Factsheet landelijk lachgasverbod
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
  |  Gegevens wijzigen
Logo VNG
Weekoverzicht 24 december 2022 - 13 januari 2023
13 januari 2023
 
Uitnodiging aan vakbonden om cao-overleg te hervatten
Arbeidszaken

De gemeentelijke werkgevers, de VNG en WSGO, gaan niet in op het ultimatum van de FNV en het CNV. We roepen de vakbonden op om terug te keren naar de cao-tafel. 

Lees meer
 
Tweede Kamer stemt in met nieuw pensioenstelsel
Arbeidszaken

Op 22 december 2022 is het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Het streven van het kabinet is dat de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 juli 2023 in werking treedt. Voor ABP is overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voorzien per 2026.

Lees meer
 
Vergoeding bewerkte gegevens waterbedrijf voor rioolheffing
Belastingen

De vergoedingen die waterbedrijven in rekening kunnen brengen voor bewerkte gegevens over de hoeveelheid toegevoerd water voor de rioolheffing zijn gecorrigeerd voor de inflatie. Dat leidt tot een verhoging van 19,68% met ingang van 1 januari 2023. Het betreft de driejaarlijkse indexering van de vergoedingen.

Lees meer
 
Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2023
Belastingen

Per 1 januari wijzigen de bijstandsnormen. Daarmee veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht vindt u alle bedragen.

Lees meer
 
Meerkostenregeling zorg voor Oekraïense ontheemden
Financiën

Gemeenten zijn ook voor Oekraïense ontheemden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet compenseert gemeenten voor de extra kosten van deze taken over 2022.

Lees meer
 
Ontwikkeling PLOOI wordt bijgesteld
Informatiesamenleving

De koers en aanpak van de ontwikkeling van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) wordt bijgesteld. Dat staat in de reactie van de minister van BZK op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma PLOOI. 

Lees meer
 
Raadpleegomgeving Open raadsinformatie tijdelijk offline
Informatiesamenleving

De raadpleegomgeving zoek.openraadsinformatie.nl is tijdelijk offline vanwege een nieuwe aanbesteding.

Lees meer
 
Start aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Van 30 januari tot en met 24 februari kunnen gemeenten weer de Wmo-gegevens aanleveren aan het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van het dataplatform Waarstaatjegemeente.nl.

Lees meer
 
Met doordecentralisatie beschermd wonen meer mensen helpen
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

De gemeente Wageningen kan - net als veel andere gemeenten - niet wachten tot de Tweede Kamer eindelijk instemt met het in januari in te dienen wetsvoorstel ‘Woonplaatsbeginsel beschermd wonen’. We spraken hierover met wethouder Guido van Vulpen.

Lees meer
 
Pilot boa verkeershandhaving uitgebreid
Milieu en Mobiliteit

In de gemeente Utrecht werd in 2021 een proef gestart waarbij boa’s handhaven op lichte verkeersovertredingen. Na positieve uitkomsten besloot minister Yesilgöz (JenV) om de pilot boa verkeershandhaving uit te breiden naar de gemeenten Breda, Harderwijk, Schouwen-Duiveland, Venlo en Zaanstad.

Lees meer
 
Update VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2023
Onderwijs

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2023 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Lees meer
 
Hoe gaat het met woonwagenstandplaatsen in uw gemeente?
Ruimte en Wonen

Deze maand start een inventarisatie naar woonwagenstandplaatsenbeleid in gemeenten. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van het aantal standplaatsen en de eventuele knelpunten, is het van belang dat er gegevens zijn over alle gemeenten. De VNG roept gemeenten dan ook op om mee te doen.

Lees meer
 
Leefbaar landelijk gebied voor inwoners, bedrijven en natuur
Ruimte en Wonen

De VNG wil een leefbaar landelijk gebied voor alle inwoners, bedrijven en natuur. Dat is onze inzet in gesprekken met het rijk en andere partijen over goede voorwaarden voor gemeenten bij de vele uitdagingen die in het landelijk gebied samen komen. Een nieuw verschenen position paper is hierbij onze leidraad.

