopen maand aangekondigd dat we de tijdelijke dependence van basisschool Octant gaan hergebruiken voor het nieuwe bezoekerscentrum van het Zaans Natuur en Milieu Centrum. En verder hebben we een tegelophaalservice ingericht om bewoners te helpen hun tuin te vergroenen. 

Weten wat er nog meer gebeurt om Zaanstad te verduurzamen? Kijk op nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl. En kent u een (nieuw) duurzaam initiatief dat onze aandacht verdient? Laat het ons weten via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl.
 
 
 
Zaanstad behaalt CO2-bewust certificaat van CO2-Prestatieladder
verduurzaming gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting en het wagenpark
Gemeente Zaanstad heeft een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Zaanstad is de 18e gemeente in Nederland met dit certificaat. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: ‘We zijn als Zaanstad trots op het behalen van deze mijlpaal. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente het goede voorbeeld geven. Denk aan het verduurzamen van onze gebouwen, de overstap naar elektrische auto’s en het gebruik van energiezuinige Led-lampen. We hebben goede stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. Dit duurzaamheidsinstrument helpt ons bij de verdere verduurzaming.”
Meer weten
 
 
Zaanstad hergebruikt materialen dependance OBS Octant
doel is om 70 tot 80 procent hergebruik te halen
De gemeente gaat de tijdelijke dependance van basisschool Octant in Assendelft de komende maanden demonteren. Het gebouw is niet langer nodig, alle leerlingen passen na de zomervakantie weer in de verbouwde hoofdlocatie. Veel onderdelen van de dependance zijn nog van goede kwaliteit. De gemeente is eigenaar van het gebouw en wil zoveel mogelijk van het pand hergebruiken, zoals de kozijnen, het glas, de frames en het dak. Het plan is het te (her)gebruiken voor het nieuwe bezoekerscentrum van het Zaans Natuur en Milieu Centrum. Het doel is 70 tot 80% hergebruik te halen. 
Meer weten
 
 
Tegelophaalservice
Laat uw gewipte tegels gratis ophalen!
Zaanstad doet mee aan het NK Tegelwippen. We strijden tegen 80 andere gemeentes om zo veel mogelijk tegels te wippen op weg naar een groenere gemeente. Iedereen kan meedoen! Inwoners, bedrijven, scholen, woningcorporaties en gemeente. Doe ook mee en help Zaanstad naar de eerste plek! Maar wat doet u met al die tegels? Meld ze aan en de gemeente komt ze gratis ophalen. Wip tegels uit uw tuin en geef het aantal door via nk-tegelwippen.nl. Hier worden de scores bijgehouden. Meld daarna uw tegels aan via de website van Zaanstad. Daar staat ook het ophaalschema voor 24, 26 en 31 augustus en 2 september.
Lees meer over de tegelwipactie
 
 
Duurzaam verkeersborden inkopen
interview 
Gemeente Zaanstad heeft op duurzame, meer circulaire wijze verkeersborden ingekocht. De lessen hiervan worden door het Ministerie van Economische Zaken met andere gemeente gedeeld. Zij hebben een uitbereid interview met Zaanstad geplaatst met een filmpje bij het stadhuis. In het interview vertellen we over onze zoektocht naar duurzamere verkeersborden. Want waar begin je? Zo richtten we ons eerst op de inzet van ander materiaal. Maar gaandeweg bleek goed hergebruik van de bestaande voorraad een slimmere keus. ‘De potentie van wat we al hebben is enorm!'
Lees het volledige interview
 
 
Transitievisie Warmte
aardgasvrij in 2050
Zaanstad heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hiermee geeft Zaanstad richting aan hoe de stad aardgasvrij kan worden. Het geeft inzicht in de totale opgave, in kansrijke oplossingen en in het tempo van wijk voor wijk. De overstap naar aardgasvrij verwarmen en koken vormt één van de bouwstenen voor een klimaatneutraal Zaanstad. Deze overstap willen we zo betaalbaar en zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Daarom hebben we onderzocht welke alternatieven het beste passen in welke buurt. En wannéér we buurten aardgasvrij kunnen maken.
Meer over de Transitievisie
 
 
Nieuw MRA programma voor circulaire economie
koploper circulaire inkoop
Afgelopen jaren is in metropoolregio Amsterdam (MRA) door alle gemeenten al intensief samengewerkt aan een circulaire economie. Voor de komende vier jaar (2021-2026) is een nieuw programma opgezet. De MRA wil koploper worden op het gebied van circulaire inkoop. Daarnaast wordt ingezet op het vergroenen van materiaal- en grondstofstromen, met name plastic, textiel, luiers en biomassa. Ander speerpunt vormt de enorme bouwopgave van de MRA, met een accent op circulaire gebiedsontwikkeling. Zaanstad richt zich met name op circulair en klimaatneutraal inkopen, textielkringlopen sluiten  en circulair bouwen.
Meer weten
Zaanstad