Rijnkade nieuwsbrief november 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
  |  Afmelden
 
Rijnkade nieuwsbrief 
November 2021
 

Projectplan Waterwet goedgekeurd en ter inzage voor beroep

Het ontwerp-projectplan Versterking Rijnkade Arnhem heeft het afgelopen voorjaar ter inzage gelegen. Voorafgaand aan deze ter inzage legging vond er een digitale informatieavond plaats. Er zijn vier reacties (zienswijzen) binnen gekomen. De indieners hebben hierop allemaal een reactie ontvangen en kunnen nog tot en met 6 december in beroep gaan. Meer informatie over deze procedure leest u in de bekendmaking.
Wilt u het complete projectplan nog eens nalezen? Bekijk hier het projectplan.
Planning

En ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. Het projectteam werkt aan het contract voor de realisatiefase. In de eerste helft van 2022 vindt de aanbesteding plaats en medio 2022 zal het contract worden gegund aan een aannemer of aannemerscombinatie. Na de gunning heeft de aannemer voorbereidingstijd nodig om de plannen verder uit te werken. Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan de waterkering op zijn vroegst begin 2023 van start gaan.
 
Gesprekken met belanghebbenden

Het waterschap, de gemeente en de aannemer willen samenwerken met de omgeving om zoveel mogelijk veilig te werken en rekening te houden met ieders belangen.

De omgevingsmanagers Tessa Hoogerwerf (Waterschap Rijn en IJssel) en Bernard Hospers (gemeente Arnhem) zijn druk bezig met het voeren van gesprekken met belanghebbenden rondom de Rijnkade. Het doel is om informatie en wensen op te halen waarmee in het contract en de aanbesteding rekening gehouden kan worden. In het contract wordt onder andere beschreven welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden, zoals:
  • het versterken van de waterkering
  • het opnieuw bestraten van de hoge kade
  • het planten van bomen
  • werkzaamheden aan het riool
Daarnaast worden er in het contract ook randvoorwaarden opgenomen waarmee de aannemer tijdens de werkzaamheden rekening moet houden. Op deze manier hopen we hinder en overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en de omgeving hier niet mee te verrassen.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of het project algemeen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Tessa Hoogerwerf (06 - 4151 1289).
Met vragen over de werkzaamheden die namens de gemeente worden uitgevoerd, kunt u contact opnemen met Bernard Hospers (06 - 2153 8364).


 Verleggen kabels en leidingen

Afgelopen zomer heeft aannemer Dusseldorp op diverse plekken langs de Rijnkade proefsleuven gegraven. Dit was nodig om in beeld te brengen waar de bestaande kabels en leidingen liggen en om te beoordelen of deze mogelijk verlegd moeten worden om de plannen voor de Rijnkade te realiseren. Daaruit is gebleken dat met name rondom het nieuwe groene talud een aantal kabels en leidingen verlegd moet worden. De werkzaamheden hiervoor zullen plaatsvinden bij het plantsoen ter hoogte van het Roermondsplein, een gedeelte van de straat en de stoep aan het Roermondsplein en het westelijk deel van de Rijnkade.
 
In het eerste en tweede kwartaal van 2022 zullen de nutsbedrijven deze kabels en leidingen daadwerkelijk gaan verleggen. Dit zal ongeveer 3 maanden tijd in beslag nemen. De straat en de stoep zullen hiervoor gedurende één maand open liggen.
 
Ontvangt u de nieuwsbrief al digitaal?

Wij proberen iedereen die belang heeft bij de Rijnkade regelmatig te informeren over de komende dijkversterking. Het liefst doen wij dit via een digitale nieuwsbrief. Dat is makkelijk, snel en goedkoop.
Helaas hebben we nog niet van iedereen het mailadres ontvangen. Ontvangt u deze nieuwsbrief nog op papier maar heeft u wel een mailadres? Dan ontvangen wij graag uw mailadres. Dan kunnen we u voortaan nog sneller en eenvoudiger ons laatste nieuws sturen.

En heeft u vragen aan ons? Schroom dan ook niet om dat ons te laten weten. Het liefst via de mail: rijnkade@wrij.nl

 
 
 
 
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. info@wrij.nl