Nieuwsbrief PGO december 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
december 2021
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
 
Nieuwsbrief PGO
December 2021
Einde subsidiejaar 2021
Het einde van het subsidiejaar 2021 is weer in zicht en ook dit jaar hebben de maatregelen rondom het coronavirus weer om veel flexibiliteit gevraagd van organisaties. Onze complimenten voor de creativiteit en het aanpassingsvermogen van PGO-organisaties om hun activiteiten toch zo goed mogelijk uit te voeren.
 
Herzieningen en meldplicht
Let op!
Meld wijzigingen voor 31 december 2021. Zoals een onderbesteding of een gewijzigde eigen bijdrage.

De activiteiten moeten uiterlijk 31 december 2021 zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) is gelukt of als er wijzigingen zijn ten opzichte van de verlening, dan bent u verplicht deze te melden. U kunt dit doen per e-mail. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor het einde van dit jaar. Bij subsidies boven €25.000 verwerkt u de wijzigingen in het begrotingsformat dat u heeft ontvangen bij de verleningsbeschikking van uw aanvraag. Meer informatie over de meldplicht vindt u hier.
 
Heeft u twijfels of u een melding moet maken? Neem dan contact met ons op.
 
Inmiddels hebben we al veel herzieningen ontvangen. Omdat onze financiële systemen halverwege december sluiten, zullen wij mogelijk pas in het volgende jaar een deel van de meldingen kunnen afhandelen. 
 
Verleningen subsidiejaar 2022
De verleningsfase is in volle gang en we werken er hard aan om alle aanvragen zo goed en snel mogelijk te verwerken. Veel organisaties hebben inmiddels hun verleningsbeschikking ontvangen en de rest volgt de komende weken.
 
Aanvraagformulier
In de nieuwsbrief van juli 2021 hebben we de oproep gedaan om mee te denken over de invulling van het aanvraagformulier voor de PGO-subsidie van 2022. De adviezen zijn zo goed mogelijk verwerkt in het aanvraagformulier. We willen alle deelnemers via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor hun medewerking!
 
Faillissement HOB
Backoffice organisatie ‘Het Ondersteuningsburo (HOB)’ is op 12 november 2021 failliet verklaard. Voor de betrokken organisaties is besloten om de BO-aanvulling te verlenen onder de voorwaarde dat de benodigde documenten op een later moment worden aangeleverd. De betrokken organisaties worden hierover verder geïnformeerd via de verleningsbeschikking van hun aanvraag.
 
Laatste nieuwsbrief van het jaar
Tot slot wensen wij alle organisaties veel succes met het afronden van de activiteiten. Daarnaast alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 toegewenst!
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.