Geen goedkeuring voor Windpark IJsselwind Zutphen door Raad van State Lees online
  |  Afmelden
 
Geen goedkeuring voor Windpark IJsselwind Zutphen 
 
We informeren u bij deze over het besluit van de Raad van State. De Raad van State gaf vandaag, woensdagochtend 12 mei 2021, geen goedkeuring voor de bouw van de drie windturbines langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde-West.

We werken hard aan onze ambitie om zelf duurzame energie op te wekken, om zo klimaatverandering tegen te gaan. Het besluit is voor ons daarom een flinke tegenvaller. We gaan de uitspraak bestuderen en ons beraden op eventuele vervolgstappen.

Vragen
Hebt u vragen? U kunt altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink van Waterschap Rijn en IJssel: s.rikkerink@wrij.nl, 06-13442537 of met Otto Hettinga van IJsselwind, otto@ijsselwind.nl, 06-54297185.
 
 
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. p.brokke@wrij.nl