Lees meer
 
Grote wijzigingen in bedragen voor koop- en huursector
Ruimte en Wonen

Elk jaar wijzigt het rijk op 1 januari de verschillende bedragen en indexaties voor de huur- en koopsector. Die zijn relevant voor onder meer het woonbeleid van gemeenten. Dit jaar zijn de wijzigingen groter dan gebruikelijk. Reden voor de VNG om enkele zaken onder de aandacht te brengen.

Lees meer
 
Wet energietoeslag schept meer duidelijkheid over doelgroep
Werk, inkomen en sociale zekerheid

Onlangs is het conceptwetsvoorstel energietoeslag 2023 gepubliceerd. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. De VNG is positief dat in het voorstel de doelgroep is afgebakend. Daarnaast vragen we in onze reactie aandacht voor een structurele aanpak voor energiearmoede.

Lees meer
 
Kennisbijeenkomst: Aan de slag met burgerfora
Bestuur

Met deze bijeenkomst geven het ministerie van BZK en de VNG het startschot voor de pilot burgerfora, afgelopen najaar toegezegd door de minister van BZK. In het vervolg op deze bijeenkomst krijgen 5 nog nader te selecteren gemeenten extra ondersteuning en advies in de praktijk.

31-01-2023
Lees meer
 
Bestuurlijk webinar: Wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorzieningen
Energie en Klimaat

Tijdens dit webinar voor wethouders praten wij u verder bij over de recente ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorzieningen (WCW), na de keuze van de minister voor Klimaat en Energie voor een meer publieke marktordening. Ook is er volop gelegenheid om uw input te geven.

18-01-2023
Lees meer
 
Webinar: Aan de slag met CO2-reductie in de eigen organisatie
Energie en Klimaat

Deze bijeenkomst is gericht op gemeenten die structureler aan de slag willen gaan met CO2-reductie in de eigen organisatie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.

16-02-2023
Lees meer
 
Online (be)spreekuur: Privacy-actualiteiten voor gemeenten
Informatiesamenleving

Tijdens dit online (be)spreekuur bespreken we onder meer jurisprudentie, (boete)besluiten, andere berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens en onderwerpen die in de media aan bod zijn gekomen.

09-03-2023
Lees meer
 
Intervisie Privacy Officers
Informatiesamenleving

De PO Intervisies zijn professionele, interactieve bijeenkomsten voor en door Privacy Officers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over (juridisch-)inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van PO’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

02-03-2023
Lees meer
 
Webinar: Actieplan dakloosheid
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Het ministerie van VWS en de VNG trekken de komende tijd nauw samen op in het kader van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. In dit webinar gaan we met de centrumgemeenten in op het Actieplan en wat ervoor nodig is dat tot een succes te maken.

24-01-2023
Lees meer
 
Webinar: Logistiek laden op bedrijventerreinen
Milieu en Mobiliteit

Het webinar ‘Logistiek laden op bedrijventerreinen – moet ik daar als gemeente iets mee en hoe maak ik beleid?’ gaat over wat uw rol als gemeente kan zijn en hoe u die kunt invullen. U krijgt concrete handvatten om bedrijven op bedrijventerreinen in uw gemeente te helpen bij het verduurzamen van de logistiek.

19-01-2023
Lees meer
 
VTH Netwerkbijeenkomst: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, deel 4
Omgevingswet

Graag nodigen we u uit voor een VTH Netwerkbijeenkomst over het bouwen en de Wkb. 

27-01-2023
Lees meer
 
VTH Netwerkbijeenkomst: De rol van de raad bij de BOPA - praktijkvoorbeelden Zwolle en Hof van Twente
Omgevingswet

Graag nodigen we u uit voor de VTH netwerksessie over het inpassen van de rol van de raad bij de besluitvorming van een BOPA. Centraal staan 2 praktijkvoorbeelden, van de gemeenten Zwolle en Hof van Twente.

26-01-2023
Lees meer
 
Regiobijeenkomsten: Tools voor Toezicht
Toezicht en handhaving in het sociaal domein

Dit voorjaar organiseert VNG Naleving Zorg opnieuw de regiobijeenkomsten ‘Tools voor Toezicht’. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u betrokken bij toezicht en handhaving voor de Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente?

23-03-2023
Lees meer
 
vng.nl
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.