Nieuwsbrief windturbines Duiven
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
  |  Afmelden
 
12 november 2021
Nieuwsbrief windturbines Duiven

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Om dat te behalen zet het waterschap in op een mix van duurzame energievormen zoals biogas, zonne-energie en windenergie. In Duiven bouwt het waterschap twee windturbines op het terrein van de rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste stand van zaken.


Een impressie van de twee nieuwe windturbines

Enercon bouwt de twee turbines
Windturbineleverancier Enercon gaat de windturbines ontwerpen, bouwen en er voor zorgen dat ze écht gaan draaien. Volgens de planning zal dit eind 2023 zijn.

Samen met Enercon gaan we de komende tijd het ontwerp verder uitwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fundering van de turbines en de kraanopstelling. Maar ook aan tijdelijke wegen om bedrijven bereikbaar te houden. Deze ontwerpfase duurt ongeveer tot medio volgend jaar.

Details van de windturbines
Nu het contract is getekend, kennen we de details van de windturbines die gebouwd gaan worden. De ‘Enercon EP-3 138 ep2’ heeft een tiphoogte van 200 meter. Dit is de totale hoogte van de turbine. De rotordiameter is 138 meter en de bladen zijn ongeveer 68 meter lang.

Iedere turbine heeft een vermogen van 4,2 megawatt. Hiermee kunnen beide turbines samen jaarlijks net zoveel energie opwekken als 7.000 huishoudens verbruiken.

Beperken geluid, licht en slagschaduw

Uiteraard blijft de hoeveelheid slagschaduw, licht en geluid van de windturbines binnen de eisen van de vergunning. Tijdens de ontwerpfase kijken we wat we nog meer kunnen doen om mogelijke overlast te beperken. We blijven bijvoorbeeld streven naar geen hinderlijke slagschaduw op de gevels van de woningen.

We weten nu ook al dat er op de bladen van de turbine zogenaamde uilenveren (trailing edge serrations) komen. Dit zijn karteltjes van een paar centimeter aan de bladen, waardoor de turbines stiller zijn. De vorm van de karteltjes zijn afgekeken van uilen in de natuur. Zij kunnen dankzij hun specifieke verendracht prooien geluidloos naderen.

Daarnaast is bekend dat we gebruik maken van een zichtbaarheidsmeter om overlast van verlichting te minimaliseren. Bij helder weer laten we het licht zachter branden. Ook is het mogelijk het licht van de twee turbines tegelijkertijd harder of zachter te laten branden.

Kosten en winstdeling
Na de ontwerpfase (over ongeveer 6 maanden) hebben we een nauwkeuriger beeld van de businesscase, zowel qua kosten als opbrengsten. Daarna kunnen we de winstdelingsregeling met de omgeving verder uitwerken. Het waterschap wil als richtinggevend percentage 20% van de winst van de windturbines ten goede laten komen aan de omgeving.

Planning werkzaamheden
Komende winter starten we met de eerste voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen van bomen en begroeiing om ruimte te maken voor de bouwplaats. Daarnaast verplaatsen we de roekenkolonie die nu in het gebied leeft. Dat doen we door de bomen waarin ze leven, in het geheel over te planten naar het tegenover gelegen bosje. Vervolgens gaan we de aansluiting op het Liander netwerk en de kabels op de zuivering aanleggen.

In het najaar van 2022 gaan we de fundering bouwen. In het voorjaar van 2023 starten we met de bouw van de turbines. In het najaar van 2023 worden de windturbines in bedrijf genomen.

Vragen
De komende periode houden we je op de hoogte van de voortgang van de bouw. Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink: s.rikkerink@wrij.nl of 06-13442537.
 
 
 
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. info@wrij.nl