-
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Update november 2021
Samen vergroten we de impact van innovatie! - Holland High Tech EVENT 2021
Tijdens het interactieve Holland High Tech Event 2021 deelden we inzichten in de nieuwste hightech innovaties en samenwerkingen met bijna 300 professionals uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Deelnemers waardeerden het event met een 8.3! Er zijn mooie suggesties binnengekomen voor onderwerpen en sprekers voor volgende events. Daarbij springt met name de energietransitie er uit (decentrale opwekking), arbeid en duurzame innovaties. Andere suggesties zijn: ‘inspirerende innovaties die op een onconventionele manier tot stand zijn gekomen’ en ‘valkuilen bij innovaties’. Een live event heeft de voorkeur. Authentieke/eerlijke verhalen over de praktijk van innoveren worden gewaardeerd. Ook de mate van interactiviteit wordt gewaardeerd.

Alle video's en presentaties zijn te vinden op onze website.

Bekijk AFTERMOVIE & presentaties

Gerald Tory, nieuwe operationeel directeur TKI HTSM
Holland High Tech bereidt zich voor op de toekomst en maakt een nieuwe stap door uitbreiding van het team met een operationeel directeur. Per 1 november is Gerald Tory aan de slag gegaan in die rol. Met zijn ruime financiële achtergrond en ervaring met het stroomlijnen van processen en organisaties gaat hij het team versterken en de organisatie verder professionaliseren. Eerder werkte hij onder andere voor TNO, Provincie Zuid-Holland en bij ACCEZ als operationeel manager. “Het Holland High Tech Event was een mooie eerste kennismaking met onze partners uit zowel industrie als de kennisinstituten. Ik kijk er naar uit om processen zo transparant en eenduidig mogelijk in te richten, met dashboards die voor iedereen toegankelijk en te begrijpen zijn.”
Winnaars HiTMaT 2021
Voor het 3e jaar op rij organiseerde Holland High Tech de HiTMaT Call. Dit succesvolle stimuleringsprogramma motiveert en financiert innovatieprojecten die door onderzoekers en bedrijfsleven samen zijn ontwikkeld als opmaat naar meerjarige onderzoeksprogramma’s. 
Vijf expertcommissies selecteerden in totaal 11 voorstellen die kans maakten op kiemgeld voor een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin hun hightech onderzoeksinnovatie verbonden wordt aan één van de vijf maatschappelijke thema’s van Holland High Tech: Gezondheid en Zorg, Klimaat en Circulaire Economie, Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Mobiliteit.
De finalisten gaven op 2 november, tijdens het Holland High Tech Event 2021, een pitch aan de beoordelingscommissies. De winnaars kregen respectievelijk €25.000 en €35.000 aan kiemgeld voor het uitwerken van hun onderzoeksvoorstel voor een publiek-privaat samenwerkingsproject.

• Bekijk hier de video HiTMaT 2021 >>

• Lees meer over de HiTMaT call >>
MIT-IM regeling: gratis innovatieadviesdiensten voor MKB
Jij wilt als MKB-er toch ook verder met je innovatie(proces)? Holland High Tech (TKI HTSM) biedt innovatieve MKB-ers de MIT-IM subsidieregeling aan. Een aantal MKB-ers heeft afgelopen jaar hier al met positief resultaat gebruik van gemaakt. De regeling InnovatieMakelaars (IM) is een subsidieregeling die innovatieve MKB bedrijven de mogelijkheid biedt gratis ondersteuning en advies in te roepen van Innovatiemakelaars bij: 
 • innovatie van producten, processen of diensten
 • het verlenen van technologische bijstand
 • diensten voor het overdragen van technologie
Om het MKB maximale hulp te kunnen bieden, hebben we 7 Innovatiemakelaars aangesteld. Ben jij de volgende MKB-er die gratis gebruik gaat maken van deze regeling?

Kijk voor meer informatie op onze website en vul het Aanvraagformulier MIT-IM regeling in of stuur een e-mail aan Petra Wicherink via MIT@hollandhightech.nl
Marc Hendrikse over de ambities van de Nederlandse High Tech sector
Internationaal nieuwsplatform Innovation Origins heeft afgelopen september Marc Hendrikse geïnterviewd over de positie die Nederland wereldwijd heeft als hightech land, het belang van sleuteltechnologieën daarin en wat daarvan de maatschappelijke en economische impact is. Maar ook waar de kansen en bedreigingen liggen voor de komende jaren, waaronder de Groeifondsvoorstellen, de Human Capital Agenda en natuurlijk de KIA Sleuteltechnologieën. Een soort ‘State of the Union’ van onze sector dus, met een blik op de toekomst.
Lees hier het volledige artikel of luister de podcast (35 minuten).
8 uur hacken voor vrouwen in techniek
Recent onderzoek bewijst het: meer vrouwen in techniek is een acute uitdaging. Slechts 14% van de technische beroepen wordt in Nederland uitgeoefend door vrouwen. De urgentie is hoog, het vraagstuk complex en veelzijdig. Tijdens de nationale hackathon Hacking Women into Tech bedachten 40 vrouwen én mannen acht innovatieve oplossingen om deze problematiek aan te pakken. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van OCW was erbij en sprak met de deelnemers en experts en droeg actief bij aan de oplossingen voor meer vrouwen in techniek. Lees verder >>
Prototype Early Warning Scan gepresenteerd
Het alfa-prototype van de Early Warning Scan is op vrijdag 1 oktober - de start van de borstkankermaand - officieel gepresenteerd tijdens het eerste YvYa, bewust van borstkanker event "We do it for the girls" in Dynamo in Eindhoven. Vanaf 16.00 uur kon iedereen vrij binnenlopen om het bijzondere apparaat te zien. Met de Early Warning scan kan straks borstkanker pijnloos en ook bij jonge vrouwen in een vroeg stadium opgespoord worden. 52 camera's en 48 projectors leveren de data die een indicatie gaan geven of er iets verontrustends in de borst gebeurt.
Op 1 oktober vierde YvYa de ontwikkeling van het alfa-prototype en gaat nu door naar fase 2: wat eerder digitaal bewezen is, gaan zij nu in de praktijk-van-alle-dag aantonen. De Early Warning Scan is een van de winnende projecten uit de Holland High Tech HiTMaT call 2019. Met dit kiemgeld én vele donaties is het prototype ontwikkeld.
Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren: 150 miljoen euro steun voor acht projecten voor schonere en slimmere mobiliteit
Acht samenwerkingsverbanden van ondernemers en onderzoekers krijgen in totaal 150 miljoen euro steun van het kabinet om te werken aan innovaties die ons vervoer schoner en slimmer maken. De ideeën komen uit de hele mobiliteitssector: de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector. In totaal zijn er 109 bedrijven (waarvan 64 mkb bedrijven) en 27 onderzoeksinstellingen betrokken bij deze projecten. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de ingediende projecten beoordeeld.

