Erfgoed in Zaanstad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  Over erfgoed in Zaanstad Lees online
Zaans Erfgoed
Archeologische opgravingen!
20 januari 2023
Alstublieft: de eerste nieuwsbrief Zaanse Erfgoed van 2023! 
Wethouder Erfgoed Natasja Groothuismink: 'Uit de hoeveelheid onderwerpen blijkt maar weer hoeveel inzet er in Zaanstad is op monumenten en erfgoed. Dat geeft mij - en hopelijk ook u - goede energie om ook het komende jaar samen aan de slag te gaan. Zodat we ook in de toekomst de verhalen kunnen blijven navertellen.'
 
 
 
Archeologische opgraving: bijzondere vondsten!
Recente opgravingen achter de Lutherse Kerk aan de Vinkenstraat in Zaandam, hebben bijzondere vondsten opgeleverd. Op dit terrein lag in de 17e en 18e eeuw de touwslagerij ‘De Witte Olifant’. Deze leverde touwwerk aan de tientallen scheepswerven langs de Zaan en de Voorzaan. Er zijn vijf kelders blootgelegd, die mogelijk een relatie hadden met de touwslagerij of omringende woningen. Een van de kelders, mogelijk een waterkelder, is nog in perfecte staat. Een ander was gevuld met scherven van aardewerk, glas en andere vondsten uit de periode 1600 - 1800.
 Lees verder
 
 
Derde bijeenkomst platform Zaanse Kerkenvisie
Afgelopen november was de derde bijeenkomst over de Zaanse Kerkenvisie. Zaanstad heeft samen met partners in de stad een Kerkenvisie gemaakt. Hierin staat hoe we omgaan met de toenemende leegstand van kerken. Door vroegtijdig in gesprek te gaan met diverse partijen over de toekomst van kerkgebouwen, helpen we de leefbaarheid van de stad, dorp en wijk te bewaken. De Zaanse Kerkenvisie en de verslagen van de bijeenkomsten kunt u bekijken op de website.
Meer over de Zaanse Kerkenvisie
 
 
Kanjersubsidie voor drie monumenten
Ieder jaar verleent de gemeente de Kanjersubsidie. Eind 2022 verleenden we deze aan drie monumenten: een hooihuisboerderij aan de Communicatieweg Oost in Assendelft, de Wormerveerse Vermaning aan de Zaanweg in Wormerveer en een voormalig volksbadhuis aan de Parkstraat in Zaandam (het prachtige gebouw op de foto). Alle drie de panden zijn een belangrijk onderdeel van de Zaanse geschiedenis. Het volksbadhuis aan de Parkstraat in Zaandam is zeldzaam. Het herinnert aan de groeiende welvaart in de Belle Epoque (ca. 1870-1914) en de verbetering van de hygiënische standaard.
Meer over de Kanjersubsidie
 
 
Subsidie voor restauratie Wormerveerse Vermaning
Naast de Kanjersubsidie van de gemeente heeft de Wormerveerse Vermaning in Wormerveer ook ruim 66.000 euro subsidie van het Rijk gekregen voor restauratie. De afgelopen jaren is er al veel gerestaureerd aan het monument. Zo kon er in 2016 begonnen worden aan funderingsherstel en in 2019 aan dakherstel. In 2020 is het dak ook geïsoleerd, zodat deze zolder (De Kerkenkamer) ook gebruikt kan worden voor activiteiten. Maar het is nog niet klaar. Zo is er nog herstel nodig van het monumentale voorportaal, het orgel en de raampartijen van de kerkzaal. De subsidies dragen hieraan bij. In totaal heeft de provincie Noord-Holland bijna € 5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 48 rijksmonumenten.
 Meer over de Wormerveerse Vermaning
 
 
Enquête Oud Koog
Oud Koog kent vele verschillende buurten, gebouwd in verschillende perioden. Daarom hebben ze elk een eigen identiteit. Woont u in Oud Koog? Dan zijn we heel benieuwd wat Oud Koog volgens u bijzonder maakt en hoe u de wijk beleeft. Daarom willen we u vragen om onze enquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête gebruikt Team Erfgoed bij het adviseren over veranderingen en aanpassingen in uw wijk of buurt.
Meer informatie en vul de enquête in!
 
 
Podcast over De Hemmes
Ook erfgoed heeft te maken klimaatverandering, zoals droogte of hevige regenval, krimp of juist groei. Hoe gaan we daarmee om? Podcastmaker Simon Heijmans gaat met de serie 'Verborgen in het volle zicht' op onderzoek uit. Hiervoor bezoekt hij bijzondere plekken in Nederland met een bijzondere betekenis, die we beschouwen als erfgoed. Zo ook schiereiland De Hemmes in Zaandam. Hier staat de te herbouwen historische molen De Zaadzaaijer. In de kap komt een moderne windturbine die tiny houses gaat voorzien van stroom.
Beluister de aflevering hier
 
 
125 jaar Wilhelminapark Wormerveer
Het Wilhelminapark in Wormerveer is uniek in Nederland. Het is het enige park dat nog in particulier bezit is, namelijk van de vereniging Wilhelminapark, en een eigen parkwachter heeft. het Wilhelminapark in Wormerveer is in 1898 aangelegd naar een ontwerp van H.B. Stephan, in die dagen een heel bekend tuinarchitect. Dit was op initiatief van de Zaanse industrieel Dirk Laan, die de grond ter beschikking stelde. In 1988 zette de gemeente het park met opstallen op de gemeentelijke monumentenlijst. Dit jaar bestaat het Wilhelminapark Wormerveer alweer 125 jaar! De vereniging viert dit met allerlei speciale activiteiten. Daarnaast wordt er hard gewerkt om het consumptiehuisje te vernieuwen en u kan helpen!
Lees meer over het Wilhelminapark
Zaanstad