Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
mei 2021
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
 
Nieuwsbrief PGO - Mei 2021

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de vaststelling van 2020, het aanleveren van stukken voor de Backoffice en over de meldingsplicht 2021.

Vaststelling PGO20

Verleningen onder € 25.000
U hoeft geen verantwoording in te dienen. Wel zijn vijf organisaties in de steekproef gevallen. Voor de overige organisaties wordt uiterlijk op 3 juni 2021 (binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar) ambtshalve een besluit genomen over de vaststelling van de subsidie.
Verleningen tussen € 25.000 en € 125.000
Uiterlijk op 3 juni 2021 moet de instellingssubsidie 2020 zijn verantwoord. Op 26 april is de link naar het aanvraagformulier voor de vaststelling van de subsidie verzonden. Deze link is verstuurd naar de contactpersonen van uw organisatie. Heeft u op link niet ontvangen? Laat het ons weten, dan sturen wij hem nog een keer.

Bij de vaststelling van de subsidie wordt u gehouden aan minimaal de begrote eigen bijdrage, ook als deze lager is uitgevallen. Als u hier vragen over heeft dan kunt u contact met ons opnemen.
Vernieuwd formulier
Het formulier is dit jaar aangepast. Dit maakt het makkelijker voor u, maar zo voldoen wij ook weer aan de wettelijke controle eisen.

In het formulier zijn de verleende subsidiebedragen per kernactiviteit vooraf ingevuld. Wij vragen u om aan te geven wat de werkelijke kosten en bijdrages (eigen of derden) zijn. Per kernfuncties wordt dan het bedrag berekend waarop de subsidie wordt vastgesteld. Zie onze toelichting voor stap voor stap informatie over het formulier.

Aanleveren definitieve stukken voor de Backoffice

Sommige organisaties hebben een aanvullend bedrag ontvangen voor de uitvoering van de Backoffice taken. In de verleningsbrieven stond dat de definitieve contracten nog aangeleverd moesten worden in 2020. Van sommige organisaties hebben wij deze helaas nog niet ontvangen. Is dit bij u het geval? Dan ontvangt u binnenkort een e-mail met de vraag om de ontbrekende documenten aan te leveren. U kunt er ook voor kiezen om het document in de bijlage te laten ondertekenen door de uitvoerende partij.

Meldingsplicht 2021

Ook dit jaar hebben we nog te maken met de gevolgen van het coronavirus. Misschien moet u activiteiten aanpassen of kunnen ze niet doorgaan. Wanneer dit zo is, dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgegeven. Maar in ieder geval voor 31 december 2021. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de subsidie die u heeft gekregen. In uw verleningsbrief en in de subsidieregeling staat meer informatie.

Twijfelt u of u iets moet melden? Neem dan contact met ons op.

Bedankt

Wij willen u bedanken voor uw flexibiliteit in de afgelopen tijd. Samen met u hopen wij dat in de loop van dit jaar er weer meer ruimte is voor de fysieke invulling van uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 

Aanmelden      Afmelden      Contact
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.