Nieuws en verhalen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  Zaans erfgoednieuws Lees online
Zaans erfgoed
Winter 2021
Foto: Bouw van School van den Bijbel in 1920 (bron: gemeentearchief)
In deze nieuwsbrief leest u het nieuws over erfgoed in Zaanstad. In deze laatste editie van 2021 vertellen we u over de Kanjersubsidie voor de restauratie van arbeidershuisjes en de extra subsidie van de Rijksoverheid voor het verduurzamen van rijksmonumenten. Ook leest u over het beeldkwaliteitsplan voor het Zaankwartier/Meneba dat is goedgekeurd en blikken we terug op de online bijeenkomst over de Kerkenvisie. Leuk lees- en kijkmateriaal is een stukje geschiedenis over het schoolgebouw van de voormalige School van den Bijbel , waarvoor de gemeente momenteel een herbestemming zoekt.

Team Erfgoed wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022!
 
 
 
Kanjersubsidie voor restauratie houten arbeidershuisjes
Aan de Westzijde 173-179 staan vier houten arbeiderswoningen. De woningen herinneren aan de bloeiende industrie in de Zaanstreek. Ze werden aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd, in een tijd dat een groot deel van de bevolking in dit soort kleine sobere houten huisjes woonde. Gemeente Zaanstad verleent de jaarlijkse Kanjersubsidie van €50.000 aan de eigenaar van de woningen – Stadsherstel Amsterdam – als bijdrage aan de restauratie van de woningen.
Meer weten
 
 
Extra subsidie voor verduurzaming rijksmonumenten
Bent u eigenaar van een rijksmonument en wilt u deze verduurzamen? Goed nieuws! De Rijksoverheid stelt extra geld beschikbaar voor de instandhouding van rijksmonumenten. Met deze subsidie kunt u een duurzaamheidsonderzoek laten uitvoeren en gespecialiseerde adviseurs inschakelen voor het verduurzamen van uw rijksmonument. Ook werkt het Rijk begin 2022 een nieuwe regeling uit voor het verduurzamen van rijksmonumenten met een maatschappelijke functie. Zoals monumentale zorg-, sport-, school-, en overheidsgebouwen.
Meer weten
 
 
Beeldkwaliteitsplan Meneba/Zaankwartier
De ontwikkeling van het Zaankwartier, het oude Meneba-terrein in Wormerveer, gaat een nieuwe fase in. De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De ligging aan de Zaan, het groen en het unieke erfgoed met de typische industriële blikvangers worden zo goed mogelijk benut. Met het beeldkwaliteitsplan leggen we vast welke elementen van dit historische terrein we willen bewaren voor de toekomst. Zodat de nieuwe bewoners en de bezoekers een doorkijkje houden naar de interessante geschiedenis van dit gebied.
Meer over de plannen
 
 
Terugblik Kerkenvisie
Dinsdagavond 21 december was er een online bijeenkomst over de Kerkenvisie. Wethouders Natasja Groothuismink (Erfgoed) en Rita Noordzij (actief Burgerschap) gingen met zo’n 40 belanghebbenden in gesprek over de toekomst van de religieuze gebouwen in Zaanstad. Naast religieuze plaatsen zijn kerken ook belangrijke ontmoetingsplekken. Hoe kunnen we het culturele erfgoed èn de maatschappelijke waarde behouden? Hoe kunnen kerken zich blijven ontwikkelen in deze veranderende tijden? We spraken over hoe we een platform kunnen inrichten om ideeën en initiatieven uit te wisselen. Hoe dan ook is er behoefte om met elkaar in gesprek te blijven, dus dat willen we blijven doen.
Meer weten
 
 
Herbestemming oude school Dr. Kuyperkade
De gemeente zoekt een herbestemming voor het voormalige schoolgebouw van 'School met den Bijbel' aan de Dr. Kuyperkade in Krommenie. Het gemeentelijk monument heeft architectuurhistorische waarde door de kenmerkende bouwstijl van de eerste 25 jaar van de 20e eeuw. Het schoolgebouw was een beeldmerk voor de arbeiderswijk in die tijd. En nu ook het laatste tastbare overblijfsel van het oude buurtje 'Het Blok' in Krommenie. De woningen zijn afgelopen jaar gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
 
 
School met den Bijbel
Even een stukje geschiedenis! Op deze foto uit 1922 is de voormalige School met den Bijbel te zien. In dat jaar werd op 1 april de school geopend, met 75 leerlingen en drie leerkrachten. Hoofonderwijzer was de heer Riemersma, onderwijzer de heer Soester en onderwijzeres mejuffrouw Van de Hulst. Aangezien de school nog niet helemaal gereed was, werd op 2 april alweer zomervakantie afgegeven. De aanzet tot de bouw van deze School met den Bijbel kwam tot stand onder leiding van dominee Lanting die van 12 december 1915 tot 14 maart 1920 voor de gereformeerde gemeente stond. 
Zaanstad