Uitnodiging: Update Zaans Klimaatakkoord en lezing Babette Porcelijn
Maandagavond 12 december
Locatie: Het Motorblok – de sociaal culturele hotspot 
In Broedplaats De Hellema op het randje van Zaandam en Koog aan de Zaan (en station)
Adres: Oostzijde 381, Zaandam

De gemeente Zaanstad heeft ook dit jaar het Zaans Klimaatakkoord opgesteld: de stand van zaken en ontwikkelingen van onze duurzaamheidsopgave. Er zijn in 2021-2022 wederom concrete stappen gezet die bijdragen aan een klimaatneutraal, circulair Zaanstad met een gezonde leefomgeving. Initiatieven van inwoners en organisaties en (beleids)ontwikkelingen worden in dit document samengebracht om iedereen een overzicht te geven wat er al is en hoe je kan bijdragen. We zijn nog niet op koers om de doelstellingen te behalen, maar er gebeurt al veel. Wat is er nog nodig? 

Graag nodigen we je van harte uit op maandagavond 12 december. De nieuwe versie van het Zaans Klimaatakkoord 2022 wordt kort toegelicht. De wethouders René Tuijn (Duurzaamheid) en Wessel Breunesse (Klimaatadaptatie) belichten een aantal voorbeelden. De inspirerende spreekster Babette Porcelijn, schrijfster van het boek ‘De verborgen impact’, legt vervolgens de blinde vlekken in ons denken over duurzaamheid bloot. Ze plaatst je eigen impact in een groter plaatje en geeft vervolgens een praktisch handelingsperspectief om direct toe te passen. Daarmee kan iedereen zien hoe je zelf de grootste impact kan maken.


                                                         Babette Porcelijn

Programma

19:00 Inloop met koffie en thee
19:30 Opening in de theaterzaal van Het Motorblok door moderator Leontine de Koning Gesprek met de wethouders René Tuijn en Wessel Breunesse en met projectleider van              het Zaans Klimaatakkoord Femke Nagel
20:15 Lezing ‘De verborgen impact en effectief verduurzamen’ met vraaggesprek door Babette Porcelijn
21:00 Wat neem je mee en wat geef je onze wethouders mee? Met een afsluitend drankje
22:00 Einde

We hebben er nu al zin in!

Laat via het aanmeldformulier hieronder weten of je komt!

 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
Ontvangt u de gratis e-mailnieuwsbrief Nieuw Zaans Klimaat al? Hiermee blijft u op de hoogte van duurzame nieuwtjes, initiatieven, tips en evenementen in Zaanstad! Meld u hier aan!
 
Zaanstad