Actieagenda Sterk Bestuur: uitvoerbaarheid als kern
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
  |  Gegevens wijzigen
Logo VNG
Weekoverzicht 23 - 27 januari 2023
27 januari 2023
 
VNG eist duidelijkheid over opvang derdelanders uit Oekraïne
Asiel tot integratie

De VNG wil voor eind januari een plan van aanpak van het rijk voor ruim 4700 derdelanders die nu in de gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen verblijven. Al sinds de zomer 2022 heeft de VNG stelselmatig aangedrongen op een plan van aanpak voor de situatie na 4 maart 2023.

Lees meer
 
Randvoorwaarden voor alternatief voor salderingsregeling
Energie en Klimaat

Afbouw van de salderingsregeling is nodig, maar zonder concreet alternatief kan dit leiden tot een kopersstaking met vertragende gevolgen voor de klimaatambities. Het gaat de bereidheid om te investeren in zonnepanelen verminderen. 

Lees meer
 
VNG eist duidelijkheid over opvang derdelanders uit Oekraïne
Europa en internationaal

De VNG wil voor eind januari een plan van aanpak van het rijk voor ruim 4700 derdelanders die nu in de gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen verblijven. Al sinds de zomer 2022 heeft de VNG stelselmatig aangedrongen op een plan van aanpak voor de situatie na 4 maart 2023.

Lees meer
 
Tijdelijke wet haalt opvang Oekraïners uit crisisstructuur
Europa en internationaal

De VNG heeft in haar consultatiereactie over de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraine (Tw Oek) aandacht gevraagd voor het toenemend aantal uitvoeringsproblemen bij gemeenten.

Lees meer
 
Digitale terinzagelegging vanaf 1 juli 2023 verplicht
Informatiesamenleving

Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.

Lees meer
 
Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2024
Omgevingswet

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge vandaag heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. Als de Kamers op korte termijn groen licht geven, is hiermee geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben.

Lees meer
 
Zet mbo-student centraal door beter samen te werken
Onderwijs

Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. De publicatie 'Mbo-student centraal' is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.

Lees meer
 
Leden van de Tijdelijk commissie Asiel & Migratie bekend
Over de VNG

De Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie kan van start. De 20 leden zijn vandaag benoemd door het VNG-Bestuur. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is voorzitter van deze tijdelijke commissie. De commissie gaat aan de slag met de vraagstukken van asiel en migratie.

Lees meer
 
VNG stelt standpunt EU-natuurherstelwet vast
Ruimte en Wonen

In Brussel wordt momenteel onderhandeld over de natuurherstelwet. In december 2022 heeft de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) een standpunt over deze Europese wet vastgesteld. Dit standpunt vormt de basis voor onze inzet bij het rijk, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het CEMR.

Lees meer
 
Energietoeslag bereikt 90% van inwoners met laag inkomen
Werk, inkomen en sociale zekerheid

Gemeenten hebben ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te ondersteunen met de energietoeslag. Uit de peiling van Divosa blijkt verder dat bijna de helft van de gemeenten niet uitkomt met de middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld.

Lees meer
 
VNG Belastingconferentie
Belastingen

De VNG Belastingconferentie 2023 vindt plaats op 21 en 22 maart te Arnhem, Sportcentrum Papendal. De 2-daagse conferentie heeft als motto: Vertrouwen in uitvoering. Veel van de workshops staan in dat teken. Marnix van Rij, Addie Stehouwer en Andries Kok geven hun visie op het onderwerp.

21-03-2023
Lees meer
 
Bijeenkomst: Implementatie nieuwe participatieverordening
Bestuur

De VNG en het ministerie van BZK willen gemeenten ondersteunen bij de implementatie van een nieuwe participatieverordening. Dit is de 3e van 4 bijeenkomsten die we houden om te achterhalen waar behoefte aan is en waar gemeenten tegenaan lopen.

13-02-2023
Lees meer
 
Inspiratiesessie: Quick Scan Lokale Democratie
Bestuur

De Quick Scan Lokale Democratie biedt gemeenten een toegankelijke manier om inzicht te verkrijgen in de stand van hun lokale democratie. Tijdens deze inspiratiesessie wisselen met de scan gestarte en in het instrument geïnteresseerde gemeenten kennis en ervaringen met elkaar uit.

07-02-2023
Lees meer
 
Dag van het Bestuur
Bestuur

De Dag van het Bestuur vindt dit jaar plaats in Leiden. Na een plenaire opening in de Stadsgehoorzaal gaan we in 24 groepen te voet, per fiets, boot en bus op pad om te kijken hoe het bestuur in Leiden en omgeving in de praktijk uitpakt:

20-03-2023
Lees meer
 
Serious game: werken met de routekaart Klimaatakkoord
Energie en Klimaat

Onze routekaart klimaat en energie geeft u als gemeentesecretaris of manager overzicht over alle taken in de energietransitie. Maar hoe past u de routekaart in de praktijk toe? Ga aan de slag met een serious game, terwijl wij u bijpraten over duurzame opwek, warmtetransitie en duurzame mobiliteit.

22-03-2023
Lees meer
 
Gemeentelijk Grondstoffencongres 2023
Milieu en Mobiliteit

De rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de verschillende grondstofketens: laten we het voor onze inwoners eenvoudig en uitlegbaar houden. Dat is de centrale oproep tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 30 maart 2023.

30-03-2023
Lees meer
 
Bijeenkomst: Mental Meetup 'mensen in een kwetsbare positie'
Openbare gezondheid

Netwerkbijeenkomst over de mentale gezondheid van mensen die zich op dit moment in een kwetsbare sociaaleconomische positie bevinden. Er zal ook aandacht zijn voor factoren die hier invloed op hebben zoals geldzorgen en de mate van bestaanszekerheid.

02-02-2023
Lees meer
 
Jaarcongres Stedelijke Transformatie
Ruimte en Wonen

Bij het transformeren van gebieden en gebouwen lopen gemeenten tegen allerlei vraagstukken aan. Dit jaarcongres neemt deze onder de loep. Overheden, ontwikkelaars, corporaties en kennisinstellingen wisselen kennis en ervaringen uit en verkennen wat er nodig is om samen succesvol te transformeren.

16-02-2023
Lees meer
 
Kick-off bijeenkomst implementatie Wams
Sociaal domein

Op donderdag 2 februari 2023 vindt de kick-off van de landelijke implementatie-ondersteuning van de wet Wams plaats. De verwachting is dat het wetsvoorstel Wams op korte termijn naar de Kamer gaat en dat maakt 2023 ook het jaar om te starten met de voorbereidingen voor de implementatie.

02-02-2023
Lees meer
 
vng.nl
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.