De winnende projecten:
 • Green Transport Delta - Elektrificatie: nieuwe batterijtechnologieën voor elektrisch vervoer
 • Green Transport Delta - Waterstof: verbrandingsmotoren, brandstofcellen en tankinfrastructuur voor gebruik van waterstof
 • BrightSky: verduurzaming van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven, met Schiphol als proeftuin
 • Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart: lichtgewicht materialen voor de productie van kleine elektrische passagiersvliegtuigen
 • Vloeibaar waterstof composiettank voor civiele luchtvaart: lichtgewicht brandstoftank waardoor vliegtuigen op vloeibare waterstof kunnen vliegen
 • LNG-ZERO: technologieën om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen
 • MENENS: methanol als duurzame brandstof voor schepen
 • Sustainable H2 Integrated Propulsion Drives: voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof
Lees meer >> 
Mobiliteitsprogramma Green Transport Delta: doorbraken realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen
Binnen Green Transport Delta gaan twee grote consortia van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen doorbraken realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Hiervoor ontvangen zij 47 miljoen euro aan rijksmiddelen. De samenwerkende partijen dragen zelf ruim 26 miljoen euro aan eigen middelen bij, daarmee bedraagt de totale technologische impuls voor de sector 73 miljoen euro.

Bijzonder aan de twee programma’s is dat er cross-sectoraal wordt gewerkt in een landelijk innovatief ecosysteem. Grote bedrijven als VDL Groep, DAF Trucks, NXP Semiconductors en Bosal, MKB-bedrijven en startups zoals ELEO werken samen met kennispartners als TNO, Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht University. RAI Automotive Industry NL en Brainport Development tekenen voor het meerjarig programmamanagement van de consortia. De samenwerking past in de langjarige Automotive Roadmap van de topsector HTSM.
Lees meer >> 
Bedrijfsleven bereidt zich voor op start GroenvermogenNL
Waterstof belooft een belangrijke rol te gaan spelen in de energietransitie en groene chemie. GroenvermogenNL bouwt als een van de eerste gehonoreerde programma’s uit het Nationaal Groeifonds aan de potentie en opschaling van waterstof en groene chemie. Op 1 november hebben ruim 80 bedrijven deelgenomen aan de informatiesessie over dit programma. 
Zij hebben het programma beter leren kennen en gezamenlijk zijn de eerste mogelijkheden tot deelname in de het R&D-programma van GroenvermogenNL geïnventariseerd. De informatiesessie vond plaats in aanloop naar de 3e bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ die op 7 december 2021 plaatsvindt. Lees meer >>
Holland High Tech paviljoen op SEMICON Europa was een groot succes!
Net als in voorgaande jaren organiseerde High Tech NL / Holland Semiconductors het gezamenlijk Holland High Tech paviljoen op SEMICON Europa 2021 in München (16-19 november). Dit jaar waren vijftien belangrijke spelers uit de Nederlandse semicon industrie op de stand aanwezig. Bezoekers werden bijgepraat over chipdesign, marktapplicaties, productiemachine en chips. 
We laten hiermee de kracht van Nederland zien: een creatieve en nauwe samenwerking tussen alle (eindproduct)producenten inclusief de toeleverketen. Er was ook volop gelegenheid tot netwerken. Het feit dat fysiek ontmoeten weer mogelijk was, maakte het mogelijk dat verschillende delegaties -zowel industrie als politiek- het paviljoen konden bezoeken om geïnspireerd te raken door de Nederlandse afvaardiging.
The Gate: Take-off for tech startups in de Brainport Eindhoven regio
De adviseurs van The Gate kennen de weg in de Brainport-regio en hebben alle kennis en ervaring in huis om jou verder te helpen. Zo krijg je deskundige begeleiding op het gebied van Intellectueel Eigendom, het bouwen van een business case en het verkrijgen van financiering en huisvesting. Ook ondersteunen zij jou bij het uitbreiden van je professionele netwerk en het vergroten van je zichtbaarheid.
Lees meer >>
Agenda
2 december     Webinar High Freq & Radar | HTSM Roadmap Electronics
9-10 december    World Open Innovation Conference 2021
14 december    Netherlands – Taiwan Semiconductor Dialogue | RF Technology
 
Top Sector High Tech Systems and Materials (HTSM) unites industry, academia and government in key enabling technologies for grand societal challenges.
www.hollandhightech.nl
info@hollandhightech.nl
Aanmelden nieuwsbrief
Afmelden nieuwsbrief
Profiel wijzigen
Doorsturen